Усі уроки до курсу «Людина і світ». 11 клас

Усі уроки до курсу «Людина і світ». 11 клас

У посібнику представлені усі уроки до курсу «Людина і світ» для 11 класу за програмою 2010 р. Вони розроблені із застосуванням сучасних інноваційних технологій, новітніх форм і методів роботи.

Для викладачів, методистів та студентів педагогічних навчальних закладів.

Стандартний та академічний рівні

Тема I. Вступ

Урок 1. Вступ до курсу «Людина і світ». Поняття «людина як біосоціальна істота»

Тема II. Соціалізація особистості

Урок 2. Поняття «соціалізація». Ґендерна соціалізація особистості

Урок 3. Поняття субкультури. Молодіжна субкультура. Школа. Однолітки

Тема III. Стереотипи та упередження

Урок 4. Стереотипи та їх роль у житті людини і суспільства. Толерантність. Ксенофобія. Расизм. Ґендерні стереотипи

Тема IV. Конфлікти

Урок 5. Поняття «конфлікт». Типи конфліктів. Зародження конфліктів та шляхи їх подолання

Тема V. Соціум (суспільство людей)

Урок 6. Поняття соціуму. Історичні типи стратифікованих суспільств

Тема VI. Соціальна мобільність

Урок 7. Поняття соціальної мобільності. Спілкування та співпраця як перспектива розвитку соціуму

Тема VII. Права, свободи та відповідальність

Урок 8. Еволюція уявлень про права людини в історії людства. Фундаментальні права і свободи людини, їх класифікація

Тема VIII. Громадянське суспільство

Урок 9. Поняття громадянського суспільства: суть, атрибути та функції

Тема IX. Політичні інститути і процеси

Урок 10. Політика як суспільне явище. Політична система: сутність, структура, функції

Тема X. Демократія

Урок 11. Поняття, форми та принципи демократії. Вибори як інструмент демократії

Урок 12. Поняття громади. Територіальне громадське та місцеве самоврядування. Участь громадян в управлінні суспільством

Тема XI. Засоби масової інформації

Урок 13. Засоби масової інформації та їх роль у суспільному житті

Тема XII. Нація

Урок 14. Поняття нації. Нація і націоналізм. Нація етнічна і політична

Тема XIII. Полікультурність

Урок 15. Поняття полі культурності як добросусідства культур. Шляхи розв’язання міжнаціональних, міжконфесійних конфліктів

Тема XIV. Україна і світ

Урок 16. Місце України в інтеграційних процесах в Європі та у світі

Урок 17. Я — член сім’ї, громадянин держави, громадянин планети Земля

Профільний рівень

Тема I. Людина. Особистість. Громадянин

Урок 1. Поняття «людина як біосоціальна істота». Співвідношення понять «людина — індивід — особа — особистість — індивідуальність»

Тема II. Соціалізація особистості

Урок 2. Поняття «соціалізація». Ґендерна соціалізація особистості

Урок 3. Сім’я. Родинна соціалізація

Урок 4. Поняття субкультури. Молодіжна субкультура. Школа. Однолітки

Тема III. Стереотипи та упередження

Урок 5. Стереотипи та їх роль у житті людини і суспільства. Толерантність. Ксенофобія. Расизм

Урок 6. Ґендерні стереотипи

Тема IV. Конфлікти

Урок 7. Поняття «конфлікт». Типи конфліктів. Зародження конфліктів та шляхи їх подолання

Урок 8. Міжнародні конфлікти. Поняття солідарності та конкурентності як необхідних умов соціального прогресу

Тема V. Соціум (суспільство людей)

Урок 9. Поняття соціуму. Історичні типи стратифікованих суспільств

Урок 10. Суспільна стабільність та безпека, їх соціальна цінність

Урок 11. Природні та техногенні явища як фактори загрози суспільній безпеці. Подолання та попередження наслідків глобальних проблем

Тема VI. Соціальна мобільність

Урок 12. Поняття соціальної мобільності, комунікації та комунікативності

Тема VII. Права, свободи та відповідальність

Уроки 13-14. Еволюція уявлень про права людини в історії людства. Фундаментальні права і свободи людини, їх класифікація

Тема VIII. Громадянське суспільство

Уроки 15-16. Поняття громадянського суспільства. Поняття і функції громадської думки

Тема IX. Політика в житті суспільства

Урок 17. Політика як суспільне явище. Політична система: сутність, структура, функції

Уроки 18-19. Політична культура. Політична соціалізація. Політична еліта

Тема X. Демократія

Уроки 20-21. Поняття демократії. Демократія як політичний режим

Уроки 22-23. Політична діяльність та участь громадян в управлінні суспільством. Вибори як інструмент демократії

Тема XI. Засоби масової інформації

Уроки 24-25. Засоби масової інформації та їх роль у суспільному житті

Тема XII. Нація

Уроки 26-27. Поняття нації. Нація і націоналізм. Нація етнічна і політична

Тема XIII. Полікультурність

Уроки 28-29. Поняття полікультурності як добросусідства культур. Шляхи розв’язання міжнаціональних, міжконфесійних конфліктів

Тема XIV. Україна і світ

Уроки 30-31. Місце України в інтеграційних процесах в Європі та у світі

Урок 32. Міграційні процеси в Україні

Урок 33. Внесок українців у світову науку і культуру. Українська діаспора у світі

Урок 34 (Резервний урок 35). Я — член сім’ї, громадянин держави, громадянин планети Земля