Усі уроки до курсу «Правознавство». 10 клас

УРОК 7

Особа, суспільство, держава. Особа і держава

Мета: розкрити особливості правового статусу особи в державі та умови набуття громадянства України, розвивати вміння працювати з текстом Конституції та законодавчими актами України, розв’язувати юридичні задачі; виховувати повагу до особи та держави.

Тип уроку: засвоєння нового навчального матеріалу.

Основні поняття: особа, держава, правовий статус, особи, громадянство, біпатриди, апатриди, особи без громадянства.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

II. Актуалізація знань учнів

Запитання

1. Що таке держава?

2. Які ознаки та функції має держава?

3. Що означає поняття «особа»?

4. В які зв’язки вступає особа та держава?

III. Вивчення нового матеріалу

Особа і держава

Це питання розглядається у формі заслуховування повідомлень учнів, які вони підготували вдома. У підсумку необхідно зробити висновок, що відносини особи та держави повинні базуватися на взаємних правах та обов’язках, яких повинні дотримуватись обидві сторони.

Правовий статус особи та його види

Учитель. Кожна особа має певні права та обов’язки перед державою. Сукупність прав, свобод та обов’язків особи в державі називається правовим статусом.

Запитання

  • Чи всі люди, які проживають на теренах України, є її громадянами?

Учитель. Відсутність громадянства даної держави не означає відсутності правового статусу. Таким чином, окрім правового статусу громадянина, існують ще правовий статус іноземних громадян та правовий статус осіб без громадянства.

Бесіда

1. На чому базуються відносини особи та держави?

2. Що таке правовий статус, які види він має?

3. Що дає людині правовий статус?

Поняття «громадянства» та способи його набуття

Учитель. Громадянство (для держав з монархічною формою правління використовується термін «підданство») — це політико-правовий зв’язок фізичної особи та конкретної держави, який виявляється в їх взаємних правах і обов’язках.

Світова практика передбачає два способи набуття громадянства:

  • за народженням (філяція);
  • за заявою (натуралізація).

Перший спосіб передбачає два варіанти:

  • «право землі» — коли громадянство залежить від місця народження, а не від громадянства батьків;
  • «право крові» — коли громадянство визначається згідно з громадянством батьків і не залежить від місця народження.

Другий спосіб визначається прописаними в законах конкретної держави умовами та способами набуття громадянства.

Правовий статус особи в демократичній державі базується на принципі рівності, що означає, по-перше, рівність всіх громадян перед законом і, по-друге, рівність у правах одне перед одним.

Іноземні особи, особи з подвійним громадянством та особи без громадянства: поняття та правовий статус

Іноземним громадянином вважається особа, яка не має громадянства даної держави, а є громадянином (підданим) іншої держави (держав).

Особою з подвійним громадянством (біпатридом) вважається особа, що має громадянство (підданство) двох або декількох країн.

Особою без громадянства (апатридом) вважається особа, що не є громадянином жодної держави.

Правовий статус іноземців в Україні — це сукупність їхніх прав та обов’язків, визначених українським законодавством та міжнародним правом.

Завдання

  • Опрацюйте статтю 26 Конституції України та визначте правовий статус іноземців.

Учитель. Згідно із Законом України «Про правовий статус іноземних громадян» від 4 лютого 1994 року, іноземцями вважаються як громадяни (піддані) інших держав, так і особи без громадянства.

Іноземці можуть емігрувати в Україну, перебувати на її території постійно (за певних умов) чи тимчасово, отримати статус біженця.

Закон України передбачає широкий спектр прав для іноземців. Зокрема вони можуть займатися підприємницькою діяльністю, мати власність, користуватися соціальною допомогою та іншими правами, якими користуються громадяни України, окрім політичних. Вони мають ті самі процесуальні права, що і громадяни України.

Але іноземці не мають право обіймати державні посади та займатися трудовою діяльністю, яка пов’язана з громадянством.

Дискусійне питання

  • Чи потрібне людині громадянство?

IV. Закріплення вивченого матеріалу

Бесіда

1. Що означає поняття «громадянство»?

2. Якими є принципи правового статусу громадянина в демократичній державі?

3. Які основні способи набуття громадянства передбачає світова практика?

4. Дайте загальну характеристику правового статусу іноземців в Україні.

V. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний матеріал підручника.