Усі уроки до курсу «Правознавство». 10 клас

УРОК 33

Трудове право. Загальна характеристика. Особливості права на працю неповнолітніх і механізми його реалізації

Мета: сформувати складові поняття «трудове права», дати характеристику джерелам трудового права, розкрити особливості права на працю неповнолітніх; виховувати правову свідомість і культуру, прищеплювати шанобливе ставлення до людей праці.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Епіграф: Тільки праця дає право на насолоду життям. (М. О. Добролюбов)

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

II. Актуалізація знань учнів

Бесіда

1. Які групи прав людини ви знаєте?

2. Які права належать до кожної з груп?

3. Які гарантії надає держава для реалізації права на працю?

III. Мотивація навчальної діяльності учнів

Обговорення епіграфа уроку.

IV. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя

Життя людини в суспільстві тісно пов’язане з її трудовою діяльністю, спрямованою загалом на отримання й використання матеріальних благ.

Праця людини, її результати завжди цінувалися суспільством, визначали в ньому становище людини. Тому такі важливі права, як право на працю та інші тісно пов’язані з ним права (на підприємницьку діяльність, відпочинок, страйк, соціальний захист), закріплено в Конституції України. Порядок та умови використання в житті цих прав конкретизовано в Законах України «Про підприємництво», «Про зайнятість населення», «Про колективні договори і угоди», «Про охорону праці», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» та іншими законодавчими актами. Взагалі, трудові відносини сьогодні регулюються більш ніж 250 нормативно-правовими актами, а також значною кількістю нормативних актів, прийнятих ще в Радянському Союзі. Найбільш змістовним нормативно-правовим актом, що регулює трудові відносини працівників, є Кодекс законів про працю (КЗпП) України. Він є основою такої галузі права, як трудове право. Чинний КЗпП України прийнято 10 грудня 1971 р. За період своєї дії він змінювався й доповнювався 39 разів. Нині Кодекс містить, окрім преамбули, 18 глав (265 статей).

Робота з нормативно-правовими документами

Загальна характеристика КЗпП України, визначення структури Кодексу законів про працю.

Складання переліку нормативних документів трудового права.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Бесіда

1. Які б основні принципи трудового права ви назвали в першу чергу?

2. У чому полягають особливості трудових відносин?

3. Що таке робочий час? Які його види вам відомі?

4. У чому полягають особливості праці жінок?

5. Які особливості має праця неповнолітніх?

VI. Домашнє завдання

1. Опрацювати основні поняття та терміни.

2. Законспектувати окремі (за вибором вчителя) статті КЗпПУ.

3. Підготувати повідомлення із ЗМІ про випадки порушень трудового законодавства.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.