Усі уроки до курсу «Правознавство». 10 клас

УРОК 22

Фінансове право

Мета: ознайомити учнів із змістом понять «фінансове право», «джерела фінансового права», «фінансова дисципліна»; ознайомити з фінансовою системою України; виховувати в учнів повагу до законодавства.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Основні поняття: фінансове право, джерела фінансового права, фінансова система, податок, бюджетна система.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

II. Мотивація навчальної діяльності учнів

План уроку

На мультимедійній дошці вчитель пропонує учням план уроку:

1. Що таке фінансове право?

2. Джерела фінансового права.

3. Система оподаткування.

III. Вивчення нового матеріалу

Учитель. В умовах ринкової економіки зростає роль і актуальність фінансового права. Це пояснюється необхідністю постійного вдосконалення фінансової діяльності як членів суспільства, так і власне держави, спрямуванням цієї діяльності на захист національних інтересів країни та кожного її громадянина й суспільства в цілому.

Фінансове право — це галузь права, яка регулює суспільні відносини в галузі мобілізації, розподілу й використання державних фінансових засобів. Це сукупність правових норм, призначених для врегулювання суспільних відносин, що виникають між державою, юридичними та фізичними особами.

Фінансове право регулює виключно відносини, які виникають у фінансовій діяльності держави: складання, затвердження, виконання бюджету, збір платежів і податків, державне фінансування й кредитування, регулювання грошової й валютної системи та інше. Грошові відносини між фізичними та юридичними особами, наприклад, відносини в банківській сфері, регулюються іншими галузями права.

Фінансове законодавство України — це сукупність нормативно-правових актів, що містять норми фінансового права. До їх числа можна віднести: Бюджетний Кодекс України (22.06.2001), Закон України «Про систему оподаткування» (18.02.1997), Декрет Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян» (26.12.1992 з подальшими змінами), Декрет Кабінету Міністрів України «Про акцизний збір» (1993) та інші нормативно-правові акти.

Фінансова система включає сукупність економічних відносин між людьми, підприємствами, державою, які вибудовуються в процесі створення, розподілу та використання грошових фондів.

Серед доходів сучасної людини слід назвати, перш за все, заробітну платню, доходи від підприємницької діяльності, відсотки з банківських рахунків, пенсії, матеріальну допомогу, стипендії, житлові субсидії тощо.

Іншою проблемою фінансового права є витрати на їжу, одежу, платню за комунально-житлові послуги, дитячі садки, за навчання у ВНЗ.

Фінансові відносини характеризуються постійним рухом грошових потоків. Чи можете ви навести приклади цих потоків? (Учні наводять власні приклади.) Отже, як бачимо, інвестиції, кредити, грошові виплати чи витрати людини або держави регулюються фінансовим правом.

Серед витрат держави слід назвати витрати, які необхідні на здійснення державних функцій й утримання державного апарату. Ці фінансові засоби формуються в основному з доходів держави, а вони, у свою чергу, значною мірою складаються з податкових надходжень до бюджету. Тому сьогодні ми розглянемо уважно систему оподаткування в цілому й конкретно в Україні.

Виступи учнів

Учні, які отримали випереджальне завдання «Фінансова система України», презентують результати своєї роботи.

Бесіда

1. Як ви би визначили термін «податок»?

2. Хто, на вашу думку, може бути визнаним як платник податків?

3. Чи знаєте ви будь-які види податків?

Робота зі словником правознавчих термінів

Записати визначення понять: «фінансове право», «джерела фінансового права», «податок».

Робота з нормативно-правовими актами

За допомогою комп’ютерної програми учні шукають документи, які належать до фінансового права, опрацьовують Закон України «Про систему оподаткування», Декрет Кабінету Міністрів «Про прибутковий податок з громадян» (26.12.1992), Бюджетний Кодекс України тощо.

IV. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Скласти перелік нормативно-правових актів з фінансового права для районних та обласних органів виконавчої влади.

3. Підготувати проекти за темами:

  • «Система оподаткування в Україні»;
  • «Платники податків»;
  • «Об’єкти оподаткування».