Усі уроки до курсу «Філософія». 10 клас

УРОК 65

Простір і час. Проблема єдності світу

Мета: розкрити особливості простору як властивості матерії; розвивати аналітико-просторові уявлення; розвивати вміння працювати з довідковою літературою; сприяти розумінню учнями класичного бачення світу.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент уроку

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель оголошує тему, зміст, звертає увагу на основні проблеми.

III. Вивчення нового матеріалу

Простір і час

Учитель. Матеріальний світ складається зі структурних об’єктів, які перебувають у русі та розвитку.

Категорії простору та часу виступають як форми існування матерії. Існує дві концепції простору та часу:

  • субстанціальна — розглядає простір і час як особливу суть, яка існує сама по собі, і незалежно від матеріальних об’єктів (Демокрит, Епікур, Ньютон);
  • реляційна — розглядає простір і час як особливі відносини між об’єктами і процесами і поза ними простір і час не існують (Лейбніц).

Загальні властивості простору і часу: об’єктивність і незалежність від свідомості людини; абсолютність як атрибут матерії; нерозривний зв’язок один з одним і з рухом матерії; залежність від структурних відносин і процесів розвитку в матеріальних системах; єдність переривчастого і безперервного в їх структурі; кількісна і якісна нескінченність.

Розрізняють метричні (тобто пов’язані з вимірюваннями) і топологічні (наприклад, зв’язність, симетрія простору і безперервність, одновимірність, безповоротність часу) властивості простору і часу.

Топологічні характеристики описують: перервність і безперервність, розміреність, зв’язність, орієнтовність.

Метричні характеристики: кривизна, кінечність і безконечність, ізотропність, гомогенність.

Загальні властивості простору: протяжність, рядоположеність, що означає і співіснування різних елементів (точок, відрізків, об’ємів і т. ін.), можливість збільшення до кожного даного елемента деякого наступного елемента або можливість зменшення числа елементів; зв’язність і безперервність; тривимірність.

Специфічні (локальні) властивості простору: симетрія і асиметрія, конкретна форма і розміри, місцеположення, відстань між тілами, просторовий розподіл речовини і поля, межі, що визначають різні системи.

Загальні властивості часу: об’єктивність; нерозривний зв’язок з матерією і її атрибутами; тривалість; одновимірність і асиметричність; безповоротність і спрямованість від минулого до майбутнього.

Специфічними властивостями часу є: конкретні періоди існування тіл від виникнення до переходу в якісно інші форми; одночасність подій, яка завжди відносна; ритм процесів; швидкість зміни станів; темпи розвитку; часові відношення між різними циклами в структурі систем.

Теорія А. Ейнштейна довела, що в реальному фізичному світі просторові і часові інтервали змінюються при переході від однієї системи відліку до іншої.

Теорія відносності вивела глибокий зв’язок між простором і часом, показавши, що в природі існує єдиний простір — час, а окремо простір і окремо час виступають як його своєрідні проекції, на які він по-різному розщеплюється залежно від характеру руху тіл.

Самостійна робота за запитаннями

1. Які уявлення про простір і час існували у доньютонівський період?

2. Як змінились уявлення про простір та час з появою геліоцентричної картини світу?

3. Як трактував простір і час Ньютон?

IV. Закріплення вивченого матеріалу

Бесіда

1. Дайте визначення поняття «простір» та назвіть його властивості.

2. Як у філософії розв’язується проблема єдності світу?

V. Підсумки уроку

VI. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал уроку.