Усі уроки до курсу «Правознавство». 10 клас

УРОК 20

Особливості організації державної влади і місцевого самоврядування в Україні

Мета: ознайомити учнів з функціями Верховної Ради України, її завданнями, структурою та порядком роботи, зі статусом, порядком обрання та припинення повноважень Президента України, його повноваженнями та функціями, діяльністю органів місцевого самоврядування в Україні, їх повноваженнями та порядком формування, пояснити учням завдання виконавчої влади та поняття «вертикаль виконавчої влади» та сформувати розуміння необхідності її створення; виховувати в учнів повагу до органів державної влади та їх діяльності; вчити учнів визначати найдоцільніший шлях вирішення життєвих проблем, формувати соціальну активність учнів.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Основні поняття: законодавча влада, виконавча влада, місцеве самоврядування, парламент, конституційний склад Верховної Ради, народний депутат, кворум, сесія, фракція, парламентська більшість, опозиція, законодавча ініціатива, омбудсмен, Президент, Адміністрація Президента, Кабінет Міністрів, міністерство, місцеві державні адміністрації, територіальна громада.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

II. Актуалізація знань учнів

1. На дошці учень малює схему «Поділ державної влади в У країні».

2. Назвіть принципи проведення виборів.

III. Мотивація навчальної діяльності учнів

Завдання

  • За допомогою схеми «Поділ державної влади», відтвореної на дошці, назвіть, які органи належать до кожної з гілок влади в Україні.

IV. Вивчення нового матеріалу

Статус Верховної Ради України

Робота з текстом Конституції. України Учні мають ознайомитися зі ст. 75 Конституції України і виконати завдання.

1. Визначити статус Верховної Ради в Україні.

2. Пригадати, де і коли було створено перший у світі парламент.

Розповідь вчителя

1. Робота з поняттям «парламент» (походить від французького слова «parler» (говорити)).

2. Парламенти в різних країнах світу: Сейм — у Польщі, Конгрес — у США, Кнесет — в Ізраїлі тощо.

Організація Верховної Ради України

Розповідь вчителя з використанням схеми та елементами бесіди

1. Склад Верховної Ради України — 450 депутатів.

2. Порядок формування та функції постійних комітетів Верховної Ради України.

3. Порядок формування та функції спеціальних та тимчасових слідчих Верховної Ради України.

4. Функції фракцій Верховної Ради України.

Запитання учням

1. Хто виконує обов’язки керівника Верховної Ради?

2. Назвіть ознаки, за якими можна розподілити 450 депутатів на окремі групи.

Коментар учителя. У Верховній Раді депутати об’єднуються за політичною ознакою (утворивши фракції) і за професійними ознаками (утворивши профільні комітети).

Розповідь учителя

1. Спеціальні та тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України.

2. Апарат Верховної Ради та його функції.

3. Рахункова палата України, порядок її формування та функції.

4. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (строк повноважень, функції).

Порядок роботи Верховної Ради України

Робота з текстом Конституції України

Учні мають ознайомитися зі ст. 82 та 83 Конституції і визначити періодичність та порядок скликання сесій Верховної Ради України.

Коментар вчителя. Форми діяльності депутатів: пленарні засідання, робота в комітетах, робота з виборцями.

Повноваження Верховної Ради України

Робота малих груп

Учні мають ознайомитися з текстом ст. 85 Конституції України і визначити повноваження Верховної Ради України, які належать до однієї з груп (відповідно до завдання групи), — законодавчі, кадрові, з організації діяльності органів самоврядування, проведення виборів, контрольні, у сфері міжнародних відносин та забезпечення оборони та національної безпеки.

Статус Президента України

Запитання учням

Назвіть країни, де існує посада президента.

Розповідь вчителя з елементами бесіди

1. Статус президента. У США і Франції президент має суттєві повноваження, відіграє суттєву самостійну роль у житті суспільства, обирається загальним голосуванням; у ФРН та Ізраїлі — посада президента значною мірою відіграє суто представницьку роль, в окремих країнах президента обирають не загальним голосуванням, а в парламенті.

2. Історія посади Президента України:

  • 1991-1994 рр. — Л. М. Кравчук;
  • 1994-2005 рр. — Л. Д. Кучма;
  • 2005-2010 рр. — В. А. Ющенко;
  • з 2010 р. — В. Ф. Янукович.

Робота з текстом Конституції України

1. Учні мають ознайомитися зі ст. 102 Конституції України і визначити, яке місце Президент України посідає в політичній системі держави, до якої гілки влади його можна віднести.

Коментар вчителя. Президент України є главою держави, але не є главою виконавчої влади, не відноситься до жодної з гілок влади.

2. Ознайомитися зі ст. 103 Конституції України й порівняти порядок обрання та вимоги до кандидата в Президенти України та в народні депутати України.

3. Пояснити підвищені вимоги до кандидата в Президенти.

Коментар вчителя. Верховна Рада — це колегіальний орган, своєрідний «колективний розум», а Президент має самостійно приймати рішення, отже, і вимоги до нього, його життєвого досвіду вище, ніж до депутата.

Повноваження Президента України

Робота з таблицею

Складання таблиці «Взаємодія органів державної влади в Україні» з використанням тексту Конституції України.

За допомогою ст. 85 та 106 заповнити стовпчики «Законодавча влада» і «Президент» пропонованої таблиці.

Питання для порівняння

Законодавча влада

Президент

Виконавча влада

Судова влада

Законодавчий процес

Організація виборів

Формування Кабінету Міністрів та визначення його політики

Бюджетний процес

Формування судової влади

Дострокове припинення повноважень

Порядок дострокового припинення повноважень Президента України

Робота з Конституцією України

Учні мають ознайомитися зі ст. 108-111 Конституції України і визначити можливі шляхи дострокового припинення повноважень Президента України.

Поняття та завдання виконавчої влади

Учитель. Виконавча влада — гілка влади, яка забезпечує виконання законодавства, рішень Верховної Ради України, Президента України, виконання державних програм розвитку країни, але одночасно саме органи виконавчої влади забезпечують умови для повсякденного життя кожної людини, організовують та забезпечують діяльність установ та органів освіти, охорони здоров’я, культури, внутрішніх справ тощо.

Центральні органи виконавчої влади України

Робота учнів з текстом Конституції України

1. Учні мають ознайомитися зі ст. 113-115 Конституції України і знайти у ст. 113 Конституції України визначення статусу Кабінету Міністрів України.

2. На підставі ст. 114 та 115 Конституції України визначити склад Кабінету Міністрів та порядок призначення його членів.

Розповідь вчителя зі складанням схеми

1. Органи центральної виконавчої влади.

2. Функції центральних органів виконавчої влади (Кабінет Міністрів України, міністерства, Державні комітети інші центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом).

Центральні органи державної виконавчої влади

Кабінет Міністрів Міністерства

Місцеві органи державної виконавчої влади

Рада Міністрів АРК, обласна державна адміністрація, міська держадміністрація м. Києва, Севастополя

Районна державна адміністрація

Робота в малих групах

Уявіть себе учасниками наради, яка визначає структуру нового уряду. Визначте, яке міністерство вони вважають за необхідне створити в Україні, та обґрунтуйте свою думку.

Місцеві органи виконавчої влади

Розповідь вчителя

1. Склад органів місцевої виконавчої влади.

2. Поняття «вертикаль» виконавчої влади:

  • призначення керівників адміністрацій зверху до низу;
  • підпорядкованість нижчих адміністрацій вищим;
  • обов’язковість звітності та відповідальність перед вищими органами;
  • єдність діяльності органів всіх рівнів виконавчої влади.

Організація та порядок формування органів місцевого самоврядування

Розповідь вчителя

1. Поняття місцевого самоврядування.

Місцеве самоврядування — право територіальної громади — жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста — самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

2. Органи, які входять до системи органів місцевого самоврядування (сільська, селищна, міська рада, районна, обласна рада, сільський, селищний, міський голова).

3. Незалежність органів місцевого самоврядування (відсутність «вертикалі»).

4. Особливості самоврядування в столиці України місті Києві визначає спеціальний Закон України «Про столицю України місто-герой Київ».

5. Порядок обрання та строк повноважень органів місцевого самоврядування.

Повноваження органів місцевого самоврядування

Рольова гра «Засідання місцевої ради»

1. Розбитися на малі групи, кожна з яких діє як певна постійна комісія місцевої ради.

2. Запропонувати питання, яке ви вважаєте за необхідне вирішити для свого населеного пункту чи району на засіданні місцевої ради, обговорити їх на засіданні комісії відповідно до компетенції комісії.

3. Після обговорення в групах «комісії» (групи) мають доповісти свої рішення.

4. Використання ресурсної особи. У разі можливості запросити на урок депутата місцевої ради, який перед початком гри розповість про те, як працюють комісії ради, як проходять сесії, які питання на них розглядаються, які рішення приймаються.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Завдання

1. Словниковий диктант: «парламент», «фракція», «омбудсмен».

2. Назвіть повноваження Верховної Ради України.

3. Назвіть порядок обрання Президента, можливі випадки дострокового припинення його повноважень, а також основні його повноваження.

4. Якими є функції Кабінету Міністрів та міністерств?

5. Поясніть поняття «вертикаль виконавчої влади».

6. Доведіть, що всі гілки влади в Україні взаємодіють між собою.

7. Назвіть органи місцевого самоврядування.

8. Назвіть повноваження органів місцевого самоврядування.

9. Назвіть строк повноважень та вимоги до кандидатів в депутати органів місцевого самоврядування.

VI. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Опрацювати ст. 75, 82-91 Конституції України.

3. Знайти повідомлення про закони, прийняті Верховною Радою України останнім часом.

4. Знайти повідомлення засобів масової інформації або дізнатися у батьків про заходи, які здійснюють органи місцевої виконавчої влади для забезпечення життя населення.

5. Закінчити складання таблиці «Взаємодія органів державної влади в Україні».

Питання

Законодавча влада

Президент

Виконавча влада

Судова влада

Законодавчий процес

Приймає закон, кожен депутат має право законодавчої ініціативи

Підписує закон чи накладає вето, має право законодавчої ініціативи

Кабінет Міністрів має право законодавчої ініціативи

Конституційний Суд має право розглядати питання про конституційність законів

Організація виборів

Призначає вибори Президента України, призначає членів Центральної Виборчої комісії

Призначає позачергові вибори Верховної Ради, пропонує кандидатури членів Центвиборчкому

Забезпечує фінансування виборів

Розглядає порушення, які допущено під час виборів, та приймає рішення щодо них

Формування Кабінету Міністрів та визначення його політики

Дає згоду на призначення Прем’єр-міністра, схвалює програму Кабінету Міністрів, здійснює контроль за діяльністю Кабінету Міністрів, може висловити недовіру

Призначає Прем’єр-Міністра та членів Кабінету Міністрів, звільняє їх

Прем’єр-Міністр пропонує Президенту кандидатури міністрів для призначення

Бюджетний процес

Приймає бюджет, затверджує звіт про його виконання

Підписує закон про бюджет або відхиляє його

Розробляє проект державного бюджету, організує його виконання, звітує про його виконання

Формування судової влади

Призначає 6 суддів Конституційного Суду, обрання суддів загальної юрисдикції безстроково

Призначає 6 суддів Конституційного Суду; призначає суддів загальної юрисдикції, які призначаються вперше (на 5 років); створює та ліквідує суди загальної юрисдикції

Призначає 6 суддів Конституційного Суду (на з’їзді суддів)

Дострокове припинення повноважень

Припиняє повноваження органів місцевого самоврядування, міських, сільських, селищних голів; достроково припиняє повноваження Президента

Достроково припиняє повноваження Верховної Ради

Надає висновок про додержання конституційної процедури розслідування та розгляду справи про усунення Президента з поста в порядку імпічменту;

надає висновок про те, що діяння, в яких звинувачують Президента, містять ознаки державної зради або злочину (Верховний Суд)