Усі уроки до курсу «Правознавство». 10 клас

УРОК 19

Особливості організації державної влади і місцевого самоврядування в Україні

Мета: ознайомити учнів з основними засадами конституційного ладу України, формами народовладдя, принципами проведення виборів, шляхами реалізації права на участь в управлінні державою, навчити учнів брати участь у референдумі, збирати та аналізувати інформацію, виховувати повагу до державних символів України, толерантне ставлення до думок інших, повагу до рішення, прийнятого більшістю.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Основні поняття: державна влада, демократія, представницька демократія, безпосередня демократія, вибори, референдум.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

II. Вивчення нового матеріалу

Загальні засади Конституції України

Розповідь вчителя з елементами бесіди з учнями

1. Структура Конституції (Преамбула, 15 розділів, 161 стаття, 14 перехідних положень).

2. Значення слова «преамбула».

3. Характеристика Української Держави як незалежної, суверенної, демократичної, правової та соціальної держави.

4. Ознаки соціальної держави.

5. Зміст ст. 6 Конституції України («людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека є найвищою цінністю в Україні»).

6. Найвища юридична сила Конституції.

7. Норми Конституції як норми прямої дії.

8. Визнання міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких дала Верховна Рада України, складовою частиною законодавства України.

Запитання учням

1. Згадайте визначення поняття «суверенітет».

2. Згадайте ознаки правової держави.

3. Згадайте ознаки демократії.

4. Пригадайте поняття «форма держави» та її елементи.

5. У тексті Конституції України знайдіть норми, які визначають форму держави України.

Адміністративно-територіальний устрій України

Запитання учням

 • Яким є адміністративний устрій України? (Пригадати, в якій області, районі (місті), селі проживають учні.)

Робота зі схемою

Складання схеми «Адміністративно-територіальний устрій України».

Робота з текстом Конституції України

1. Ознайомтесь із розділом 11 Конституції України.

2. Визначте особливості статусу Автономної Республіки Крим.

Додаткові повноваження АРК:

 • наявність Верховної Ради Криму;
 • наявність власного Уряду — Ради Міністрів Криму;
 • існування Конституції АРК;
 • існування символіки АРК.

Елементи статусу, які свідчать про статус Криму як невід’ємної складової України:

 • Верховною Радою Криму приймаються нормативно-правові акти, а не закони;
 • Верховна Рада АРК є не законодавчим, а представницьким органом;
 • Конституція АРК приймається Верховною Радою Криму, але затверджується Верховною Радою України.

Державна символіка України

Розповідь учителя про державну символіку України, її походження, історію та сучасність.

За наявності часу вчитель також розповідає про нагороди України, про кавалерів вищих нагород України, а також земляків, удостоєних нагород України.

Народовладдя в Україні

Розповідь вчителя з елементами бесіди і використанням схеми «Види народовладдя в Україні»

Завдання учням

 • Згадайте, яким чином відбувалося прийняття рішення в первісному суспільстві, Давній Греції, на Запорозькій Січі.

Розповідь вчителя

1. Форми безпосередньої демократії.

2. Поняття референдум.

Референдум — прийняття рішень з найважливіших питань життя держави чи окремих територій шляхом загального голосування громадян.

3. Інші форми прямої демократії.

4. Недоліки прямої демократії:

 • а) значні витрати на проведення референдуму;
 • б) організаційні складнощі;
 • в) недостатня обізнаність значної частини населення зі складними юридичними, політичними проблемами, які можуть бути винесені на референдум.

5. Форми представницької демократії.

Порядок проведення референдуму в Україні

Робота в малих групах

 • 1-а група. За допомогою тексту розділу 3 Конституції України визначити, в яких випадках та ким призначається (проголошується) референдум.
 • 2-а група. За допомогою тексту розділу 3 Конституції України визначити, які питання можуть виноситися на референдум, в яких випадках він є обов’язковим, а коли він не може бути проведений.
 • 3-я група. За допомогою тексту розділу 3 Конституції України встановити основні принципи, які визначають порядок проведення референдуму.

III. Закріплення вивченого матеріалу

З метою закріплення вивченого матеріалу пропонуємо учням згадати характеристику нашої держави та пояснити її, визначити форму держави Україна. Також пропонуємо учням на карті показати адміністративні одиниці України та назвати державні символи України.

Запитання

1. Поясніть поняття «пряма та представницька демократія», «референдум», «загальні, рівні, прямі, вільні вибори», «таємне голосування».

2. Який порядок призначення референдуму встановлено законодавством України?

Робота в парах

Запропонувати питання, які, на думку учнів, доцільно винести на Всеукраїнський або місцевий референдум.

Обговорення пропонованих питань (з використанням тексту Конституції та витягу із Закону України «Про Всеукраїнський та місцеві референдуми»).

IV. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. У ЗМІ знайти повідомлення щодо розв’язання мовного питання та питання національної освіти в Україні.