Усі уроки до курсу «Вступ до історії. Пропедевтичний курс». 5 клас

УРОК 9

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. ПРО ЩО МОЖНА ДОВІДАТИСЯ ІЗ СІМЕЙНОГО ФОТОАЛЬБОМУ. РОДИННЕ ДЕРЕВО

УРОК 10

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. ЯКІ НАЗВИ В МОЄМУ РІДНОМУ МІСТІ (СЕЛІ) НАГАДУЮТЬ ПРО МИНУЛЕ

Тематичне оцінювання. Звідки і як історики дізнаються про минуле

Мета: систематизувати та узагальнити знання з теми «Знайомство з історією», повторити основні положення теми, з'ясувати стан засвоєння навчального матеріалу; розвивати в учнів вміння установлювати хронологічну послідовність створення зазначених пам'яток, працювати з картою, складати план, висловлювати особисте ставлення до цих пам'яток і необхідності їх збереження.

Тип уроку: контролю і корекції знань, вмінь та навичок.

Обладнання: карта, завдання, підручники, роздавальний матеріал.

1-Й ВАРІАНТ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА УРОКУ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Історія — самостійна наука, одна з найцікавіших і найскладніших. Її називають вчителькою життя.

Не очорни й не затопчи святого:

добро і честь лежать в основі всього.

А хто історію народу зневажає,

нагадує хіба крота сліпого.

Ми з вами зробили перший крок у вивченні цієї науки. Чимало людей вивчали історію або просто описували події, свідками яких вони були, аби залишити згадку про сучасність майбутнім поколінням. А зараз ми з вами здійснимо уявну подорож до країни «Історія».

III. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

1-ша зупинка «Наукова»

1. Історична вікторина.

 • 1) Людина, що займається історією, — ... .
 • 2) Наука, що вивчає історію за речовими джерелами, — ... .
 • 3) Запис подій за роками — ... .
 • 4) Сфрагістика — ... .
 • 5) Речові джерела — ... .
 • 6) Види історичних джерел: ... .
 • 7) Основними заняттями слов’ян були ... .

2. Назвіть історичні дисципліни, назви яких закінчуються на “Я”». Орієнтовна відповідь: палеографія, хронологія, історія, археологія, етнографія.

3. Упізнайте особу за портретом.

4. Упізнайте особу за характеристикою.

 • 1) Історик, учений, його називають батьком української історії. Цій особі належить близько 2000 праць з історії України, серед яких 10-томна «Історія України-Русі».
 • 2) Чернець Києво-Печерського монастиря, автор найдавнішого літопису «Повісті минулих літ».
 • 3) Письменник, археолог, який винайшов у кургані Товста Могила золоту скіфську певтораль.
 • 4) Він глибоко досліджував історію запорозьких козаків. Написав «Історію запорозьких козаків».
 • 5) Визначний український поет, член Кирило-Мефодіївського братства, засуджений на 10 років солдатчини.

Відповідь: 1 М. Грушевський; 2 Нестор; 3 Б. Мозолевський; 4 Д. Яворницький; 5 Т. Шевченко.

5. Визначте, до яких видів джерел належать ці предмети, і назвіть, де зазвичай зберігаються ці історичні джерела.

6. Складіть із запропонованих букв Г Е А Х Р Я І О Л О назву науки, яка допомагає історикам вивчати минуле.

7. Заповніть пропуски у тексті.

«Є такі допоміжні історичні науки, як геральдика, нумізматика, сфрагістика. Геральдика досліджує ..., нумізматика — ... . А сфрагістика досліджує ... . Виключно цікавим джерелом у вивченні минулого є монети. Зображення і написи на монетах дають змогу встановлювати дати подій, дізнаватися про те ... . Часто на монетах, прапорах, зброї тощо трапляються схематичні зображення: леви, що спираються на міські мури, орли, лілії — це герби. Гербом України є .... У ньому вбачають ... . Цінність печаток для історика полягає в тому, що вони ... .

Учитель. Не можна зрозуміти історичну подію, не усвідомивши, коли вона відбулася, тому наша друга зупинка «Хронологічна».

2-га зупинка «Хронологічна»

1. Розташуйте відрізки часу від найменшого до найбільшого. Ера; століття; тисячоліття; десятиліття; рік.

2. Визначте, до якого століття належать наведені дати.

1917 р.; 1212 р.; 1819 р.; 808 р.; 1754 р.; 1615 р.; 1999 р.; 716 р.; 1877 р.; 1315 р.; 515 р.; 51 р.

3. Назвіть рік, яким розпочинаються: XVI cm.; VII cm.; XI ст.; I cm.; XXI cm.; X ст.

4. Назвіть рік, яким закінчуються: XI cm.; XIX cm.; VII ст.; IX cm.; XX ст.

5. Визначте століття та розташуйте цю дату на лінії часу.

907 р., 1187 р., 15 р. до н. е., 91 р., 1648 р., 1812 р., 2006 р., 1995 р., 1240 р., 76 р. до н. є.

6. Обчисліть, скільки років минуло від першої письмової згадки слова «Україна» до сьогодення?

7. Перша письмова згадки про Чернігів 907 рік — рік. Обчисліть, скільки років виповнилося Чернігову 2007 року.

3-тя зупинка «Таємниці слова»

1. Бліцопитування

 • 1) Що вивчає палеографія?
 • 2) Які матеріали використовували у давнину для створення рукописних книжок?
 • 3) Як називаються установи, де зберігають, впорядковують писемні пам’ятки?
 • 4) Яка наука досліджує назви народів?
 • 5) Що означають топоніми?
 • 6) Як можна пояснити назву «Україна»?

2. Звідки походить назва вашого міста або села, озер та річок?

3. Назвіть об’єкт, який учитель показує на карті. Дніпро, Київ, рідне місто, Крим, Азовське море.

4. До наведених слів доберіть поняття, що вони ілюструють.

 • 1) Рештки кісток, уламки, розкоп, лопата.
 • 2) Пагорб, місто, Кий.
 • 3) Багатотисячні поселення, землеробство, глиняна хата, мальована кераміка.
 • 4) Монахи, пір’я, події, письмо, чорнило.

Відповідь: 1 археологія; 2 Київ; 3 трипільці; 4 літописи.

5. Розгляньте малюнки і скажіть, про яку легенду йдеться.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

Гра «Оплески»

Учитель називає поняття, терміни, прізвища.

• Якщо поняття або термін стосуються даної теми, підтвердьте це оплесками, якщо ні — мовчанням.

Учитель. Ось такою вийшла у нас з вами мандрівка до країни Історія».

2-Й ВАРІАНТ

Урок проводять у формі контрольної роботи. Учні виконують один з варіантів завдань.

Альтернативні варіанти

Варіант 1

1. Продовжте речення.

1) Історія — це...

2) Геральдика — це...

2. Доповніть схему «Види історичних джерел» прикладами.

Речові

Усні

Писемні

3. Визначте століття за роком: 882 р., 100 р. до н. е., 1187 р., 1901 р.

4. Викресліть зайве: трипільці, мальовані глечики, цегляні будинки, хлібороби. Поясніть свій вибір.

5. Впишіть пропущені букви у назви східнослов’янських племінних союзів.

1) С_О_Е Н_

2) _О Л_Н_Н И.

6. Складіть міні-розповідь за темою «Музеї — установи для зберігання історичних джерел». (Не менше 5 речень)

7. Яка подія сталася 1187 року?

Варіант 2

1. Продовжте речення.

1) Археологія — це...

2) Нумізматика — це...

2. Упорядкуйте поняття, пов’язані з виміром часу, від найменшого до найбільшого: місяць, тиждень, століття, ера, тисячоліття, рік.

3. Визначте століття за роком: 907 р., 200 р. до н. е., 1648 р., 1801 р.

4. Викресліть зайве: скіфи, славетні воїни, землероби, будинки на колесах. Поясніть свій вибір.

5. Впишіть пропущені букви у назви східнослов’янських племінних союзів:

1) С_ _Е_Я_И

2) _Р_Г О_И_І.

6. Складіть міні-розповідь за темою «Архіви — установи для зберігання історичних джерел». (Не менше 5 речень)

7. Яка подія сталася 907 року?

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити матеріал І розділу ([1], § 1-9; [2], § 1-10).