Усі уроки до курсу «Правознавство. Практичний курс». 9 клас

УРОК 15

Тема. Цивільно-правові договори

Мета: дати уявлення про договори, види цивільно-правових договорів; розвивати вміння пояснювати, що таке договір, називати види цивільно-правових договорів; аналізувати зразок типового договору щодо його предмета, сторін та змісту; формувати свідоме ставлення щодо необхідності дотримання умов цивільно-правових договорів.

Тип уроку: комбінований.

Форма проведення: захист проектів, рольова гра.

Обладнання: таблиці з попереднього уроку.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація знань

1. Фронтальне опитування щодо опанування понять.

2. Захист проектів за темами:

1) Ти і цивільно-правові відносини:

 • а) право власності;
 • б) цивільно правові договори;
 • в) захист майнових та особистих немайнових прав;
 • г) права споживачів;
 • д) як успадкувати майно.

2. Закони в житті твоєї сім’ї:

 • а) сім’я та шлюб;
 • б) особисті майнові та немайнові права членів сім’ї;
 • в) захист прав дитини в сім’ї.

3. Твої права у трудових відносинах:

 • а) реалізація права на працю;
 • б) трудовий договір;
 • в) особливості праці неповнолітніх.

III. Вивичення нового матеріалу

Інтерактивна лекція

Учитель. Цивільно-правові відносини — це врегульовані нормами цивільного права майнові та особисті немайнові відносини.

У відношеннях, які регулюються адміністративним або кримінальним правом, учасники перебувають у нерівному становищі. Одні мають повноваження, інші їм підкоряються. У цивільних правовідносинах всі учасники рівні. Рівність учасників — це головна відмінність цього виду правовідносин. Підписано договір, і закон вимагає, щоб обидві сторони виконали його умови. Всі ці відносини регулюються Конституцією та законами України, Цивільним кодексом. їх основою є цивільно-правовий договір.

Договір — це угода двох або більше сторін, що базується на рівності сторін.

Завдання

1. Як на ваш розсуд, що таке цивільно-правовий договір?

2. Чим відрізняються договори такого типу:

 • а) людина придбала товар у магазині;
 • б) позичила гроші;
 • в) бабуся подарувала онуку будинок;
 • г) ви позичили однокласнику певну суму грошей?

Учитель. Згідно з Цивільним Кодексом існують такі види цивільно-правових договорів:

 • купівлі-продажу;
 • майнового найму (оренди);
 • займу;
 • дарування.

Робота в парах

 • Наведіть приклади цивільно-правових договорів з вашого життя.

Рольова гра «Як укласти договір?»

Учні розподіляються на групи, кожна з яких отримує текст цивільно-правового договору, Цивільний кодекс, моделює і демонструє ситуацію укладення договору. Після перегляду ситуацій клас визначає:

 • а) сторони договору;
 • б) предмет договору;
 • в) зміст договору.

Групи пропонують зразки цивільно-правових договорів.

Запитання

 • Якими майновими правами наділені неповнолітні власники?

Робота з поняттями і термінами

Фізична особа — людина, учасник цивільно-правових відносин.

Цивільно-правова угода — погодження на базі взаємних інтересів та рівності. Договір є одним з різновидів угоди.

Учитель. Згідно зі ст. 31. Цивільного кодексу особа, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа), має часткову цивільну дієздатність.

Вона може:

 • 1) самостійно здійснювати дрібні побутові угоди. Угода вважається дрібного побутовою, якщо вона служить задоволенню побутових потреб особи, відповідає її фізичному, духовному або соціальному розвитку та стосується речі, що має невелику вартість;
 • 2) здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом.

За ст. 32 Цивільного Кодексу неповна цивільна дієздатність фізичної особи у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років передбачає:

Окрім угод, встановлених ст. 31 даного Кодексу, фізична особа у віці з чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня особа) має право:

 • 1) самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами;
 • 2) самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняється законом;
 • 3) самостійно укладати договір банківського вкладу (рахунка) і розпоряджатися внеском, внесеним на своє ім’я (грошовими коштами на рахунку).

Неповнолітня особа здійснює інші угоди за згодою батьків.

Завдання

Поміркуйте.

1. Чи може 15-річний Андрій:

 • а) придбати фотоапарат на зароблені ним гроші;
 • б) позичити зароблені влітку гроші приятелю
 • в) покласти зароблені влітку гроші на депозит?

2. Чи може 16-річна Марія самостійно:

 • а) позичити однокласниці п’ять гривень;
 • б) придбати потрібний для навчання відеодиск;
 • в) придбати квартиру?

3. Чи може 13-річний Сергій:

 • а) дати другові відеодиск для перегляду;
 • б) відкрити рахунок у банку;
 • в) подарувати подрузі коштовну прикрасу?

IV. Підсумки уроку

Бесіда

1. Які відносини регулює цивільне право?

2. Що таке цивільно-правовий договір?

3. Назвіть та наведіть приклади основних цивільно-правових договорів.

V. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний текст підручника.