Усі уроки до курсу «Філософія». 11 клас

УРОК 62

Повторювально-узагальнювальний урок за темою 8 «Духовне життя суспільства. Філософія культури»

Мета: повторити, закріпити та узагальнити вивчений матеріал; розвивати навички та знання, набуті під час вивчення теми.

Тип уроку: урок узагальнення знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент уроку

II. Актуалізація знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Декілька учнів зачитують твори-есе за словами американського вченого, еколога Лі Таболта: «Ми не успадкували Землю у своїх батьків. Ми запозичили її у своїх дітей».

III. Мотивація навчальної діяльності

Сьогодні на уроці ми підіб’ємо підсумки своєї роботи над темою 8 «Духовне життя суспільства. Філософія культури».

IV. Основна частина уроку

Бліц-опитування

1. Що являють собою основні елементи духовної сфери суспільства?

2. Що таке духовна культура? У чому виявляється її різноманіття?

3. Які ознаки характеризують масову культуру на відміну від елітарної?

4. У чому виявляється специфіка елітарної культури?

5. Чи згодні ви з тим, що поняття «масова культура» тотожне поняттю «культура низького рівня»? Відповідь аргументуйте.

6. У чому виявляються відмітні риси народної культури?

7. Яку роль мистецтво відіграє в духовному житті суспільства?

8. У чому виявляється різноманіття й багатство духовної сфери суспільства?

9. Які найбільш нагальні проблеми розвитку духовної культури існують у сучасній Україні?

10. Яке місце в системі відносин людини й навколишнього світу посідає релігія?

11. Як можна визначити співвідношення понять «духовна культура» і «релігія»?

12. Дайте загальну характеристику світових релігій.

13. Визначте місце науки в духовній сфері. Відповідь аргументуйте.

14. У чому виявляється свобода та відповідальність у науці?

15. Яку роль у розвитку суспільства відіграє освіта?

16. Із чого складається духовний світ особистості?

Захист учнівських проектів за темами

1. «Стан і перспективи розвитку духовної культури суспільства».

2. «Масова та елітарна культура».

3. «Народна культура».

4. «Субкультура».

5. «Контркультура».

6. «Регіональні особливості культурного життя».

7. «Молодіжна культура. Заперечення авторитетів чи прагнення до ідеалу?»

8. «Збереження духовної спадщини».

V. Підсумок уроку

Після проведення бліц-опитування та захисту учнівських проектів учні аналізують виконану роботу.

Рефлексія проходить із питань:

1. Що ти робив сьогодні на уроці?

2. Що нового дізнався?

3. Що було для тебе найважчим?

4. Що було найбільш цікавим, незвичайним під час вивчення цієї теми?

VI. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Підготувати електронну презентацію на тему «Видатні діячі української культури».