Усі уроки до курсу «Правознавство». 10 клас

УРОК 21

Особливості організації державної влади і місцевого самоврядування в Україні

Мета: завершити ознайомлення учнів з системою розподілу влади в Україні, видами судів та їх функціями; виховувати повагу до судів та судових рішень.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Основні поняття: судова влада, правоохоронні органи, судова система, юрисдикція, Конституційний Суд, Верховний суд, Адміністративний Суд, судовий процес, міліція, Служба Безпеки України, прокуратура, адвокатура.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

II. Актуалізація знань учнів

Завдання

1. Розподілити органи державної влади за гілками, до яких вони належать.

2. Назвати відомі учням державні органи, які належать до цих гілок влади, та записати їх під назвами відповідних гілок влади.

III. Мотивація навчальної діяльності учнів

Завдання

 • Назвіть випадки, коли ви вважаєте за необхідне звернутися до суду, або випадки звернення до суду, відомі з повідомлень ЗМІ.

IV. Вивчення нового матеріалу

Судова система України

Розповідь учителя зі складанням схеми

1. Складові судової системи (суд конституційної юрисдикції та суди загальної юрисдикції).

2. Особливості спеціалізованих судів (господарські та адміністративні).

3. Поняття «юрисдикція» — право суду розглядати певні справи.

Конституційний Суд України

Робота з текстом Конституції

Учні мають ознайомитися зі ст. 147, 148, 150, 151 Конституції України і виконати завдання.

1. Визначте, які справи належать до юрисдикції Конституційного Суду України.

2. Визначте, хто має право звернення до Конституційного Суду.

3. Визначте вимоги до особи, яка бажає стати суддею Конституційного Суду України, та порядок формування складу Конституційного Суду України.

Суди загальної юрисдикції

Розповідь учителя і складання таблиці «Суди в Україні»

Питання для порівняння

Конституційний Суд України

Суди загальної юрисдикції

Загальні суди

Спеціалізовані суди

1. Юрисдикція судів загальної юрисдикції (навести приклади):

 • а) загальні суди — трудові, сімейні, кримінальні та цивільні справи;
 • б) господарські суди — розв’язання конфліктів між фірмами, підприємцями, іншими юридичними особами;
 • в) адміністративні суди — розв’язання суперечок між особою та органами державної влади, місцевого самоврядування.

2. Право на звернення до суду загальної юрисдикції:

 • а) загальний, адміністративний суд — будь-яка фізична чи юридична особа;
 • б) господарський — здебільшого юридичні особи, фізичні особи-підприємці, у справах про банкрутство — будь-які фізичні особи.

3. Система судів загальної юрисдикції: місцеві, апеляційні, вищі спеціалізовані суди, Верховний Суд України.

Робота з текстом Конституції, України

Учні мають ознайомитися зі ст. 127, 128 Конституції України і визначити вимоги до суддів загальних судів та порядок їх призначення.

Основні засади судочинства

Розповідь вчителя

1. Законність.

2. Рівність всіх учасників процесу перед законом і судом.

3. Забезпечення доведеності вини.

4. Змагальність сторін.

5. Підтримання державного обвинувачення в суді прокурором.

6. Забезпечення обвинуваченому права на захист.

7. Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду.

8. Гласність процесу та фіксація судового засідання технічними засобами.

9. Обов’язковість рішень суду.

Участь народних засідателів та присяжних у судочинстві

Розповідь вчителя зі складанням порівняльної таблиці

Питання для порівняння

Присяжні засідателі

Народні засідателі

Наявність у сучасній судовій системі України

Передбачено Конституцією та Законом України «Про судоустрій України», але поки що не впроваджено в життя

Беруть участь у розгляді кримінальних справ в загальних судах, якщо можливе застосування довічного ув’язнення

Кількість у судовому засіданні

Як правило, 6-12

За кримінально-процесуальним кодексом України — 3

З кого обираються

Із списків виборців певного регіону

Із заздалегідь визначених списків (більш вузьких, ніж списки виборців)

Участь сторін у процесі обрання засідателів

Сторони беруть безпосередню участь у формуванні складу присяжних

Сторони не беруть участі у формуванні складу народних засідателів, але мають право на відвід

Права засідателів під час судового процесу

Мають обмежені права під час судового слідства, переважно пасивну функцію, не мають права ставити запитання учасникам процесу, наполягати на додаткових експертизах, допитах тощо, активна участь — лише при винесенні вердикту

Мають право на активну участь у процесі на рівних з суддею — мають право ставити питання учасникам процесу, вимагати проведення додаткових дій під час судового слідства

Участь у прийнятті рішення

Виносять вердикт — рішення щодо наявності вини підсудного (винен — не винен), але не беруть участі у визначенні конкретного покарання в разі визнання підсудного винним

Беруть участь у винесенні вироку — як визначенні вини, так і конкретного покарання

Міліція

Розповідь учителя

1. Статус міліції — адміністративно-виконавчий озброєний орган держави.

2. Структурні підрозділи та функції міліції: державна автомобільна інспекція; патрульно-постова служба; кримінальний розшук; підрозділи по боротьбі з економічними злочинами, організованою злочинністю, незаконним обігом наркотиків; кримінальна міліція у справах неповнолітніх.

3. Права співробітників міліції — вимагати припинення правопорушень, перевіряти документи, за певних обставинах застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби, зброю щодо правопорушників тощо.

4. Обов’язок співробітників міліції — у будь-який час, незалежно від перебування на службі, вживати заходи щодо припинення правопорушень.

Служба Безпеки України

Розповідь учителя

1. Статус СБУ — державний правоохоронний орган спеціального призначення.

2. Функції Служби Безпеки України: діяльність із забезпечення державної безпеки; контррозвідувальна діяльність; попередження, виявлення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції тощо.

Прокуратура України

Робота з текстом Конституції України та бесіда з учнями

Учні мають ознайомитися з розділом VII, перехідним положенням 9 Конституції України і виконати завдання.

1. У становити функції прокуратури України.

2. Який принцип судочинства передбачає участь прокурора в судовому процесі?

3. У яких випадках є необхідність прокурору брати участь у процесі, захищаючи права та інтереси громадянина?

Розповідь учителя

1. Порядок призначення Генерального прокурора України та інших прокурорів.

2. Принцип вертикальної підпорядкованості прокурорів та їх незалежності від місцевих органів.

Адвокатура в Україні

Розповідь учителя

Адвокатура — добровільне професійне громадське об’єднання, покликане сприяти захисту прав, свобод громадян та представляти законні інтереси фізичних і юридичних осіб, надавати їм іншу юридичну допомогу.

1. Види діяльності адвоката:

 • Представництво інтересів фізичних та юридичних осіб у суді та правоохоронних органах;
 • складання заяв, скарг, інших документів;
 • надання консультацій з різних юридичних питань;
 • ведення адвокатом переговорів від імені клієнта.

2. Правові норми, які забезпечують захист прав людини:

 • Право громадянина, якого підозрюють або звинувачують у правопорушенні, на допомогу адвоката;
 • право на зустріч з адвокатом до першого допиту;
 • право на спілкування з адвокатом наодинці та без обмеження часу;
 • право доручити адвокату представляти свої інтереси в будь-яких органах.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Навести життєві ситуації, коли було порушено ті чи інші права, і визначити, який суд повинен розглядати повинен розглядати справу.

Вправа «Семафор»

Визначення правоохоронних та правозахисних органів, до яких належить звернутися у таких ситуаціях:

1. Вас незаконно, на вашу думку, затримано міліцією, яка при цьому припустилася порушень закону.

2. Проти вашого приятеля висунуто звинувачення у скоєнні злочину.

3. Ви стали свідком зіткнення автомобілів, внаслідок якого постраждали люди.

VI. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Опрацювати розділи VII, VIII, XII Конституції України.

2. Випереджальне завдання: підготувати повідомлення про фінансову систему в Україні.