Усі уроки до курсу «Правознавство. Практичний курс». 9 клас

Розділ 4. ЗАКОНИ В ЖИТТІ ТВОЄЇ СІМ’Ї

УРОК 20

Тема. Що таке сім’я і шлюб

Мета: дати уявлення про поняття «сім’я» і «шлюб», умови укладання шлюбу, особисті немайнові та майнові права та обов’язки подружжя; пояснювати, використовуючи положення статей Сімейного кодексу України, умови укладання шлюбу, в тому числі неповнолітніми; аналізувати правові ситуації й пропонувати шляхи їх розв’язання на підставі норм сімейного права.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

Робота над епіграфом уроку

  • Кожна сім’я — це частина держави. (Арістотель)

Учитель коментує відповіді учнів.

III. Вивчення нового матеріалу

Евристична бесіда

Учитель. Серед специфічних прав дітей особливо виділяється право виховуватись у сім’ї. Кожна доросла людина має право мати сім’ю.

Чому, на ваш розсуд, так важливо для людини мати сім’ю?

В юридичній науці сім’єю називають людей, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

На ваш розсуд, чи є сім’єю:

  • а) бабуся та онука, яку вона виховує, тому що батьки дівчинки загинули;
  • б) пара одружених молодих людей, що проживають разом з батьками одного з подружжя;
  • в) подружжя, яке всиновило двох дітей;
  • г) жінка та всиновлена нею дитина?

Відносини, що складаються в сім’ї, називається сімейними і регулюються нормами сімейного права, які закріплені в Конституції України та Сімейному кодексі України. Згідно із законом сім’я створюється на підставі укладення шлюбу, кровного споріднення та всиновлення.

Сімейно-правові відносини мають ряд своїх особливостей.

1. Сімейно-правові взаємовідносини характерні своїми джерелами. Якщо цивільні правовідносини виникають, як правило, з договорів, то шлюбно-сімейні відносини виникають з рідства, шлюбу, усиновлення, і всі майнові відносини випливають з особистих. Ці правовідносини пов’язують не сторонніх, а близьких осіб — родичів, подружжя.

2. В першу чергу сімейні правовідносини — це особисті немайнові, і лише в другу чергу вони є майновими. Майнові правовідносини випливають з особистих: є рідство, є шлюб — є майнові відносини. А в цивільному праві 99 % взаємовідносин — це майнові відносини.

3. Сімейні права та сімейні обов’язки не можна відчужувати, передавати, купувати, продавати чи дарувати. Причому не тільки особисті, але й майнові. Не можна, наприклад, передати право на отримання аліментів або ж на виховання дітей. А в цивільному праві майже всі майнові відносини легко передаються (наприклад, право на одержання спадщини).

4. Сімейні правовідносини регулюються окремим Кодексом про шлюб та сім’ю України, що був першим прийнятий в нашій країні.

5. Процес розгляду сімейних справ відрізняється від розгляду цивільних, як суттєво відрізняється й виконання рішень. (У справах про передачу дитини на виховання іншому з подружжя не можна так легко виконати рішення, як рішення, скажімо, про відчуження певної речі).

6. Сімейно-шлюбні відносини в Україні в багатьох випадках регулюються нормами моралі, а не тільки правовими нормами. Це характерно тільки для сімейного права.

Робота з поняттям

Шлюб — це сімейний союз чоловіка і жінки, що реєструється в порядку, визначеному законом.

Робота з правовим документом

Учні мають опрацювати питання про умови укладання шлюбу за Сімейним кодексом і виконати завдання.

  • 1. Назвати основні умови укладення шлюбу.
  • 2. Визначити, чи можуть неповнолітні укладати шлюб і за яких умов.

Працюємо з таблицею

Учні опрацьовують ст. 6-9 Сімейного кодексу і заповнюють таблицю «Права та обов’язки подружжя».

Особисті права подружжя

Особисті обов’язки подружжя

Майнові

Немайнові

Майнові

Немайнові

Робота в групах

Клас розподіляється на групи. Кожна група отримує ситуативну задачу, пов’язану з правами та обов’язками подружжя, і пропонує свій варіант її розв’язання. З метою активізації роботи можна проводити цю роботу за таким принципом: групи отримують задачі, знайомлять з їх змістом весь клас; потім протягом 3-5 хвилин групи обговорюють ситуацію, і кожна пропонує свій варіант її розв’язання.

IV. Підсумки уроку

Рефлексія

1. Що таке сім’я?

2. Що таке шлюб?

3. Які основні умови вступу до шлюбу?

4. Які групи прав та обов’язків мають подружжя?

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати матеріал підручника.

2. Твір-роздум «Для чого людині потрібна сім’я.»

3. Створити презентацію «Знайомтесь, ми — ... (Іванови)» (про свою родину).