Усі уроки до курсу «Філософія». 11 клас

УРОК 40

Повторювально-узагальнювальний урок за темою 5 «Соціальна філософія»

Мета: повторити, закріпити та узагальнити вивчений матеріал; розвивати навички та поглибити знання, набуті під час вивчення теми.

Форми проведення: бліц-опитування; захист презентацій.

Тип уроку: урок узагальнення знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент уроку

II. Мотивація навчальної діяльності

Сьогодні на уроці ми підіб’ємо підсумки роботи над темою 5 «Соціальна філософія».

III. Основна частина уроку

Бліц-опитування

1. Які види суспільних відносин охоплює соціальна сфера життя суспільства?

2. У чому виявляється соціальна диференціація?

3. Якими є основні види соціальної диференціації?

4. Які існують точки зору на проблему соціальної нерівності?

5. Що таке соціальна структура суспільства? Які соціальні спільноти її утворюють?

6. Які критерії лежать в основі соціальної стратифікації?

7. Що таке соціальна мобільність?

8. Що таке вертикальна і горизонтальна соціальна мобільність? Наведіть приклади.

9. Чому сім’ю відносять до найважливіших інститутів суспільства?

10. Які основні напрями державної підтримки сім’ї здійснюються в нашій країні?

11. Чи можна стверджувати, що сучасна сім’я переживає кризу? Обґрунтуйте свій висновок.

12. Які групи населення соціологи відносять до середнього класу суспільства?

13. Якими є основні тенденції в розвитку соціальних відносин у нашому суспільстві?

14. Що таке етнічні спільноти?

15. Як співвідносяться поняття «етнос» і «нація»?

16. У чому полягають особливості нації як етнічної спільноти?

17. Як формується національна самосвідомість?

18. Якими є основні тенденції розвитку міжнаціональних відносин у сучасному світі?

19. У чому полягають головні причини міжнаціональних конфліктів? Які основні шляхи їх подолання?

20. Чим визначається соціальний статус?

21. Як пов’язані статус і соціальна роль?

22. У чому полягають ваші основні соціальні ролі? Опишіть їх.

Захист електронних презентацій

1. «Соціологи про соціальну структуру сучасного українського суспільства».

2. «Мій родовід: соціальна біографія моєї сім’ї».

3. «Етнічне різноманіття в сучасному світі».

4. «Національні стереотипи і забобони: як і чому вони виникають?»

IV. Підсумок уроку

Учитель оцінює роботу учнів, аналізує та коментує її.

V. Домашнє завдання

Повторити матеріал теми.