Усі уроки до курсу «Правознавство». 10 клас

УРОК 6

Особа, суспільство, держава. Особа і суспільство

Мета: сформувати поняття: «людина», «індивід», «особистість», «особа», «громадянин», «підданий»; розкрити взаємозв’язок особи і суспільства, розвивати вміння складати таблиці, порівнювати поняття, виховувати повагу до особи та суспільства та самостійність мислення.

Тип уроку: засвоєння нового навчального матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

II. Актуалізація знань учнів

Диспут «Україна — демократична, правова держава»

Клас розподіляється на чотири групи. Дві групи учнів доводять, що Україна є демократичною, правовою державою, інші дві групи спростовують це твердження.

III. Вивчення нового матеріалу

Суспільні відносини та їх види

Вступна бесіда

1. Що таке суспільство?

2. Назвіть основні причини виникнення суспільства.

Завдання учням

  • Прослухати розповідь вчителя й розробити складний план «Суспільні відносини та їх види».

Учитель. Взаємодія людей між собою відбувається в різноманітних сферах життя: виробничій, політичній, сімейній тощо.

Взаємовідносини розподіляються на:

  • економічні (виробничі) — матеріальні відносини та відносини, що складаються в процесі виробництва;
  • соціальні — відносини між соціальними групами та класами;
  • ідеологічні;
  • політичні — відносини, що складаються в процесі організації та здійснення державної влади;
  • взаємовідносини духовного життя — відносини у сфері науки, культури релігії;
  • взаємовідносини побуту та сімейного життя.

У кожній із цих сфер взаємовідносини мають свої особливості.

Бесіда

1. Наведіть приклади індивідуальних і колективних суб’єктів відносин.

2. Класифікуйте відносини за стійкістю взаємозв’язків, що виникають. Наведіть відповідні приклади.

3. Наведіть приклади економічних і політичних відносин, з якими ви стикаєтеся в повсякденному житті.

4. Із якого приводу складаються відносини, що виникають між:

а) учнем і вчителем у ході навчального процесу;

б) водієм і пасажиром рейсового автобуса;

в) міліціонером і хуліганом?

Учитель. Суб’єктами суспільних відносин є не тільки люди, але й держава. Держава — активний суб’єкт політичної системи суспільства та активний учасник політичних відносин, що складаються в ньому.

Запитання для закріплення матеріалу

Клас розподіляється на групи, кожна з яких наводить приклад або модулює ситуацію, що ілюструє один із запропонованих вчителем видів суспільних відносин. Інші групи під час демонстрації намагаються визначити, про що йдеться.

Особа і суспільство

Учитель. Відносини можуть виникати не тільки між окремими особами та колективами. Вони складаються також між окремими особами, з одного боку, та суспільством — з іншого. Основою цих відносин є взаємний вплив людини та суспільства одне на одного.

Суспільство постійно розвивається та змінюється, і разом з ним змінюється людина. Разом з тим люди мають можливість безпосередньо впливати на зміни суспільних відносин, оскільки вони виступають у них безпосередніми учасниками. Особливо це стосується видатних особистостей, які змінюють ситуацію в різних сферах людського життя.

З іншого боку, людина з її індивідуальними потребами може протистояти суспільству, а суспільство заважати задоволенню індивідуальних потреб окремої особи.

Завдання

1. Наведіть приклади впливу особи та суспільства одне на одного.

2. Наведіть приклад, коли індивідуальні потреби людини вступають у суперечність з потребами суспільства. Що потрібно зробити, щоб ці суперечності не загострювались?

Поняття «особа», «індивід», «особистість»

Завдання

Учитель пропонує учням самим дати визначення понять «людина», «індивід», «особа», «особистість».

Учитель. Термін «людина» означає біологічну істоту, тобто представника роду людського як однієї з форм земного життя та продукт суспільних відносин.

Термін «індивід» означає конкретну людину, що відзначається біологічно та соціально зумовленими та індивідуально вираженими психофізіологічними якостями.

Поняття «особистість» — це конкретний індивід, що відзначається неповторною сукупністю соціально значущих якостей, які виявляються у його відносинах з іншими людьми.

Поняття «особа» частіше використовується в юридичній термінології. Ним позначається людина (особистість), яка є суб’єктом правовідносин. Тут воно має два значення. «Фізичні особи», або просто «особи», — це конкретні люди та «юридичні особи», під якими розуміють підприємства, установи та організації.

Запитання

1. Чим відрізняється людина від індивіда?

2. Чим відрізняється індивід від особистості?

3. Чим відрізняються особа та особистість?

Учитель. Кожен із нас є не тільки членом суспільства, але й громадянином своєї держави.

Завдання

  • Дайте визначення поняття «громадянин».

Учитель. Громадянин (для держав з монархічною формою правління використовується термін «підданий») — це особа, що має стійкі, юридично визначені зв’язки з конкретною державою, що відображене в наявності відповідного громадянства (підданства).

Запитання

1. Як співвідносяться між собою дії людини як члена суспільства та громадянина держави?

2. Що потрібно зробити, щоб в цих діях не було суперечностей?

IV. Закріплення вивченого матеріалу

Бесіда

1. В які зв’язки вступають особа і суспільство?

2. Що означають поняття «особа» та «громадянин»?

3. В які зв’язки вступають особа і держава?

4. Чим відрізняються відносини особистості та суспільства від відносин особистості та держави?

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Підготувати повідомлення на тему «На яких засадах базуються взаємовідносини особи та держави?»