Усі уроки до курсу «Філософія». 11 клас

УРОК 61

Глобальні проблеми сучасної цивілізації

Мета: сформувати уявлення учнів про специфічність глобальних проблем людства; акцентувати увагу на соціальних та економічних аспектах цих проблем, на необхідності спільних зусиль усіх людей для їх розв’язання; розвивати навички групової роботи, аналізу інформації; виховувати толерантне ставлення учнів до культури інших народів, любов до світу, в якому вони живуть, почуття відповідальності за його майбутнє.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Форма проведення: лекція з елементами аналітичної бесіди, дискусії.

Епіграф: Цивілізація на нашій планеті досі жива завдяки тому, що люди, ставши сильнішими, навчилися бути мудрішими. О. Назаретян

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент уроку

II. Мотивація навчальної діяльності

Протягом XX ст. сталося багато якісних, революційних за своєю глибиною та радикальністю змін, які посилили фактори ризику та глобально вплинули на розвиток світової цивілізації. Це пояснює актуальність теми сьогоднішнього заняття. Нам належить осмислити новий рівень глобальних проблем людства і дати відповідь на запитання: «Чи можлива загибель людської цивілізації через глобальні проблеми?»

IIІ. Вивчення нового матеріалу

Людство пережило трагедію двох найбільш руйнівних та кровопролитних світових війн, покінчило з колоніалізмом, здолавши тоталітарні режими, — все це відкрило перспективу цивілізаційної єдності світу. Сучасне людство — це 6 млрд землян, тисячі великих та малих народів, понад 200 країн, багатоманітність економічних укладів, форм соціально-політичної та культурного життя.

Одна з причин багатоманітності світу — різні природні умови, фізичне середовище існування. Ці умови впливають на різні сторони суспільного життя, в першу чергу, на господарчу діяльність людини.

Перед сучасним суспільством стоїть низка складних глобальних проблем. Тож нам належить з’ясувати, що таке глобальна проблема?

До середини XX ст. у політичному словнику поняття «глобальні проблеми» було відсутнє. Учені та філософи на рівні узагальнення висунули ідеї про зв’язок життя людини зі станом біосфери. Російський учений В. І. Вернадський висловив думку про те, що діяльність людини набуває масштабів, які не поступаються за могутністю природним силам. Цей висновок дозволив йому порушити питання про перетворення біосфери на ноосферу (сферу діяльності розуму).

Запитання

1. Чому до середини XX ст. у розвитку людської цивілізації не існувало глобальних проблем?

2. Що спричинило їх появу?

3. У чому, на ваш погляд, полягає особливість глобальних проблем? (Див. схему на с. 266)

Таким чином, глобальні проблеми — це сукупність проблем людства, які виникли у другій половині XX ст. і загрожують існуванню світової цивілізації.

ОСОБЛИВОСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ

Практична робота

Клас поділяється на групи, кожна група отримує текст з інформацією, опрацьовує її та виконує завдання.

1. Ознайомтесь із текстом і визначте, до якої групи глобальних проблем належить подана інформація.

2. Заповніть таблицю «Типи глобальних проблем».

Текст 1

За 5 500 років в історії людства відбулось 1 430 війн. І тільки 294 роки люди жили на Землі в мирі.

У війнах загинули: XVII ст. — 3,3 млн; XVIII ст. — 5,5 мли; XX ст. — понад 120 мли осіб.

Зброї, накопиченої людством, вистачить, щоб повністю знищити життя на Землі п’ять разів.

У сучасному світі понад 10 % смертей прямо чи опосередковано пов’язані з війнами.

Понад 40 % учених залучені до розробок та вдосконалення наявних видів озброєння.

Текст 2

За різними оцінками, у світі голодують та недоїдають від 0,8 до 1,2 млрд людей, більшість яких проживає у країнах, що розвиваються. Щороку від голоду помирає 30-40 млн людей.

Сьогодні 75 % населення планети живуть у бідних країнах, вони мають змогу користуватися лише 25 % світових благ, тоді як 25 % населення розвинених країн споживають 80 % цих благ.

Житлова проблема в країнах, що розвиваються, стоїть дуже гостро: 2/3 населення в цих регіонах живуть фактично за антисанітарних умов.

Понад 2 млрд людей не мають можливості користуватися безпечною для здоров’я водою.

Текст 3

Сучасний етап глобалізації відрізняється від попередніх своїми масштабами та інтенсивністю. Сучасна глобалізація здійснюється не через війни, а шляхом утворення гігантських імперій. Головну роль у її розвитку відіграє економіка, технічною базою якої є нові промислові та інформаційні технології. Інформаційна революція та створення глобальної інформаційної мережі — надзвичайно важливий фактор у світовій інтеграції.

У глобальному інформаційному просторі люди, які живуть у різних куточках Землі, можуть спілкуватися один з одним завдяки Інтернету, комп’ютерам, телекомунікаціям, аудіовізуальним засобам зв’язку.

Становлення взаємозалежної в глобальних масштабах економіки — одна з найважливіших тенденцій сучасності. Практично жодна країна не може бути повністю економічно незалежною, тобто розвиватися поза світовими економічними зв’язками.

Значно зросли масштаби міжнародної торгівлі.

Дедалі більшу роль у світовій економіці відіграють транснаціональні корпорації та компанії, які контролюють понад 60 % світового валового продукту.

Виникають світові промислові лінії: багато видів товарів виробляється там, де це вигідно, де можна звести до мінімуму витрати на транспорт та оплату праці.

Глобалізація економіки — складний процес, наслідки якого мають дуже суперечливий характер. З одного боку, участь у світових економічних зв’язках прискорює розвиток тієї чи іншої країни. З другого — розвиток національної економіки тепер залежить від різного роду зовнішніх обставин.

Текст 4

Деякі дослідники вважають, що зростання населення на Землі триває і перевищує норму. Найближчим часом можливі такі сценарії:

  • країни свідомо запровадять обмеження народжуваності;
  • значно збільшиться кількість померлих від голоду;
  • одна з ядерних держав спробує захопити джерела невідтворюваних енергетичних ресурсів, що, у свою чергу, може призвести до ядерної війни.

Зростання населення стало особливо небезпечним за останні 150 років. Мільярдної межі населення планети досягло 1830 р., а в подальшому тривалість періоду, протягом якого відбувалося прирощення нового мільярда, швидко скорочується. Так, щоб досягти другого мільярда, людству потрібно було 100 років, третього — 30, на четвертого — 15, п’ятого — 12 років. Зараз населення планети щорічно зростає на 90 мли осіб.

ЗРОСТАННЯ НАСЕЛЕННЯ В 1970-2000 РОКАХ

Регіон

Зростання населення, %

Європа

16,1

Північна Америка

30,2

Азія

76,1

Африка

140,4

Текст 5

Світовий океан «хворіє», до нього щорічно потрапляє 1 млн т нафти, а також відходи промисловості: важкі метали, радіоактивні відходи. Понад 10 тис. туристичних суден Середземного моря виливають нечистоти в море.

Велике занепокоєння викликає скорочення лісового покрову Землі. Із 1950 р. територія лісів скоротилася більше ніж на 12 %. Систематично зростає площа пустель — із 1950 р. вона збільшилась на 20 %.

75-90 % кислотних дощів Скандинавських країн мають закордонне походження.

Від кислотних дощів в Англії потерпають 2/3 лісових масивів, у країнах континентальної Європи — понад половина їхньої площі.

Після обговорення текстів учні заповнюють таблицю «Класифікація глобальних проблем».

Тип глобальних проблем

Зміст проблеми

Екологічні

«Озонова дірка», «парниковий ефект», забруднення довкілля.

Стихійні лиха: тайфуни, цунамі, урагани, землетруси, повені, посухи.

Наслідки освоєння космосу та світового океану

Економічні

Продовольча проблема, полюси розвитку «Північ — Південь», проблема перерозподілу економічного зростання, економічний глобалізм

Політичні

Протистояння між різними політичними системами, які зумовлюють виникнення військових конфліктів

Соціальні

Демографічна проблема, проблема охорони здоров’я, поширення небезпечних захворювань (рак, СНІД, атипова пневмонія, свинячий, пташиний грип), проблема освіти (1 млрд людей на Землі неписьменні), етнічні, міжконфесійні конфлікти

Духовні

Деградація «масової культури», девальвація моральних цінностей, втеча людей від реальності у світ ілюзій (наркоманія), зростання агресії, нервово-психічні захворювання, проблема відповідальності вчених за наслідки свої відкриттів

Висновок. Глобальні проблеми різноманітні, складні, суперечливі. Вони тісно переплетені між собою, тому слід говорити про комплекс глобальних проблем.

IV. Підсумок уроку

Бесіда

1. Які з глобальних проблеми найбільше впливають на життя людей вашого регіону?

2. Що, на ваш погляд, необхідно для успішного розв’язання наявних проблем, у тому числі глобальних?

3. Чи можливо обмежити використання природних ресурсів за умов постійного демографічного зростання?

4. Як співвідносяться ідеї свободи, демократії, принципи ринкової економіки з вимогами обмеження зростання виробництва та споживання?

5. Яким чином можуть змінюватися цінності машинної цивілізації, яка від початку була спрямована на масштабні перетворення природи?

6. Чому економічне зростання і проблема захисту довкілля суперечать одне одному і водночас пов’язані між собою?

7. Як ви вважаєте, чому різні суспільства по-різному реагують на глобальні проблеми?

8. Чи означає це, що розв’язувати ці проблеми повинні країни, громадяни яких більше усвідомлюють їхню небезпеку?

9. Дайте відповідь на запитання, яке прозвучало на початку уроку: «Чи можлива загибель людської цивілізації через глобальні проблеми?»

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Написати твір-есе за словами американського вченого, еколога Лі Таболта: «Ми не успадкували Землю у своїх батьків. Ми запозичили її у своїх дітей».