Усі уроки до курсу «Філософія». 10 клас

УРОКИ 17-18

Українська філософія XX — початку XXI ст.

Мета: розкрити становище і основні ознаки української філософії ХХ-ХХІ ст.; виховувати повагу до різних філософських поглядів; удосконалювати навички з підготовки і презентації електронні проекти та повідомлення.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Основні поняття: «духовний світ української нації», «українська ментальність».

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент уроку

II. Актуалізація опорних знань учнів

Бесіда

1. Назвіть видатні події історії України ХХ-ХХІ ст.

2. Назвіть видатних діячів історії України ХХ-ХХІ ст. та охарактеризуйте їхні погляди.

III. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. Сьогодні на уроці ми дізнаємося про особливості розвитку української філософії ХХ-ХХІ ст.

IV. Вивчення нового матеріалу

Учитель. Українська філософська спадщина почала привертати увагу вчених з кінця XIX — початку XX століття. У 20-х рр. XX ст. Дмитро Чижевський, розвиваючи її ідеї, у книжці «Філософія на Україні» стверджував, що українська філософія починається з часів Григорія Сковороди. Пізніше, в 60-х рр., така сама думка була зафіксована в «Нарисах історії філософії на Україні». Проте в 70-х рр. XX ст. сформувалася нова тенденція: київські філософи висловили думку, що в братських школах, Острозькому науково-просвітницькому центрі, Києво-Могилянській академії функціонувала професійна філософія України, проте власне філософські ідеї зародилися ще за часів Київської Русі. У 80-х рр. XX ст. утвердилася така думка: філософія як специфічна сфера духовної діяльності, самопізнання духу має розглядатися в контексті культури, а не в системі науки, бо лише на досить високому рівні розвитку культури формується філософське теоретичне знання з функціями науки. Досліджуючи розвиток філософської думки в Україні від часів Київської Русі до сучасності, історики розкривають її особливості, самобутність, національні традиції, наголошуючи, що історія філософії може об’єктивно розглядатися лише як складова історії національної культури, як історія способу усвідомлення змістових життєвих проблем: життя і смерті людини, суті людини та її ставлення до навколишнього світу, свободи та необхідності, добра і зла тощо.

Структура філософії України визначається залежно від соціокультурного фону. В історію філософії як науки входять, по-перше, дослідження історії філософської думки в Україні як невід’ємної складової частини світової культури. Функціонування філософських ідей створює філософсько-світоглядний ґрунт тієї культури, що об’єднує людей, які живуть в Україні і формують її народ.

По-друге, історія філософії в Україні охоплює філософські проблеми і теорії, розроблені і сформовані саме філософами — вихідцями з України. Це найвіддаленіші від суто української національно-культурної проблематики дослідження. У них слабше виражений характер власне української культури. Нарешті, до історії української філософії входять дослідження її специфіки, національних особливостей, традицій. Йдеться про світоглядну ментальність, що визначає власне українське бачення світу, комплекс світоглядних ознак, що зумовлюють визначеність духовного світу нації в контексті історії культури людства. Урахування усіх складових у їх взаємодії дозволяє усвідомити самобутність філософії в Україні: починаючи з часів Київської Русі.

Захист електронних проектів за темами:

1. «Основні ознаки української філософії ХХ-ХХІ ст.».

2. «Основні напрямки української філософії ХХ-ХХІ ст.».

3. «Українські філософи ХХ-ХХІ ст. про проблеми людини й суспільства».

Учні захищають проекти, відповідають на запитання.

V. Підсумки уроку

VI. Домашнє завдання

1. Опрацювати матеріал уроку.

2. Підготуватися до уроку узагальнення знань за темою «Основні етапи розвитку філософії».