Усі уроки до курсу «Правознавство». 10 клас

Частина третя. ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

УРОК 17

Конституційне право

Мета: сформувати поняття «джерела конституційного права», розкрити процес прийняття Конституції України, розвивати вміння працювати з юридичними документами, складати таблиці, аналізувати правову ситуацію в країні, виховувати повагу до Конституції держави.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Основні поняття: конституційне право, конституційне законодавство, джерела конституційного права, державний суверенітет, правонаступництво, конституційний процес, конституційний договір, конституція, найвища юридична сила, поділ влади.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

II. Актуалізація знань учнів

Бесіда

1. Що таке право?

2. Дайте визначення поняття «галузі права».

3. Дайте визначення поняття «нормативно-правовий акт».

4. Укажіть відомі вам види нормативно-правових актів.

III. Вивчення нового матеріалу

Конституція України 1996 р.

Учитель. Конституційне право — це система норм, що врегульовують найважливіші суспільні відносини, які складаються в процесі організації та здійснення державної влади.

Далі вчитель вказує, що основним джерелом конституційного права є конституція, і пропонує учням пригадати визначення поняття «конституція».

Конституція — це Основний Закон держави, що закріплює суспільний і державний лад, систему, порядок утворення й компетенцію органів державної влади, виборчу систему, основні права, свободи та обов’язки громадян та інші найважливіші державно-правові інститути і, таким чином, визначає принципи регулювання суспільних відносин.

Учні на основі розповіді вчителя або повідомлення однокласників визначають основні етапи процесу прийняття Конституції 1996 р.

Завдання

Опрацювати текст Декларації про державний суверенітет та Акта проголошення незалежності України і відповісти на запитання:

  • 1. На яких принципах базується розвиток України як суверенної держави?
  • 2. Хто визнається єдиним джерелом влади в Україні?
  • 3. За яким принципом працюють органи державної влади в Україні?
  • 4. Кому належить виключне право володіння, користування та розпорядження національними багатствами України?
  • 5. Як вирішується питання щодо законодавчої бази в Україні?
  • 6. Яким чином обґрунтоване право України на проголошення суверенітету та незалежності?

Учитель наголошує, що згодом основні принципи і положення про суверенітет були закріплені в Конституції України 1996 р. та законах України.

Незважаючи на те, що з 1991 р. Україна була незалежною державою, певний час на її території була чинною Конституція УРСР. Щоправда, до її змісту були внесені деякі зміни і доповнення, зокрема вилучено преамбулу про будівництво комунізму і положення про керівну роль КПРС, зупинена дія глави другої «Економічна система», засновані такі інститути, як Президент, Кабінет Міністрів, Конституційний Суд, зафіксовано положення про АРК.

Всі ці зміни і доповнення все ж не були спроможні вирішити всіх проблем конституційного регулювання України. Виникла необхідність прийняття нової конституції, яка б не тільки відповідала існуючому рівневі суспільних відносин, але й сприяла б їх подальшому розвитку. З цією метою була створена конституційна комісія. Вона розробила проект нової конституції, який був винесений на всенародне обговорення, після чого його повернули на доопрацювання.

Затягування конституційного процесу призвело до поглиблення суперечностей між Верховною Радою та Президентом. З метою їх залагодження 8 червня 1995 р. між ними був укладений Конституційний договір «Про основні засади організації та функціонування державної влади та місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України». Цей договір згодом склав основу нової Конституції України.

Запитання

  • Коли була прийнята нова Конституція України?

Зміни до Конституції України, прийняті у 2004 р.

Завдання

  • Скласти порівняльну таблицю «Загальна характеристика змін до Конституції України в 2004 р.».

Запитання для аналізу

1996 р.

2004 р.

1. Форма державного правління

2. Повноваження у сфері виконавчої влади

3. Законодавчий процес

4. Загальна характеристика Верховної Ради та її повноважень

5. Загальна характеристика інституту Президента та його повноважень

6. Органи місцевого самоврядування

7. Правоохоронні органи

8. Виборча система

Учитель. У результаті політичної реформи у 2004 р. до Конституції України були внесені деякі зміни.

За Конституцією 1996 р., Президент призначав за погодженням з Верховною Радою Прем’єр-міністра, призначав та звільняв міністрів, голів держадміністрацій, звільняв Прем’єр-міністра. Кабінет Міністрів складав повноваження перед новообраним Президентом або міг бути звільнений внаслідок звільнення Прем’єр-міністра чи недовіри Верховної Ради.

Згідно зі змінами 2004 р., Прем’єр-міністр та міністри призначаються Верховною Радою: Прем’єр-міністр, міністр оборони та міністр Збройних Сил за поданням Президента, всі інші — за поданням Прем’єр-міністра. Кандидатуру Прем’єр-міністра пропонує коаліція депутатських фракцій або одна фракція, що складають більшість від конституційного складу Верховної Ради. Кабінет

Міністрів складає повноваження перед новообраною Верховною Радою. Верховна Рада за поданням Президента призначає також голову Служби Безпеки. До компетенції Верховної Ради належить і звільнення вищезазначених осіб. Верховна Рада також затверджує Конституцію АРК.

Було збільшено з чотирьох до п’яти років термін повноважень Верховної Ради, яка обирається виключно на пропорційній основі, на відміну від існуючої раніше змішаної. З’явилось положення про коаліцію депутатських фракцій, принципи її формування та основні засади діяльності.

Право законодавчої ініціативи, окрім народних депутатів України, згідно з новою редакцією отримали Президент та Кабінет Міністрів. Втратив таке право Голова Національного Банку України.

У разі подолання вето Президента стосовно прийнятого Верховною Радою закону і якщо Президент його не підписує і не опубліковує у визначений термін, це робить Голова Верховної Ради.

Контроль за надходженнями до бюджету Рахункова палата здійснює не самостійно, а від імені Верховної Ради.

Право розпуску Верховної Ради є прерогативою Президента, але воно чітко обумовлене й доповнене положенням про те, що Верховна Рада може бути розпущена в разі, якщо протягом місяця не створена коаліція більшості.

Змінено час виборів Президента (з останньої неділі жовтня на останню неділю останнього місяця п’ятирічного терміну).

Уточнені повноваження Президента стосовно половини членів Ради Нацбанку. Він їх і призначає (як і раніше), і звільняє. За поданням Президента Верховною Радою також призначаються, за згодою з Прем’єр-міністром, і звільняються Голова Служби Безпеки, Голова Фонду Держмайна, Голова Антимонопольного Комітету, Голова Державного комітету з телебачення і радіомовлення.

Якщо раніше Президент мав право скасовувати акти Кабінету Міністрів у разі їх невідповідності Конституції України, то тепер він має право зупиняти їх дію, водночас звернувшись до Конституційного Суду. Скасовує він лише акти Кабінету Міністрів АРК.

Президент позбавляється права вето на закони щодо змін у Конституції. Водночас скорочується перелік актів Президента, які повинні бути скріплені підписом Прем’єр-міністра та профільного міністра.

У разі дострокового припинення повноважень Президента їх виконує Голова Верховної Ради (в попередній редакції — Прем’єр-міністр).

Кабінет Міністрів є відповідальним перед Президентом і Верховною Радою і підзвітний і підконтрольний Верховній Раді. Раніше він був відповідальний перед Президентом і підзвітний і підконтрольний Верховній Раді. Розширена кількість нормативно-правових актів, якими керується уряд.

До сфери повноважень Кабінету Міністрів тепер входить право самостійно вирішувати питання стосовно утворення, реорганізації та ліквідації міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, раніше вони вирішувались за поданням Прем’єр-міністра Президенту. Кабінет Міністрів призначає та звільняє керівників органів центральної виконавчої влади.

Кабінет Міністрів у повному складі може заявити Верховній Раді (раніше Президенту) про свою відставку, але може продовжувати виконувати повноваження до початку роботи нового уряду (раніше формування нового уряду обмежувалось у часі).

Розширені повноваження прокуратури. їй повернуті наглядові функції. Генеральний прокурор призначається і звільняється Верховною Радою за поданням Президента.

З чотирьох до п’яти років збільшився термін повноважень депутатів місцевих рад.

Учитель перевіряє зміст таблиці «Загальна характеристика змін до Конституції України в 2004 р.», яку заповнили учні.

Робота із закріплення знань

Бесіда з учнями на тему «Наслідки політичної реформи 2004 р.».

Аналіз змісту Конституції України

Розгляд цього питання проводиться у формі колективної роботи з Конституцією України.

Завдання

1. Назвіть основні складові Конституції України.

2. Укажіть назву кожного з 15 розділів.

3. Укажіть загальну кількість статей.

4. Який розділ Конституції України є найбільшим за обсягом?

За наявності часу вчитель дає загальну характеристику Конституції України, вказуючи на те, що вона є писаною, жорсткою (складна процедура внесення змін) та унітарною (за формою територіального устрою держави).

IV. Підсумки уроку

Учитель вказує на важливість Конституції України та необхідність її дотримання.

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Підготувати виступи на тему «Конституція України і проблеми сьогодення».