Усі уроки до курсу «Філософія». 11 клас

УРОК 55

Повторювально-узагальнювальний урок за темою 7 «Філософія політики»

Мета: повторити, закріпити та узагальнити вивчений матеріал; розвивати навички та поглиблювати знання, набуті під час вивчення теми.

Тип уроку: урок узагальнення знань.

Форма проведення: контрольне тестування.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент уроку

II. Мотивація навчальної діяльності

Сьогодні на уроці ми підіб’ємо підсумки роботи над темою 7 «Філософія політики».

III. Основна частина уроку

Тестування

1. У яких із наведених країн існував тоталітарний режим?

А США;

Б Франція;

В СРСР;

Г Великобританія.

2. У яких країнах існував авторитарний режим?

А Великобританія;

Б Іран;

В Болгарія;

Г США.

3. У яких країнах існує демократичний режим?

А Іран;

Б Китай;

В Північна Корея;

Г США.

4. Оберіть ознаки тоталітарного режиму.

А Усі рівні перед законом;

Б повний контроль за життям суспільства;

В масовий терор проти населення країни;

Г реальні політичні права і свободи громадян.

5. Визначте, за умов якого режиму відбувалося таке: «Відомий письменник критично зображував жорстке правління в країні; правлячий режим намагався його залякати, але нічого не зміг вдіяти».

6. Визначте політичний режим, за якого держава живе за законами, які визнають, гарантують і надійно захищають права людини, свободу і рівність усіх громадян.

7. У чому сенс поділу влади?

А Збільшити кількість громадян, які перебувають на держслужбі;

Б це модна політична тенденція;

В виключити можливість зосередження влади в одних руках.

8. Орган законодавчої влади — це:

А парламент;

Б уряд;

В суд.

9. У правовій державі діють:

А закони, «даровані» народу владою;

Б гуманні закони.

10. В Україні парламент — це:

А Федеральні Збори;

Б Державна Дума;

В Конгрес;

Г Верховна Рада.

Відповідь: 1 В; 2 Б; 3 Г; 4 Б, В; 7 В; 8 А; 9 Б; 10 Г.

Бліц-опитування

1. У чому полягає сутність будь-якої влади?

2. Як співвідносяться поняття «влада» і «політична система»?

3. У чому полягають функції політичної системи?

4. Чому політична сфера суспільства вважається системою?

5. Чому держава визнається головною ланкою політичної системи?

6. Які ознаки притаманні державі?

7. Якими є функції держави?

8. Що розуміють під державним апаратом?

9. Чому держава не може існувати без апарату управління й апарату примусу?

10. Які ознаки притаманні демократії?

11. У чому полягають переваги і недоліки демократії?

12. Чому демократія визнається однією з основних політичних цінностей?

13. У чому полягають відмінності авторитаризму і тоталітаризму?

14. Якими є основні риси громадянського суспільства?

15. Чим самоврядування відрізняється від державного управління?

IV. Домашнє завдання

Повторити матеріал теми.