Усі уроки до курсу «Правознавство». 10 клас

УРОК 5

Державний лад

Мета: розкрити поняття політичного устрою держави, їх види та ознаки; виховувати в учнів правову культуру.

Тип уроку: засвоєння нового навчального матеріалу.

Основні поняття: політичний режим, демократичний режим, авторитарний режим, тоталітарний режим, деспотія, фашистський режим, охлократія, тиранічний режим, територіальний устрій, унітарна держава, федеративна держава, конфедерація, імперія.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

II. Актуалізація знань учнів

Учні мають навести приклади держав з різними формами правління.

III. Вивчення нового матеріалу

Завдання

  • Скласти таблиці «Політичні режими» та «Форми територіального устрою».

Матеріал, необхідний для виконання завдання, може бути викладений вчителем або учнями, які отримали випереджальне завдання.

Форми політичних режимів

Учитель. Форми політичного режиму — це сукупність методів і засобів здійснення державної влади, в яких відображена її сутність і характер відносин громадян та держави.

Форми політичних режимів:

а) демократична, за якої забезпечується участь народу в управлінні державою, верховенство права та закон, людина визнається вищою цінністю. Залежно від ставлення до соціальних перетворень вона може бути:

  • демократично-консервативна — обережне ставлення до суспільних перетворень;
  • демократично-ліберальна — визнаються необхідними та здійснюються окремі суспільні перетворення;
  • демократично-радикальна — визнаються лише нові соціальні перетворення.

б) антидемократична, за якої відсутня повага до людини та її прав; право, закон та всі сфери суспільного життя підконтрольні державі:

  • тоталітарна — це сукупність таких методів та прийомів здійснення державної влади, за якої життєдіяльність суспільства та кожного громадянина абсолютно регламентована, влада на всіх рівнях формується закрито однією чи декількома особами та не контролюється населенням, відсутня всіляка можливість враховувати інтереси усіх груп населення, яке-небудь відхилення від встановлених правил негайно карається;
  • авторитарна — ґрунтується на культі одної чи декількох осіб, має ознаки, подібні до тоталітарної форми, але контроль за всіма сферами життя не має такого жорсткого та всеохопного характеру.

Має види:

а) диктатура — тут владу перебирає на себе один лідер;

б) військовий режим і теократія — в одній особі зосереджуються державна і релігійна влади;

в) деспотизм — жорстока, безглузда влада монарха;

г) тиранія — влада однієї особи, яку вона отримала внаслідок узурпації;

д) фашизм — крайня форма тоталітаризму або авторитаризму, що базується на ідеології зверхності однієї нації над іншою, націоналізму і расизму;

е) охлократія — влада натовпу.

Завдання

1. Що спільного між усіма антидемократичними режимами?

2. Чим відрізняється демократичний режим від антидемократичного?

3. Диспут «Який режим у нашій школі?»

Форми державного (територіального) устрою

Учитель. Форми державного (територіального) устрою — спосіб територіальної організації, що виявляється в особливостях адміністративного устрою та поділу владних повноважень між центральними та місцевими органами влади.

Форми державного (територіального) устрою:

а) унітарна — відрізняється відсутністю суверенних суб’єктів, що входять до складу держави та мають самостійну політичну правосуб’єктність;

б) федеративна — це добровільне державно-правове об’єднання суверенних держав, в якому верховна влада належить загальним центральним органам, які здійснюють її щодо кожного суб’єкта та федерації в цілому;

в) конфедеративна — тимчасове об’єднання суверенних держав для спільного розв’язання спільних задач;

г) імперія — це держава, що складається з головної держави — метрополії та колоній, які були нею завойовані.

Завдання

  • Порівняти форми територіального устрою.

IV. Закріплення вивченого матеріалу

Завдання

  • Визначте політичний режим і територіальний устрій нашої держави.

V. Підбиття підсумків

Учитель підводить учнів до висновку про те, що територіальний устрій є наслідком історичного розвитку держав, а демократичний режим — це мета розвитку кожного суспільства.

VI. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Навести 1-2 приклади держав з різним територіальним устроєм та політичним режимом.

3. Підготуватися до диспуту «Україна — демократична, правова держава».