Усі уроки до курсу «Філософія». 11 клас

УРОК 18

Повторювально-узагальнювальний урок за темою 2 «Людина та її буття у світі»

Мета: закріпити й узагальнити вивчений матеріал; сприяти взаємозв’язку теоретичних знань та набутих практичних навичок за розглянутою темою; виховувати активну життєву позицію.

Тип уроку: урок перевірки знань, умінь і навичок.

Форма уроку: тематичне оцінювання.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент уроку

II. Різнорівнева контрольна робота

1-й рівень — репродуктивний

1. Учення про свідомість, феномени та їхній сенс має назву:

А філософія;

Б феноменологія;

В міфологія.

2. Чи існує зв’язок між психічним і фізичним у людині?

А Так;

Б ні.

3. Хто з філософів вважав, що сутність людини визначають її підсвідомі інстинкти?

А Сократ;

Б З. Фрейд;

В Арістотель.

4. Кожна людина має свої індивідуальні здібності.

А Так;

Б ні.

5. Цілісне бачення людиною світу і себе в цьому світі має назву: А світогляд;

Б самореалізація;

В самоспостереження.

6. Виникнення людини було закономірним явищем еволюції.

А Так;

Б ні.

7. Релігія передбачає віру в:

А природні сили;

Б Бога;

В космічний розум.

Відповідь: 1 Б, 2 А, 3 Б, 4 А, 5 А, 6 А, 7 Б.

2-й рівень — конструктивний

1. Дайте визначення понять:

• мінливість;

• соціалізація;

• творчість.

2. Установіть відповідність між філософами та висловлюваннями, що їм належать.

А Сократ

Б Декарт

В Арістотель

1) Людина — це мисляча істота

2) Людина є політичною істотою

3) Пізнай самого себе

3-й рівень — творчий

Заповніть таблицю «Основні гіпотези походження людини».

Назва гіпотези

Основний зміст

Своє ставлення до гіпотези

Міфологічна

Релігійна

Еволюційна

4-й рівень — соціально-орієнтовані запитання

(одне питання на вибір)

1. Клод Гельвецій уважав, що причин нещастя людей буває дві: те, що вони не знають, як мало їм потрібно для щастя, і те, що вони не вміють обмежувати своїх бажань. То в чому ж тоді щастя? Сформулюйте правила, якими слід керуватися у своєму житті, щоб бути справді щасливими.

2. Складіть тези виступу в дискусії «Людина — біологічна чи соціальна істота?».

III. Підсумок уроку

Учитель оцінює роботу учнів, аналізує та коментує її.

IV. Домашнє завдання

Повторити матеріал теми.