Усі уроки до курсу «Правознавство». 10 клас

УРОК 13

Правопорядок і правопорушення. Поняття дисципліни, правопорядку й законності. Види дисципліни і способи її збереження

Мета: розкрити поняття «дисципліни», познайомитися з видами дисципліни, механізмами її збереження; розвивати навички роботи в групі, формувати правову культуру учнів.

Тип уроку: засвоєння нового навчального матеріалу.

Основні поняття: дисципліна, правопорядок, законність, правомірна поведінка, неправомірна поведінка, правосвідомість.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

II. Актуалізація знань учнів

Бесіда

1. Що таке право?

2. Що таке правовідносини?

3. Що є підставою для виникнення правовідносин?

4. На які види поділяються юридичні факти відносно волі суб’єкта?

5. На які види поділяються дії, до яких наслідків кожен з них призводить?

III. Вивчення нового матеріалу

Вивчення даної теми може бути проведене на основі розповіді вчителя та виконання завдань.

Учитель акцентує увагу учнів, що саме правомірним та неправомірним діям та їх наслідкам будуть присвячені наступні теми.

Дисципліна і правопорядок

Розповідь учителя

Дисципліна — це один з принципів суспільного життя, який полягає у вимозі сумлінного виконання чинних правил поведінки.

Залежно від сфери діяльності суб’єктів суспільних відносин існують так види дисципліни:

 • державна;
 • партійних та громадських організацій;
 • фінансова;
 • праці;
 • виробнича;
 • військова;
 • навчальна;
 • екологічна та інші.

Залежно від способу забезпечення:

 • примусова;
 • свідома.

Завдання

 • Наведіть приклади, пов’язані з дотриманням чи недотриманням норм у різних видах дисципліни.

Правопорядок — це одна зі складових громадського порядку, яка полягає у правовій регламентації суспільних відносин та вимозі додержання чинних правових норм. В основі правопорядку лежить принцип законності.

Законність — це один з принципів державного та суспільного життя, що полягає у вимозі суворого й неухильного додержання законів усіма учасниками правовідносин.

Проблемні завдання

1. Дайте оцінку рівня дотримання дисципліни, правопорядку та законності в нашій країні.

2. Чи потрібна навчальна дисципліна?

Механізми збереження дисципліни та правопорядку

Робота в групах

 • Запропонуйте механізми збереження дисципліни та правопорядку.

Під час обговорення учитель акцентує увагу на тих методах, які існують у сучасній юридичній практиці, та меті, з якою вони застосовуються (переконання; у разі порушення або коли воно передбачається, — покарання, примус або превентивні (профілактичні) дії; у разі дотримання — заохочення), на гарантії забезпечення правопорядку та законності (економічні, політичні, юридичні, громадські, міжнародні), необхідності наявності правосвідомості учасників суспільних відносин.

IV. Підбиття підсумків

Учитель акцентує увагу, що для дотримання дисципліни та правопорядку потрібні їх юридичні гарантії та правова культура всіх членів суспільства.

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Написати твір: «Дисципліна та правопорядок — шлях до правової держави».