Усі уроки до курсу «Правознавство». 10 клас

УРОК 18

Основні права, свободи і обов’язки громадян України

Мета: ознайомити учнів з нормами Закону України «Про громадянство», з поняттям «права людини», їх класифікацією та основними етапами розвитку; виховувати в учнів почуття гордості за належність до українського громадянства, формувати повагу до прав людини, розуміння важливості їх дотримання.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Основні поняття: громадянство України, права, свободи і обов’язки людини і громадянина.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

II. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель наголошує на важливості знання громадянами своїх прав та обов’язків, визначених Конституцією.

III. Вивчення нового матеріалу

Поняття громадянства

Розповідь учителя

Громадянство — стійкий юридично визначений, необмежений у часі та просторі правовий зв’язок людини з певною державою.

Громадянство (в республіці) та підданство (в монархії).

Ознаки

 • 1. Юридична визначеність — регулювання відносин між особою та державою нормативними актами.
 • 2. Стійкість та необмеженість у часі та просторі — збереження протягом тривалого часу, незалежно від місця перебування.

Знайомство з поняттями

Апатрид — особа, яка не має громадянства.

Біпатрид — особа, яка має два чи більше громадянств.

Законодавство України про громадянство

Робота з текстом Конституції України

За допомогою ст. 4 та 25 Конституції України визначте основні положення щодо громадянства:

 • а) єдине громадянство;
 • б) неможливість позбавлення громадянства;
 • в) неможливість вигнання з країни;
 • г) неможливість видачі громадянина України іншій державі;
 • д) захист громадян України за її межами.

Робота в малих групах

1. Уявити себе депутатами парламенту та визначити, якими положеннями треба доповнити Закон України «Про громадянство».

2. Обговорити варіанти вирішення питання про належність до громадянства України в момент створення держави.

3. Уявити себе юридичними консультантами і, спираючись на витяги із Закону, дати відповідь на запитання.

 • а) У родині Анни П. та Сергія Т. народилася донька. Обидва вони — громадяни України, але син народився в Празі, де вони працювали вже два роки. Визначте, чи отримає дитина громадянство України.
 • б) У пологовому будинку м. Одеси народився хлопчик. Його мати — громадянка України, батько — громадянин Куби, який навчається в Академії морського транспорту. Визначте, чи отримає дитина громадянство України.
 • в) Під час навчання в коледжі Світлана П. одружилася з громадянином Єгипту Асадом Б., і по закінченні навчання вони виїхали на батьківщину до чоловіка. Через рік у них народилася дівчинка. Визначте, чи отримає дитина громадянство України.

Розповідь вчителя про підстави втрати громадянства України.

Права людини в історії людства

Завдання учням

 • Запропонуйте власне визначення прав людини.

Робота в малих групах

Учні мають обговорити, як захищалися права люди у різні періоди історії, виконати завдання й дати відповіді на запитання.

1-а група. Рабовласницький (на прикладі Давньої Греції, Риму).

1. Порівняйте права рабів та рабовласників.

2. Як закони цих держав визначали права іноземців?

2-а група. Феодальний (на прикладі країн Західної Європи).

1. Які фактори визначали обсяг прав та обов’язків, можливість участі в суспільному житті людей у середньовічних Франції, Англії?

2. Що таке стани та як вони впливали на права людей?

3-я група. Період буржуазних революцій в Англії, Франції, США.

1. Які документи, правові акти, декларації було прийнято в цей період?

2. Яким був основний зміст цих актів?

3. Чи були реалізовані повного мірою принципи, проголошені в документах XVII-XVIII ст.?

4-а група. Період Київської Русі на території нинішньої України.

1. Як називалася перша збірка законів Київської Русі?

2. Чи забезпечувалася цим актом рівність населення держави?

5-а група. Українська козацька держава — Запорозька Січ.

 • Чи були в Козацькій державі рівні права для всіх станів і груп населення?

Запитання для всіх груп

1. Чи проголошувалась рівність людей у цей період?

2. Чи була ця рівність реально забезпечена?

3. Які права людей було закріплено в нормативних документах того часу?

Сучасні міжнародно-правові стандарти прав людини

Учитель. Основні документи, що визначають міжнародно-правові сучасні стандарти прав людини:

 • Загальна декларація прав людини, прийнята 10 грудня 1948 р. Генеральною асамблеєю ООН;
 • Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, 1966 р.;
 • Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права 1966 р.;
 • Декларація прав дитини від 20 листопада 1959 р.;
 • Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 р.

Класифікація прав людини

Робота учнів з текстами Загальної декларації прав людини та Конституції України.

Завдання учням

1. Ознайомитися з текстом Загальної декларації прав людини, звернувши увагу на початок статей.

2. Розподілити права по групах.

3. Порівняти ваш перелік з правами, наведеними в Конституції України.

IV. Закріплення вивченого матеріалу

1. Назвіть основні документи, які визначають сучасні міжнародно-правові стандарти прав людини.

2. Назвіть основні групи прав людини та наведіть приклади прав людини, які належать до кожної з цих груп.

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Порівняти, якою мірою права людини, передбачені Конституцією України, відповідають Загальній Декларації прав людини.

3. Підготувати повідомлення про найбільш брутальні порушення прав людини у наш час та в минулому.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.