Усі уроки до курсу «Філософія». 10 клас

УРОК 51

Узагальнення знань за темою «Феномен людського життя»

Мета: закріпити й узагальнити матеріал за темою «Феномен людського життя»; сприяти формуванню взаємозв’язку теоретичних знань та набутих практичних навичок за розглянутою темою.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент уроку

II. Основна частина уроку. Контрольна робота

1-й рівень — репродуктивний

1. Вчення про свідомість, феномени та їх сенс має назву:

А філософія;

Б феноменологія; +

В міфологія.

2. Чи існує зв’язок між психологічним і фізичним у людині?

А Так; +

Б ні.

3. Хто з філософів вважав, що сутність людини належить до її підсвідомих інстинктів?

А Сократ;

Б З. Фрейд; +

В Арістотель.

4. Кожна людина має свої індивідуальні здібності.

А Так; +

Б ні.

5. Цілісне бачення людиною світу і себе в цьому світі має назву:

А світогляд; +

Б самореалізація;

В самоспостереження.

6. Виникнення людини було закономірним явищем у процесі розвитку власне людини.

А Так; +

Б ні.

7. Релігія передбачає віру в:

А природні сили;

Б Бога; +

В космічний розум.

2-й рівень — конструктивний

1. Дайте визначення понять:

• мінливість — це ____ ;

• соціалізація — це ____ ;

• творчість — це ____ .

2. Встановіть відповідність між філософами та висловами, що їм належать.

А Сократ

Б Декарт

В Аристотель

1. Людина — це мисляча істота

2. Людина є політична істота

3. Пізнай самого себе

3-й рівень — творчий

1. Складіть таблицю «Основні теорії походження людини».

Назва гіпотези

Основний зміст

Своє ставлення до гіпотези

Міфологічна

Релігійна

Еволюційна

4-й рівень — соціально-орієнтовані запитання (одне питання на вибір)

1. Клод Гельвеций вважав, що причин нещастя людей буває дві: те, що вони не знають, як мало їм потрібно для щастя, і те, що вони не вміють обмежувати своїх бажань. То у чому ж тоді щастя? Сформулюйте правила, якими слід керуватися у своєму житті, щоб бути справді щасливими.

2. Складіть тези виступу в дискусії «Людина — то біологічна чи соціальна істота?».

III. Підсумки уроку

Учитель оцінює роботу учнів, аналізує та коментує її.

IV. Домашнє завдання

Індивідуальні завдання.

УРОК 52

Резервний урок