Усі уроки до курсу «Правознавство». 10 клас

УРОК 4

Державний лад. Форми правління

Мета: розкрити поняття, ознаки та види правління монархії та республіки; виховувати повагу до різних форм правління.

Тип уроку: засвоєння нового навчального матеріалу.

Основні поняття: державний лад, форми держави, форми правління, республіка, парламентська республіка, президентська республіка, змішана республіка, монархія, абсолютна монархія, обмежена монархія.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

II. Актуалізація знань учнів

Запитання

1. Що таке держава?

2. Назвіть основні функції держави і наведіть приклади.

III. Вивчення нового матеріалу

Завдання

  • Скласти таблицю «Форми правління».

Для виконання завдання можливі два варіанти: або матеріал викладає вчитель, або учні, які отримали випереджальне завдання.

Поняття і види форм правління

Учитель. Однією з ознак держави є її форма.

Форма держави — поєднання способу організації та здійснення державної влади, її методів та форм зворотного зв’язку органі держави з населенням. Форма держави визначає її державний лад.

Форма держави визначається:

  • політичним правлінням;
  • державним ладом;
  • політичним режимом.

Форма правління — спосіб організації верховної влади, який визначає систему її вищих органів, порядок їх формування та особливості розподілу повноважень між ними.

Існують дві форми правління:

  • монархічна;
  • республіканська.

Монархічна форма правління: поняття і види

Учитель. Монархія — форма правління, за якої верховну владу в державі повністю чи частково здійснює одна особа, що отримує її у спадок.

Види монархічної форми правління:

а) необмежена, за якої монарх одноосібно здійснює верховну владу і за своїм характером розрізняється як:

  • деспотична;
  • абсолютна;
  • теократична.

б) обмежена, чи конституційна, за якої влада монарха суттєво обмежена конституцією;

в) теократична, за якої світська влада монарха поєднується з релігійною владою.

Види обмеженої монархії:

а) дуалістична — коли частина повноважень належить монарху та уряду, а інша — представницькому органу;

б) парламентська — відзначається зосередженням всіх владних повноважень у руках представницького органу, якому може належати або не належати за наявності монарха, частка повноважень.

Завдання

1. Порівняйте три основні види монархії.

2. Порівняйте два види обмеженої монархії.

Республіканська форма правління: поняття, ознаки й види

Учитель. Республіка — форма правління, яка базується на ідеї визнання єдиним джерелом і носієм верховної влади народу, який делегує її своїм представникам на чітко визначений строк.

Види республіканської форми правління:

а) парламентська — вся повнота влади (обрання президента, формування уряду і т. ін.) фактично зосереджена в руках парламенту;

б) президентська — основну частку повноважень (формування уряду, функції головнокомандуючого та інші) виконує президент.

в) змішана (напівпрезидентська) — тут поєднуються в тому чи іншому співвідношенні ознаки президентської та парламентської. Залежно від цього співвідношення вона може бути парламентсько-президентською чи президентсько-парламентською.

Завдання

1. Порівняйте республіканську та монархічну форми правління.

2. Порівняйте три види республіканської форми правління.

3. Визначте форму правління нашої держави.

Практична робота

Варіант 1

Клас розподіляється на групи. Кожна з груп отримує по 5 карток, на яких описана організація правління в різних державах. Завдання груп — визначити форми правління в цих державах, пояснивши свою відповідь.

Варіант 2

Учитель працює з усім класом, описуючи організацію правління в різних державах, а учні визначають форму правління, пояснюючи свою відповідь.

IV. Закріплення вивченого матеріалу

Запитання

1. Що таке форма держави?

2. Які форми держави вам відомі?

3. Які існують форми правління?

4. Назвіть основні види монархічної та республіканської форм правління.

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Навести 1-2 приклади країн з різними формами правління.

3. Випереджальне завдання: підготувати повідомлення про політичні режими та форми територіального устрою держави.