Усі уроки до курсу «Вступ до історії. Пропедевтичний курс». 5 клас

УРОК 16

УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО В БИТВАХ І ПОХОДАХ

Очікувані результати

Після цих уроків учні зможуть: установлювати хронологічну тривалість і послідовність зазначених подій та явищ, співвідносити подію, історичне явище і століття; знаходити на карті території, пов'язані із зазначеними подіями та діяльністю людей; розповідати про історичну подію чи явище, історичних діячів на основі тексту підручника; виокремлювати в тексті головне й другорядне, складати простий план тексту підручника, зокрема у формі запитань; складати запитання щодо перебігу історичної події; висловлювати особисте ставлення до історичних подій, явищ і діячів, що пропонують для вивчення.

Обладнання: історична карта, портрети історичних діячів, картки з текстовими і візуальними джерелами.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування нових навичок.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Учитель. Всі ви, мабуть, чули слово «козак». Спробуйте уявити, що вам довелось потрапити на Січ і зустрітися з козаком. Опишіть, яким ви його бачите. Як він одягнений? Яка в нього зброя?

Учні називають, а вчитель записує на дошці. Наприкінці уроку роблять порівняльну характеристику.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Діти, уявіть широкий, безкрайній степ, ковил, свіжий вільний вітер хилить високі трави до землі. Ми розпочинаємо подорож південними степами України, щоб дізнатися, що відбувалося тут наприкінці XV ст., як жили, воювали та боролись козаки.

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Учитель. На півдні України існував район, який дістав назву Дике Поле. Він став своєрідною межею між українськими землями та Кримським ханством, де оселились татари. У Дикому Полі здавна жили різні люди. Вони охороняли купців, випасали коней, а інколи вдавались до розбійництва. У XIV-XV ст. цей район активно почали заселяти вихідці з Полісся, Волині, Наддніпрянської України та інших частин України. Вони ловили рибу, полювали на звірів і птахів, збирали мед, випасали худобу. Частина з них залишалась на цих землях, а частина поверталась додому, щоб вигідно продати сушену та солону рибу, хутро, мед. Згодом до цих людей приєдналися втікачі із сіл та міст, що потерпали від знущання польської знаті. Так з’явилися козаки. Перші відомості про українських козаків у писемних джерелах датують 1489 роком.

Козаки селилися за порогами Дніпра, тому дістали назву запорожці. Задля безпеки свої табори козаки огороджували укріпленнями з рублених або січених колод. Звідси й пішла назва Січ.

Перша Січ виникла 1556 р. на острові Мала Хортиця. Її засновником вважають Д. Вишневецького.

Свою розповідь учитель супроводжує показом на карті.

• Козак — вільна, озброєна людина.

• Козацька рада — зібрання усіх козаків, вищий орган влади на Січі.

• Гетьман — головний, старший, командувач військ на Січі.

• Кіш — козацьке військо.

• Курені — козацькі загони.

• Клейноди — козацькі символи влади — відзнаки.

• Старшина — виборна група людей, яка керувала усім життям на Січі.

Учні записують визначення понять у зошити.

Повідомлення учня

Ритуал прийняття на Січ був дуже простим. У новачка питали, чи вірує він в Бога. Потім козак мав пройти військову підготовку. Враховуючи певні особливості його зовнішності, мови, поведінки, хлопцеві давали прізвисько. Звідси пішли такі дивні прізвища, які й досі носять козацькі нащадки: Перебийніс, Загубиколесо, Панібудьласка тощо. Подейкують, що справжнім козаком вважали того, хто пропливе крізь усі Дніпрові пороги. Необхідність тримати Запорозьке військо у бойовій готовності, постійна небезпека зумовили появу звичаю, що під загрозою смерті на Січ не можна було приводити жінок.

Запитання

• Яким чином було організовано життя на Січі?

Робота з візуальними джерелами

• Наскільки, на ваш розсуд, реконструйована в XX ст. Запорозька Січ відповідає зображеній на малюнку О. Рігельмана?

Запорізька Січ XVIII століття. За О. Рігельманом

Запорозька Січ. Сучасна реконструкція

Учитель. А як голосували на Січі? Як обирали старшину? Про це ви дізнаєтеся з вірша.

Робота з літературним джерелом

• Послухайте вірш про вибори кошового отамана і скажіть, яким чином відбувались вибори кошового на Січі.

Козаки голосували,

Шапки догори кидали,

Кошового обирали

Мудрого і сильного,

Козаченька вільного.

Шапки високо летять,

Хлопці голосно галдять.

Ну, а ми галдіть не будем,

Все, що знаєм, не забудем.

Робота з візуальними джерелами

 • 1. Роздивіться малюнок.
 • 2. Визначте, що таке клейноди.
 • 3. На дошці під ілюстраціями підпишіть назви клейнодів.

Завдання на порівняння

• Чи відповідає опис козаків у тексті їхньому зображенню на малюнку?

1. «Мешканці України, які сьогодні називаються всі козаками і які з гордістю носять це ім’я, мають гарну постать, бадьорі, міцні, спритні до всякої роботи, щедрі і мало дбають про нагромадження майна, дуже волелюбні й нездатні терпіти ярма, невтомні, сміливі й хоробрі, але великі п’яниці...» (П’єр Шеваллє. «Історія війни козаків проти Польщі»)

2. «Вони високі на зріст, кремезні, вправні, щедрі, не цікавляться збагаченням, ревниві до своєї волі й зовсім не придатні носити ярмо. Вони не знають утоми, вперті й хоробрі, але трохи схильні до пиятики. Вони вміють воювати, полювати звіра, ловити рибу й знають усі ремесла, потрібні у житті...» (Жан-Бенуа Шерер. «Літопис Малоросії, або Історія козаків-запорожців та козаків України, або Малоросії»)

Учитель. Набіги турецько-татарських загонів завдавали багато лиха українським землям. Лише наприкінці XV ст. татари вчинили 41 спустошливий набіг. Протягом 63 років XVI ст. їх кількість досягла 69.

Поневіряння полонених українців спонукали козаків до організації виступів проти нападників. На початку XVII ст. козацькі походи проти Туреччини були особливо вдалими. Саме тому історики називають цей час «добою героїчних походів».

• Доба героїчних походів — це час найбільш вдалих морських походів козаків проти Туреччини на початку XVII ст.

Учні записують визначення поняття в зошити.

Очолив козаків у цих походах видатний козацький гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний (1616-1622). Чим же уславився Конашевич-Сагайдачний?

Коментоване читання

Гетьманство Петра Сагайдачного було нетривалим. Проте за 6 років свого гетьманування він здійснив одну з основних реформ війська і перетворив його з партизанських загонів на регулярну армію. Він суворо заборонив козакам пити горілку під час морських походів. Порушників цього наказу викидали за борт. Водночас Сагайдачний збільшив число козацьких чайок до 300. Якщо врахувати, що в козацьку чайку може сісти від 50 до 70 осіб, то в похід одночасно могли вирушити від 15 до 21 тис. воїнів.

Сагайдачний був захисником українського православ’я. Заохочував розвиток освіти щедрими дарунками, надавав гроші на будівництво церков, монастирів і друкарень.

Складання історичного портрета

• За допомогою наведеного плану, підручника та пам’ятки «Характеристика історичного діяча» (див. с. 64) складіть історичний портрет П. Конашевича-Сагайдачного.

 • 1. У якій країні жив і ким був історичний діяч?
 • 2. Опишіть його зовнішність за портретним зображенням.
 • 3. Які особисті якості властиві історичному діячу?
 • 4. Якими були результати його діяльності?

Учитель. Один із найбільш вдалих походів під керівництвом Сагайдачного на Кафу (тепер місто Феодосія) відбувся 1616 року. У ті часи це місто було головним невольничим ринком. Козаки штурмом узяли місто. Знищили турецький флот. Розгромили чотирнадцятитисячний гарнізон. Звільнили чимало полонених. Перемога козаків стала ганьбою для Туреччини, оскільки одна з найбільших держав світу виявилася неспроможною протистояти нечисленним козацьким загонам.

За декілька років козацького гетьмана очікувало нове випробування. Туреччина розпочала війну проти Польщі. Турецько-татарське військо чисельністю майже 300 тисяч чоловік підійшло до Хотина (нині Чернівецька область), де табором стояла польська армія. Турки мали 260 гармат, велику кількість верблюдів і навіть чотири бойових слони, які наводили жах на місцеве населення. Такої армії вже давно не бачили в Європі.

Польський король звернувся до козаків по допомогу. Сагайдачний погодився, але за умови, що козацтво й український народ отримають нові вольності від польського короля. Останній дав згоду.

40-тисячне військо на чолі з Сагайдачним рушило під Хотин. Було це 1621 року. За п’ять тижнів протистояння турецький султан не здобув жодної перемоги. Він утратив майже половину армії. Наприкінці вересня 1621 року турки запропонували переговори. Так Сагайдачний з козаками врятував Польщу від загибелі. Але польський король не виконав своєї обіцянки козакам.

У бою під Хотином Сагайдачний був важко поранений. Козаки відвезли свого улюбленого гетьмана до Києва в один з монастирів, де він і помер.

Свою розповідь учитель супроводжує показом на карті.

Вправа «Про що йдеться?»

• Упізнайте подію за описом.

 • 1. У зазначений день легкокрилі чайки були готові відлетіти до турецьких берегів. Цього разу козаки для нападу обрали місто, яке мало лиху славу серед українців: у ньому розташовувався найбільший невільничий ринок Криму. Для багатьох бранців саме з того міста починалась тривала дорога неволі.
 • 2. Коли до влади в Туреччині прийшов султан Осман II, він здійснив чергову спробу підкорити Європу. Величезне турецько-татарське військо (250 тис.) рушило в похід. У вирішальній битві, що тривала майже місяць, польське військо (35 тис.) та українські козаки (41 тис.) здолали ворога і відвернули загрозу поневолення не лише Польщі, а й усієї Європи.

Завдання

• Уявіть, що ви один з учасників морського походу козаків на Кафу. Що б ви могли розказати своїм нащадкам про цей похід?

Учитель. Ще однією визначною сторінкою українського козацтва була боротьба за національне визволення від Речі Посполитої. Відбувалася ця війна в 1648-1657 роках. Очолив її Б. Хмельницький.

• Національно-визвольна війна — це війна народу за своє визволення з-під іноземного панування.

Учні записують визначення поняття в зошити.

Складання історичного портрета

• Використовуючи пам’ятку «Характеристика історичного діяча» (див. с. 64) складіть розповідь про Б. Хмельницького за опорними словами.

 • 1) Б. Хмельницький (1595-1657);
 • 2) народився в сім’ї дрібного землевласника;
 • 3) місцева школа, ієзуїтський колегіум;
 • 4) знав багато мов;
 • 5) мудрий, відважний, рішучий;
 • 6) брав участь у військових походах козаків;
 • 7) гетьман козацький.

Завдання на порівняння

• Чи відповідає опис Б. Хмельницького у тексті його намальованому портрету?

Зі свідчень венеційського дипломата Альберто Віміні

«Зросту він скоріше високого, ніж середнього, широкої кості й міцної будови. Його мова і спосіб правління показують, що він наділений зрілим судженням і проникливим розумом... У поводженні він м’який і простий, чим викликає до себе любов вояків, але, з іншого боку, підтримує серед них дисципліну суворими стягненнями...»

Робота з картою

• Розгляньте карту в атласі «Національно-визвольна війна українського народу» і назвіть місця основних битв козацьких військ проти поляків.

Завдання

• Із наведеного переліку битв підкресліть ті, що відбулися під час Національно-визвольної війни.

Хотинська; під Пилявцями; під Берестечком; на р. Калка; Корсунська; під Жовтими Водами.

Учитель. Головний результат перших перемог Б. Хмельницького — утворення Української держави, яка називалась Військом Запорозьким, або Гетьманщиною (1649).

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Учитель. Тривалий час українське козацтво залишалось захисником українських земель від поляків та татар.

Завдання

• Складіть коротке оповідання про Національно-визвольну війну під проводом Б. Хмельницького за планом.

 • 1. Визначення національно-визвольної війни.
 • 2. Хронологічні рамки.
 • 3. Причини війни.
 • 4. Ватажок.
 • 5. Основні битви.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідні параграфи підручників ([1], § 14; [2], § 15).