Усі уроки до курсу «Людина і світ». 11 клас

УРОК 17

Я — член сім’ї, громадянин держави, громадянин планети Земля

Мета: прищепити почуття патріотизму та відповідальності за свою Батьківщину; виробити певні позитивні цінності; виховувати почуття поваги і любові до державних символів, до культури і традицій народів, що проживають на території України; виховувати почуття толерантності та патріотизму.

Тип уроку: систематизації та узагальнення.

Форма проведення уроку: «круглий стіл».

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент уроку

II. Основна частина уроку

Ведучий — вчитель.

Учасники — учні класу.

• Я громадянин України

Напис на Дельфійському храмі говорить: «Пізнай самого себе». Саме із самопізнання починається визначення мети життя. Поняття «Я» дуже складне. Кожна людина бачить себе під різними кутами зору. Тому розрізняють «реальне Я» — те, якою уявляє себе людина насправді; динамічне «Я» — якою людина хоче стати; «фантастичне Я» — якою вона бачить себе у мріях; «майбутнє Я» — якою вона може стати.

Досвід людства засвідчує, що по-справжньому пізнати себе і стати кращими змогли люди, що діяли на благо інших людей. Щоб отримати ту долю, якої ви прагнете, треба уважно вивчати і свідомо формувати свій характер. Формується характер під впливом 3 умов: спадковості (того, що відрізняє людину від народження від інших людей); суспільного середовища, самовиховання. Характер проявляється у звичках, ставленні людини до навколишньої дійсності.

Кожен член суспільства є представником тієї чи іншої соціальної групи, тієї чи іншої нації. Всі ми, хто живе в нашій країні, незалежно від соціальної і національної приналежності, — громадяни своєї Вітчизни, своєї держави.

• Що ж таке держава і що значить бути громадянином своєї країни?

У сучасному світі існує багато держав. Усі вони пройшли шлях історичного розвитку. Українська держава має свою історію. Сьогодні наше суспільство і держава переживають важкі часи. Триває становлення української незалежної держави. Давно відомо: щоб держава добре виконувала свої завдання, захищала права громадян, необхідні 3 гілки влади. У нинішній Конституції нашої країни закріплюється принцип поділу влади. Законодавча влада належить Верховній Раді. Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу. Самостійність і право діяти незалежно від інших гілок влади визнаються і за органами судової влади. Президент України є главою держави.

Громадянство — це стійкий політичний правовий зв’язок людини з державою. Бути громадянином — значить користуватися певними правами і нести необхідні обов’язки по відношенню до своєї держави. Ці права та обов’язки визначено в першу чергу в Основному Законі країни — Конституції. Серед найважливіших прав — право на життя, свободу, особисту недоторканність, на вільну працю, відпочинок, на освіту, вільну участь у культурному житті суспільства, право на свободу думки, совісті і релігії.

Конституція України наділяє громадян широкими правами і свободами. Громадяни нашої країни рівні перед законом незалежно від походження, соціального чи майнового стану, расової та національної приналежності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії.

Держава щодо громадян застосовує різні засоби впливу, які можуть бути дуже суворими або відносно м’якими. Свідоме та сумлінне виконання своїх обов’язків, засноване на розумінні їх необхідності, поступово перетворюється на звичку, вміння користуватися своїми правами не на шкоду оточуючим, активну і свідому участь у політичному житті країни, готовність відстоювати демократичний правопорядок — ось громадянські якості, які так необхідні сьогодні кожному члену нашого суспільства.

У Загальній декларації прав людини йдеться: «Кожна людина має право на громадянство. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений свого громадянства або права змінити своє громадянство». Ці положення увійшли до Конституції України.

Життя сьогодні дуже змінюється. Україна стала на демократичний шлях розвитку, уперше в нашій країні будується правова держава, що визнає за кожною людиною особисту недоторканність, свободу, незалежність, здатність самостійно вирішувати, що для неї важливо, цінне, вигідне.

Зв’язок людини з суспільством і державою чудово ілюструє словосполучення — «громадянин батьківщини». І держава повинна підкорятися законам, захищати встановлені законом права, а також нести відповідальність перед громадянином.

Люди давно зрозуміли величезні переваги порядку і страшну, руйнівну силу безладу. Важко позначаються на долях людей розбрат, сварки, нетерпимість, що переростають у нескінченні кровопролитні війни, революції, міжусобиці. Людям завжди був вкрай необхідний такий регулятор поведінки, який допоміг би їм спокійно домовитися щодо найбільш складних проблем. Норми права внесли в життя суспільства початки загальної згоди, громадянського миру, діалогу, домовленості.

Взаємозв’язок права і свободи окреслив Еммануїл Кант: роби так, щоб свобода твоїх вчинків була сумісна зі свободою кожного та із загальними законами. Усі наші права точно визначені й записані в правових документах, перш за все в документах, прийнятих ООН, — Загальній Декларації прав людини, Міжнародній хартії прав людини, а також у Конституції та інших юридичних документах, що стосуються прав людини.

Наша Конституція містить певний набір цінностей, наприклад моральні:

 • віра в добро і справедливість;
 • цінності демократії: панування прав і свобод людини;
 • цінності патріотизму: вшановування пам’яті предків, які передали нам любов і повагу до Батьківщини;
 • цінності міжнародного співробітництва: усвідомлення себе частиною світового співтовариства;
 • цінності соціального світу: громадянський мир і злагода.

У переліку цивільних прав, проголошених у Загальній Декларації прав людини, одним із вихідних є право на свободу переконань. У людини в процесі життя формуються свої власні погляди на світ, людей, стосовно себе особисто. Усталені погляди називаються переконаннями. Переконання формуються завдяки роботі вашого розуму, ваших почуттів і оцінок. Кожен громадянин має можливість познайомитися з різними поглядами і точками зору, на основі яких він формує переконання та обирає згідно з цими переконаннями лінію поведінки за умови дотримання законів і моральних норм.

Хто рухається вперед у знанні, але відстає у моральності, той більше йде назад, ніж уперед (Арістотель).

Запитання для «круглого столу»

 • 1. Людина вчиняє гарно, сподіваючись на винагороду. Чи можна оцінити цей вчинок як моральний? Чому ви так вважаєте?
 • 2. Що таке громадянин? Що означає сьогодні бути гідним сином Батьківщини?
 • 3. Як ви розумієте слово «цінність»? Чому сором і правда — цінності особливі, унікальні?
 • 4. У мудреця запитали: «Яке життя найкраще?» Він відповів: «Коли ми не робимо того, що засуджуємо в інших». Яка ваша думка?
 • 5. Чи належите ви себе до числа людей, у яких є ідеали? Якщо так, то які вони?
 • 6. Що ви можете сказати про рівень життя переважної більшості населення України?
 • 7. Яке рішення ви приймете, якщо матимете можливість обрати місце постійного проживання? Чому?
 • 8. Що для вас є вищою моральною цінністю?
 • 9. Чи можна прожити життя, маючи гроші, але не маючи ідеалів?
 • 10. Чи згодні ви із судженням: «Батьківщина, гарна чи погана, завжди залишається Батьківщиною».
 • 11. Яку музику ви вважаєте за краще слухати?
 • 12. Яке ваше ставлення до ідеї: «Любов до іншої людини починається з любові до себе»?
 • 13. Що таке людська гідність і чим вона відрізняється від почуття власної гідності?
 • 14. Який зміст ви вкладаєте в слова «повага до закону»? Чому закони недостатньо просто знати, а необхідно поважати?
 • 15. Чи є ви патріотами своєї Батьківщини? Якщо так, то чому? Чи можлива мода на патріотизм?
 • 16. Чи почуваєтеся ви громадянином планети?
 • 17. Що може зробити людина для планети Земля?

Ведучий. Послухайте «лист» про життя заможного і бідного громадянина України і дайте відповіді на запитання.

«Лист від вашого однолітка»

Нещастя бути багатим. Зараз багато осіб виступають проти багатих, кажуть, що їх треба зтерти з лиця землі. Але що стали б робити бідні без багатих? Адже багаті подібні до джерела. Вода не могла б зрошувати усі ділянки землі, якби не було каналів. До того ж у багатих є свої проблеми, над якими бідні, мабуть, ніколи не замислювалися. Ось декілька прикладів:

 • багаті ніколи не бувають задоволеними, їх завжди турбує думка про те, як влаштувати життя і примножити свої статки;
 • вони завжди бояться злодіїв, крадіжок, вони платять більше податків, ніж бідні;
 • вони руйнують своє здоров’я, вживаючи занадто рясну і вишукану їжу, надмірно віддаючись насолодам;
 • їм заздрять і у них багато ворогів;
 • вони часто наражаються на небезпеку;
 • вони погано розуміють потреби своїх близьких;
 • нарешті, їм завжди загрожує небезпека розоритися і стати бідним.

Щастя народитися бідним. Проте бідняки мають численні переваги.

Вони задоволені малим:

 • у них менше турбот;
 • вони охоче працюють;
 • вони не бояться злодіїв;
 • вони рідше ризикують захворіти через надмірності;
 • вони краще розуміють потреби своїх близьких;
 • вони завжди плекають надію збагатитися.

Запитання

 • 1. Чи згодні ви з позицією автора?
 • 2. Що, на вашу думку, думку, краще: бути бідним чи заможним?

III. Підсумок уроку

Учитель. На запитання про те, де я народилася, я відповім — на Землі. Загалом я вважаю, що власне факт мого народження на земній кулі робить мене «громадянином світу».

Світ не треба ділити на окремі шматки, а кожному з нас необхідно виховувати в собі почуття громадянина світу, почуття єдності всіх народів, що живуть на землі. Я — громадянин світу.