Усі уроки до курсу «Правознавство». 10 клас

УРОК 31

Сімейне право. Житлове право

Мета: ознайомити учнів з основами сімейного та житлового права, розвивати вміння аналізувати нормативно-правові акти, порівнювати правові явища, виховувати повагу до сімейних цінностей і традицій, повагу до землі як національного багатства України, почуття власної відповідальності за долю землі України.

Тип уроку: засвоєння нового матеріалу.

Основні поняття: сімейне право, шлюб, фіктивний брак, розлучення, шлюбний контракт, усиновлення, опіка, аліменти, житлове право, приватизація житла.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

II. Мотивація навчальної діяльності учнів

Бесіда

1. З якими галузями права, на вашу думку, вам доводиться стикатися найчастіше?

2. З якою галуззю доводиться зіткнутися з перших днів свого життя?

III. Вивчення нового матеріалу

Поняття сімейного права

Розповідь учителя

1. Відносини, що регулюються сімейним правом (відносини між батьками та дітьми, подружжям, іншими родичами).

2. Джерела сімейного права (Сімейний кодекс України, Закони України тощо).

3. Основні принципи сімейного права (рівність чоловіка та жінки, можливість застосування договору, звичаю, якщо вони не суперечать закону).

Поняття про шлюб

Робота з витягами із Сімейного кодексу України

Учні мають ознайомитися з витягами із Сімейного кодексу України і визначити:

1. Умови, необхідні для вступу до шлюбу (шлюбний вік, вільна згода сторін).

2. Обставини, які виключають можливість укладання шлюбу (недієздатність особи, яка вступає до шлюбу; перебування особи в іншому шлюбі; близькі родинні зв’язки).

Учитель. Спробуйте обґрунтувати існуючі обмеження з точки зору біології, історії тощо.

Права та обов’язки подружжя

Розв’язання юридичних ситуацій

Учні працюють у малих групах з використанням витягів із Сімейного кодексу України, аналізують та обговорюють у групі пропоновану ситуацію, визначають шляхи її розв’язання згідно з нормами кодексу.

1. Юнак та дівчина уклали між собою шлюб. Між ними виникла суперечка, в якій взяли участь і батьки. Дівчина бажає залишити собі своє дівоче прізвище, юнак наполягає на тому, щоб обидва після укладення шлюбу взяли його прізвище, а батьки дівчини пропонують компромісний варіант — поєднати прізвища. Яке рішення, на вашу думку, відповідає закону? (Закону відповідатимуть всі три варіанти, тому вирішення суперечки — справа подружжя.)

2. Після одруження чоловік в категоричній формі почав вимагати від своєї дружини залишити роботу і зайнятися виключно домашнім господарством. Жінка не погодилася з цим, навіть переїхала від чоловіка, з яким вона проживала в однокімнатній квартирі разом з тещею, до своїх батьків у приватний будинок. Чоловік не погодився з цим і наполягав на своєму, вважаючи, що дії дружини є порушенням її обов’язку. (Згідно з Сімейним кодексом кожен із подружжя самостійно вирішує питання про роботу, місця проживання, навчання тощо, отже, дії жінки юридично можливі, вимоги ж чоловіка юридичних підстав не мають. З іншого боку, подружжя має враховувати не лише юридичний, але й моральний бік справи, намагаючись спільно вирішувати такі проблеми.)

Недійсність шлюбу

Розповідь вчителя

1. Випадки, за яких шлюб є недійсним.

2. Випадки, за яких шлюб визнається недійсним судом.

3. Юридичні наслідки визнання шлюбу недійсним.

Основи житлового права

Бесіда з учнями

1. Згадайте, які види житла були у людей у минулому.

2. Яких змін зазнало житло людей у наш час?

Робота з текстом Конституції, України

Учні мають ознайомитися зі ст. 47 Конституції України і визначити:

1. Які шляхи забезпечення громадян житлом закріплено Основним Законом?

2. Кому Конституція гарантує отримання житла безоплатно або за доступну для них плату?

Бесіда з учнями

1. Яким чином отримали житло їхні сім’ї (купили, отримали від держави, у спадщину, побудували самі тощо)?

2. Чи вважаєте ви задовільними житлові умови своїх родин? Чи потребує ваша сім’я поліпшення житлових умов?

«Мозковий штурм»

  • Запропонуйте підстави, за наявності яких ви вважаєте доцільним надати право претендувати на поліпшення житлових умов, житла.

Коментар вчителя. Підстави для поліпшення житлових умов, передбачені законодавством:

  • недостатня забезпеченість житловою площею;
  • аварійний стан будинку або непридатність житла для проживання;
  • проживання в одній кімнаті осіб різної статі (крім подружжя) тощо.

Приватизація житла

Розповідь вчителя зі складанням порівняльної таблиці

Приватизація — це перехід майна (в даному випадку — житла) з державної власності до приватної.

Коментар вчителя. Приватизація житла призводить до суттєвої зміни прав та обов’язків тих, хто живе у квартирі, яка приватизується.

У процесі розповіді вчителя учні складають порівняльну таблицю «Права та обов’язки квартиронаймача і власника приватизованої квартири» і визначають позитивні та негативні моменти приватизації житла.

Повноваження та обов’язки

Власник приватизованої квартири

Користувач квартири (квартиронаймач)

Користуватися квартирою, проживати в ній

Має право (+)

Має право (+)

Продати квартиру

Має право (+)

Не має права (-)

Подарувати квартиру

Має право (+)

Не має права (-)

Передати квартиру у спадщину (заповідати її)

Має право (+)

Не має права (-)

Здійснити обмін квартири

Має право (+)

Має право за згодою органів, які є власником квартири

Сплачувати за користування квартирою, комунальні послуги

Зобов’язаний

Зобов’язаний

Обов’язок використовувати житло за призначенням, утримувати його в належному стані

Зобов’язаний

Зобов’язаний

Сплачувати податок на нерухомість

У майбутньому можливо

Не передбачено

Можливість виселення з квартири в разі несплати за користування квартирою, комунальні послуги

Можливе за рішенням суду з конфіскацією квартири для погашення боргів

Без надання іншого житла лише у виняткових випадках, а за наявності неповнолітніх дітей — неможливе

Можливість поселення у квартирі інших осіб

Без обмежень

Лише за згодою власника за наявності достатньої житлової площі

IV. Закріплення вивченого матеріалу

Завдання

1. Поясніть поняття «шлюб», «аліменти».

2. Визначте основні майнові та немайнові права подружжя,

3. Порівняйте (за наявності часу — у вигляді порівняльної таблиці) юридичні наслідки розірвання шлюбу та визнання шлюбу недійсним.

Питання для порівняння

Шлюб, що визнано недійсним

Шлюб, що припинено шляхом розлученням

Підстави

У разі порушення порядку укладання шлюбу, а також в разі фіктивного браку

За заявою одного або обох з подружжя

Хто приймає рішення

Органами реєстрації актів цивільного стану або в судовому порядку

Органами реєстрації актів цивільного стану або в судовому порядку

З якого часу шлюб вважається припиненим

З часу його укладання

З часу прийняття рішення про розлучення

Наслідки

Нуліфікація шлюбу (все повертається у стан, який був до шлюбу, — власність, прізвище тощо, крім прав дітей, народжених у шлюбі)

Подружжя має право на збереження прізвища, яке отримано в шлюбі, має рівні права на майно, набуте під час шлюбу

4. Яким чином держава забезпечує право на житло?

5. Визначте, яку житлову площу має (чи мала) право приватизувати ваша сім’я.

6. Порівняйте права та обов’язки квартиронаймача та власника житла.

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Проаналізувати правовий статус власника житла та квартиронаймача і визначити, в яких випадках приватизація житла є доцільною, а коли вона недоцільна.