Усі уроки до курсу «Філософія». 10 клас

УРОК 67

Узагальнення знань за темою «Світ та особливості його існування»

Мета: закріпити та узагальнити матеріал теми; сприяти взаємозв’язку теоретичних знань та набутих практичних навичок за розглянутою темою; виховувати активну життєву позицію.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент уроку

II. Основна частина уроку. Контрольна робота

1-й рівень — репродуктивний

1. Групи розташованих поряд зір мають назву:

А планети;

Б сузір’я; +

В Всесвіт.

2. Автором теорії, яка стверджує, що Земля обертається навколо Сонця, є:

А Птоломей;

Б Арістотель;

В Копернік. +

3. Земля має:

А серцевину;

Б ядро; +

В долівку.

4. Рух від простого до складного має назву:

А прогрес; +

Б розвиток;

В регрес.

5. Рух, який у тій або іншій системі відліку не спостерігається:

А спокій;+

Б субстанція;

В прогресе.

6. Земля — найбільша планета Сонячної системи.

А Так;

Б ні. +

7. Земля має один великий природний супутник: А Юпітер;

Б Марс;

В Місяць. +

2-й рівень — конструктивний

Дайте визначення понять.

• Субстанція — це ____ .

• Простір — це ____ .

• Час — це ____ .

3-й рівень — творчий

Складіть таблицю «Розвиток уявлень про світ».

Міфологія

Релігія

Наука

Філософія

4-й рівень — соціально-орієнтовані запитання (одне питання на вибір)

1. У чому, на вашу думку, полягає проблема єдності світу?

2. Складіть тези виступу «Матеріальне та ідеальне як дві категорії буття».

III. Підсумки уроку

Учитель оцінює роботу учнів, аналізує та коментує її.

IV. Домашнє завдання

Індивідуальні завдання.

УРОКИ 68-70

Резервні уроки