Усі уроки до курсу «Філософія». 11 клас

УРОК 9

Повторювально-узагальнювальний урок за темою 1 «Філософське розуміння світу: буття, матерія»

Мета: закріпити й узагальнити вивчений матеріал; сприяти взаємозв’язку теоретичних знань і набутих практичних навичок за розглянутою темою; виховувати активну життєву позицію.

Тип уроку: урок перевірки знань, умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент уроку

II. Різнорівнева контрольна робота

1-й рівень — репродуктивний

1. Групи розташованих поряд зір мають назву:

А планети;

Б сузір’я;

В Всесвіт.

2. Автором теорії, яка полягає в тому, що Земля рухається навколо Сонця, є:

А Птоломей;

Б Арістотель;

В Коперник.

3. Земля має:

А серцевину;

Б ядро;

В долівку.

4. Рух від простого до складного називається:

А прогрес;

Б розвиток;

В регрес.

5. Рух, який у тій чи іншій системі відліку не спостерігається, має назву:

А спокій;

Б субстанція;

В прогрес.

6. Земля — найбільша планета Сонячної системи?

А Так;

Б ні.

7. Земля має один великий природний супутник: А Юпітер;

Б Марс;

В Місяць.

Відповіді: 1 Б, 2 В, 3 Б, 4 А, 5 А, 6 Б, 7 В.

2-й рівень — конструктивний

Дайте визначення понять:

• субстанція;

• простір;

• час.

3-й рівень — творчий

Заповніть таблицю «Розвиток уявлень про світ».

Міфологія

Релігія

Наука

Філософія

4-й рівень — соціально-орієнтовані запитання

(одне запитання на вибір)

1. У чому, на вашу думку, полягає проблема єдності світу?

2. Складіть тези виступу «Матеріальне та ідеальне як дві категорії буття».

III. Підсумок уроку

Учитель оцінює роботу учнів, аналізує та коментує її.

IV. Домашнє завдання

Повторити матеріал теми.