Усі уроки до курсу «Правознавство». 10 клас

УРОК 29

Цивільне право. Правочини

Мета: ознайомити учнів з порядком здійснення окремих видів правочинів, порядком їх оформлення, правами споживача, основами спадкового та авторського права, порядком оформлення заповіту; розвивати вміння приймати рішення, правомірно діяти та захищати свої права; виховувати розуміння доцільності та необхідності правомірної поведінки, можливості захистити свої права, повагу до інтелектуальної власності.

Тип уроку: засвоєння нового матеріалу.

Основні поняття: правочини, договір, оренда, наймодавець, наймач, позика, позикодавець, позичальник, кредитний договір, кредитодавець, дарувальник, спадкування, спадщина, спадкоємець, заповіт, заповідач.

ХІД УРОКУ

І. Організаційна частина уроку

II. Актуалізація знань учнів

Завдання

1. Відтворити на дошці таблицю «Дієздатність та правоздатність».

Питання для порівняння

Цивільна правоздатність

Цивільна дієздатність

Зміст поняття

Здатність мати встановлені законом цивільні права та обов’язки

Здатність власними діями створювати, змінювати, припиняти цивільні права та обов’язки, нести відповідальність

Виникнення

З моменту народження

У повному обсязі — з 18 років або з моменту вступу до шлюбу, можливе надання повної дієздатності особі, яка досягла 16 років та працює за трудовим договором або бажає зайнятися підприємницькою діяльністю

Можливість обмеження

Окремі права в разі скоєння правопорушення та деяких інших випадках у порядку, встановленому законом

Можливе обмеження в разі зловживання алкоголем, наркотиками за рішенням суду

Можливість позбавлення (визнання недієздатним, неправоздатним)

Неможливе

Можливо за рішенням суду в разі стійкого психічного розладу, який не дає можливості розуміти значення своїх дій або керувати ними

2. Відтворити на дошці таблицю «Рівні дієздатності».

Рівень

Вік

Дії, які особа може здійснювати самостійно

Інші права

Відповідальність за завдану шкоду

Часткова

До 14

Виключно дрібні побутові правочини

Усі інші правочини здійснюють батьки або особи, які їх заміняють, від імені дитини

Відповідальність несуть батьки

Неповна

З 14 до 18

Дрібні побутові правочини, розпоряджатися власного зарплатою, стипендією

Мають право здійснювати будь-які правочини за згодою батьків або осіб, які їх заміняють

Відповідальність несуть самостійно власними коштами (зарплата, стипендія) або власного працею, якщо недостатньо — відповідають батьки

Повна

З 18 років або з часу настання повної дієздатності в більш ранньому віці

Будь-які правочини, які не суперечать вимогам закону та основам моралі

Відповідальність несуть самостійно

3. Термінологічно-цифрова розминка («правоздатність», «дієздатність», 14 років — вік, з якого особа набуває неповної діє здатності, 18 — вік, з якого особа набуває повної дієздатності тощо).

4. Висловіть свою думку щодо доцільності встановленого законом поступового зростання рівня дієздатності неповнолітніх.

5. Висловіть свою думку щодо доцільності зниження чи, навпаки, підвищення віку настання часткової чи повної дієздатності.

III. Мотивація навчальної діяльності учнів

Завдання

 • Назвіть юридичні дії, які ви здійснили протягом останніх кількох днів.

Висновок учителя. Більшість із названих вами дій (купівля-продаж, позика, проїзд у транспорті тощо) є цивільними правочинами.

IV. Вивчення нового матеріалу

Основні види правочинів

Розповідь вчителя

Основні види правочинів:

1. Угода купівлі-продажу.

2. Угода міни.

3. Угода дарування.

4. Угода позички.

5. Угода позики.

Сутність правочинів та назви сторін правочинів

Міна — кожна сторона є одночасно продавцем і покупцем відповідного майна.

Дарування — безоплатний характер правочину, неприпустимість будь-якої оплати.

Позичка — застосовується щодо майна, яке має бути повернуто (олівець, фотоапарат, автомобіль).

Позика — повертається не те саме, а аналогічне за кількістю та якістю майно (цукор, бензин, сіль).

Умови дійсності правочинів

«Мозковий штурм»

 • Яких умов, на вашу думку, треба дотриматися, щоб правочин був визнаний дійсним.

Запитання

1. Чи має право малолітня дитина подарувати отриманий нею у спадщину мотоцикл?

2. Чи буде правомірним обмін людиною, що визнана обмежено дієздатною, дачі на пляшку горілки?

3. Чи достатньо під час продажу квартири домовитися усно?

4. Чи буде визнана дійсною угода дарування, якщо її укладено під загрозою зброї?

Коментар вчителя щодо умов дійсності правочину

1. Належний рівень дієздатності учасників (сторін).

2. Належна форма укладання (форми оформлення правочинів — усна, письмова та письмова нотаріальна).

3. Відповідність змісту правочину дійсним бажанням (волі) сторін (відсутність тиску, загроз, обману тощо).

4. Відповідність інтересам суспільства, закону.

Договір купівлі—продажу та захист прав споживача

Обов’язки покупця і продавця:

 • обов’язок покупця сплатити за товар, забрати його;
 • обов’язок продавця передати товар відповідної якості;
 • обов’язок продавця ознайомити покупця з товаром, його якостями та правилами експлуатації;
 • обов’язок продавця зберігати продану річ до її отримання покупцем.

Робота з витягом з тексту із Закону України

«Про захист прав споживачів»

Учні мають ознайомитися з витягом із Закону «Про захист прав споживачів» і визначити можливі варіанти відновлення прав споживача в разі придбання товару неналежної якості.

Рольова гра (імітаційна вправа) «У магазині»

Покупець кілька днів тому придбав у магазині певний товар (фотоапарат). Але після того як було зроблено перші знімки, з’ясувалося, що їхня якість низька через погану роботу автоматики. Покупець бажає вирішити це питання за допомогою норм Закону України «Про захист прав споживачів».

Коментар вчителя:

 • призначення експертизи для з’ясування причин неякісної роботи товару;
 • подання заяви продавцем через пошту (рекомендованим листом);
 • відшкодування моральної шкоди;
 • подальше звернення до суду в разі відмови продавця задовольнити вимоги.

Поняття та порядок спадкування

Спадщина — права та обов’язки померлої людини, які залишаються після її смерті.

Спадкування — процес переходу спадщини від померлої особи до її спадкоємців.

Заповіт — письмове розпорядження померлої особи на випадок своєї смерті.

Розповідь вчителя

1. Спадкування за законом та за заповітом.

2. Спадкування за заповітом. Поняття заповіту.

3. Порядок складання заповіту:

 • виключно письмова форма заповіту;
 • обов’язковість посвідчення заповіту нотаріусом або іншою особою, яка має на це право;
 • можливість скасування чи зміни заповіту;
 • таємниця заповіту.

4. Спадкування за законом. Черги спадкування.

5. Строк прийняття спадщини (6 місяців з дня відкриття спадщини).

Обов’язкова частка спадщини

Розповідь вчителя

1. Зв’язок права та моралі.

2. Особи, які мають право на обов’язкову частку спадщини (непрацездатні члени сім’ї, неповнолітні діти померлого).

3. Розмір обов’язкової частки спадщини (не менше 1/2 від того, що він отримав би за відсутності заповіту).

Авторське право

Розповідь учителя

1. Об’єкти авторського права — об’єкти, що створені людиною та мають матеріальне вираження (закріплення) на папері, електронній копії, фотографії, скульптурі тощо.

2. Авторські права — майнові (право на отримання гонорару за використання об’єктів авторського права, виключне право на використання свого твору тощо) та немайнові (право на вказівку прізвища автора, включаючи використання псевдоніма або анонімну публікацію, неприпустимість змін у творі без його згоди).

3. Знак захисту авторського права ©.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Бесіда

1. Назвіть види правочинів та назви сторін у них.

2. Назвіть умови дійсності правочинів.

Розв'язання задач

1. Після смерті громадянина Ч. в нього залишилося майна на 100 000 гривен. Про своє бажання отримати це майно заявили 13-річна донька, 85-річна мати та два брати померлого (відповідно 32 та 65 років). Прийміть рішення в цій ситуації. (За відсутності заповіту спадщину отримають спадкоємці за законом. Серед спадкоємців двоє (мати та донька) — спадкоємці першої черги, двоє (брати) — другої. Майно отримають в рівних частках (по 50 000 грн) мати та донька померлого).

2. Коли померла самотня жінка, заповіту щодо її дачі та майна на суму 160 000 гривен не було виявлено. Родичів у неї також не було. Постало питання про подальшу долю майна жінки. Як ви вирішите цю ситуацію? (За відсутності заповіту та спадкоємців за законом майно перейде у власність територіальної громади, на території якої знаходиться будинок.)

VI. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний матеріал підручника.