Усі уроки до курсу «Географія». 10 клас

УРОК 42

Канада

Мета: поглибити та систематизувати знання про країни Північної Америки, охарактеризувати ЕГП, природу та населення Канади, визначити особливості галузевої структури й територіальної організації господарства Канади; розвивати вміння самостійно складати комплексну характеристику країни, уміння порівнювати господарства країн; виховувати самостійність, уважність, аналітичне мислення, національну свідомість.

Обладнання: політична карта Північної Америки, фізична карта Північної Америки, атласи, таблиці, діаграми, підручники.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь та навичок.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання

 • Які чинники сприяли перетворенню США на економічний центр сучасного світу?
 • Які основні ознаки галузевої структури промисловості США і розміщення її підприємств?
 • Чим пояснюється структура експорту та імпорту США? Яку роль у зовнішньоекономічних відносинах країни відіграють ТНК?
 • Які економічні райони виділяються на території США? Чим обумовлено їх виділення?
 • Як ви можете прокоментувати тезу: «Примор’я — індустріальне серце США»?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Саме сусідство з США багато в чому визначає соціально-економічний розвиток Канади. Вздовж канадсько-американського кордону проживає основна частина населення Канади, там же зосереджений основний промисловий потенціал країни. Сьогодні ми ознайомимося з національними особливостями Канади та з’ясуємо спільне і відмінне, що існує в господарствах двох сусідніх країн.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Освоєння та формування території Канади

(виступи учнів з повідомленнями)

Територія сучасної Канади була заселена предками індіанців та ескімосів приблизно 30-40 тис. років тому. З періоду епохи Великих географічних відкриттів почалось активне освоєння території європейцями, перш за все англійцями та французами.

У 1605 р. у теперішній Новій Шотландії було побудоване перше французьке поселення. А з 1663 р. Канада стала колонією Франції. Одночасно тривала англійська колонізація країни, що призвело до англо-французького протистояння. У результаті Семирічної війни 1756-1763 р., що спалахнула між цими країнами та їхніми союзниками у Європі, Канада стала англійською колонією.

Англійці, шотландці, ірландці, валлійці активно освоювали та заселяли Атлантичне узбережжя й центральну частину країни. Французи, що осіли в долині річки Св. Лаврентія, продовжували обживати цей район і в подальшому склали ядро франко-канадської провінції Квебек. У 1867 р. канадські колонії здобули статус домініону. Спочатку країна складалася із чотирьох провінцій, але в 1871 р. до Канади була приєднана Британська Колумбія. Після «золотої лихоманки» в басейні річки Клондайк у складі країни опинилися території Юкону, Альберти, Саскачевану і північно-західних територій. Ньюфаундленд увійшов до складу країни тільки в 1949 р. А у 1999 р. в Канаді була утворена нова територія — Нунавут (мовою ескімосів означає «Наша земля»). Її населяють ескімоси, що називають себе «інуїтами».

У 1931 р. британський уряд визнав за Канадою самостійність у внутрішній і зовнішній політиці. Главою держави номінально є королева Великої Британії, яку представляє генерал-губернатор, що призначається королевою за рекомендацією прем’єр-міністра Канади.

2. «Візитна картка»

Офіційна назва — Канада.

Площа — 9,97 млн км2.

Населення — 33,5 млн осіб (2009 р.).

Столиця — Оттава.

Тип країни — економічно високорозвинена держава, країна «Великої сімки».

Державний устрій — країна у складі Співдружності, федеративна держава.

3. ЕГП

Завдання 1. За картами атласа охарактеризуйте ЕГП Канади.

Канада — друга за площею держава у світі. Територія Канади має найбільшу довжину берегової лінії — 120 тис. км, але через складні природні умови 90 % берегів не беруть участі в господарстві.

Сухопутний кордон з США простягається на 6 тис. км і є найдовшим кордоном у світі, що не охороняється. Сусідство із США, з одного боку, прискорило розвиток господарства Канади, з іншого — поставило його в залежність від більш розвиненого сусіда.

Завдання 2. Порівняйте ЕГП Канади та США. Визначте схожі та відмінні ознаки. Зробіть висновок про більш сприятливе ЕГП однієї з країн.

4. Природні умови та ресурси

Завдання 3. За картами атласа коротко охарактеризуйте природні умови та ресурси Канади.

Основну частину території країни займають великі рівнини та плато, на заході широкою смугою проходить гігантська гірська система Кордільєр, а на південному сході на територію Канади «вторгаються» північні відроги стародавніх Аппалацьких гір.

Особливості кліматичних умов країни визначають географічне положення, велика площа й різноманітність рельєфу. На більшій частині Канади клімат помірний і субарктичний, у центрі — континентальний. На півночі країни поширена багаторічна (вічна) мерзлота.

У країні безліч річок, озер. За запасами деревини Канада поступається лише Росії та Бразилії, у цілому лісами вкрита майже половина території країни. Країна посідає одне із провідних місць у світі за забезпеченістю водними та земельними ресурсами.

Надзвичайно багаті корисні копалини країни. Найбільше значення мають поклади руд кольорових металів, нафти та природного газу, залізної руди та калійних солей, є коштовні метали та вугілля.

5. Населення

Канада — країна «переселенського капіталізму». Корінні жителі — індіанці та ескімоси. Канада — багатонаціональна країна, населення якої складають представники понад 80-ти націй. Зараз англо-канадці становлять 28 % населення, франко-канадці — 23 %, інші європейці — 15 % (серед них за чисельністю виділяються німці, італьянці, українці, голландці), 6 % вихідці з Азії та Африки, індіанці та ескімоси — 2 %, інші, в тому числі метиси, — 26 %.

У 2009 р. населення країни перевищило 33 млн чол. 65 % щорічного приросту населення припадає на переселенців (природний приріст — 3 %о, сальдо міграції — 6 %о).

Густота населення країни через своєрідність географічного положення і суворий клімат дуже низька, населення розміщене нерівномірно. Понад 90 % жителів зосереджено в південній, прикордонній з США, смузі території.

79 % жителів Канади — городяни. Міста-мільйонери: Торонто, Монреаль, Ванкувер. У них проживає третина населення країни. Рівень життя населення Канади один з найвищих у світі. Експерти ООН з’ясували, що Канада посідає 1-е місце у світі за якістю життя, яке складається з матеріального добробуту, доступності якісного медичного обслуговування, освіти, чистоти навколишнього середовища.

Трудові ресурси Канади характеризуються високим професійним рівнем.

6. Українська діаспора в Канаді

(виступи учнів з повідомленнями)

За чисельністю українці та особи українського походження посідають 5-е місце серед етнічних спільнот цієї країни, поступаючись тільки британцям, французам, німцям та італійцям. Українська громада у Канаді налічує близько 1,5 млн осіб (2008 р.), 97 % з них — це вихідці із Західної України.

Заселення Канади українцями почалося наприкінці XIX ст. Початковий період еміграції до Канади був наймасовіший. У 1896-1914 рр. сюди переселилося 170 тис. українців. Здебільшого це були вихідці з Галичини, Буковини і Закарпаття. Центром української імміграції стало місто Вінніпеґ, що мало назву «ворота прерій». Українські переселенці зробили чималий внесок в освоєння степових районів Канади.

Більше половини українців проживають у провінціях Манітоба, Саскачеван і Алберта. Українська мова, література і культура вивчаються у широкій мережі громадських суботніх і недільних шкіл, а також у двомовних школах.

Значним впливом серед громадських організацій держави користується Конгрес українців Канади, що об’єднує 30 тис. чол. Українською мовою видається багато газет, журналів, книжок, ведеться теле- і радіомовлення. Функціонує безліч культурних, навчальних і наукових українських закладів і центрів. Роль української діаспори в усіх сферах життя країни досить велика.

7. Господарство

Природно-ресурсний потенціал Канади значною мірою визначає напрями розвитку її господарства.

Канада, на відміну від інших високорозвинених країн, перебуває у величезній залежності від іноземного капіталу, має сировинну спрямованість економіки та значну частку (30 %) капіталовкладень державного сектору.

Канада виробляє 7 % світових обсягів сировинних товарів, а її частка в їх світовому експорті сягає 17 %, причому значна частина імпортується США. Понад 50 % промислового виробництва країни контролює американський капітал, на американських підприємствах працює близько половини зайнятих у промисловому виробництві Канади. Таким чином, Канада — молодший і дуже залежний партнер свого південного сусіда, але і США теж залежні від імпорту канадської сировини та напівфабрикатів.

Промисловість Канади характеризується високим технічним рівнем. На неї припадає майже третина ВВП і третина експорту країни, в ній працює чверть зайнятого економічно активного населення.

Завдання 4. За картами атласа і текстом параграфа схарактеризуйте галузі спеціалізації промисловості Канади, визначте основні райони (центри) їх розміщення. Відповідь надайте у вигляді таблиці.

Для країни характерні величезні територіальні розбіжності в розміщенні галузей господарства, висока концентрація виробництва. Особлива роль відводиться гірничодобувній, лісовій та деревопереробній промисловості. Крім перерахованих галузей тут розвинені електроенергетика, кольорова металургія, машинобудування, харчова промисловість.

За видобутком природного газу, мідних руд, золота, цинкових руд, нікелевих руд, вугілля, платини, калійних солей Канада входить до першої п’ятірки лідерів. Значні обсяги видобутку нафти, залізної руди.

Канада — 2-ий у світі (після США), виробник пиломатеріалів, паперу та картону. Більшість целюлозно-паперових підприємств сконцентровано на сході країни.

За виробництвом електроенергії країна посідає 5-е місце у світі. Близько 60 % електроенергії дають ГЕС, майже 15 % виробляють на АЕС.

У країні розвинене машинобудування, у тому числі автомобілебудування, сільськогосподарське машинобудування, виробництво обладнання для гірничодобувної та лісової промисловості. Головні центри галузі: Торонто, Монреаль, Гамільтон, Оттава, Ванкувер. Найбільші підприємства нафтопереробної промисловості розташовані в Монреалі, Сарнії, Ванкувері й Едмонтоні.

Загалом близько половини обробної промисловості розміщується в Онтаріо, приблизно чверть — у Квебеку, велике значення промисловості Британської Колумбії та Альберти.

Завдання 5. Порівняйте галузеву структуру промисловості США і Канади. Які спільні і відмінні ознаки ви можете назвати?

Країна повністю забезпечує внутрішні потреби в основних видах продовольства й експортує майже половину продукції сільського господарства. Сільське господарство Канади вирізняється високим рівнем механізації, концентрації виробництва, товарності, спеціалізації, продуктивності праці.

У Канаді переважають великі ферми. Більшість ферм — спеціалізовані підприємства. Загальна площа сільськогосподарських угідь Канади складає 79 млн га (в п’ять разів менше, ніж в США). 3/4 земель, що обробляються, знаходиться на півдні степових провінцій Канади.

За товарною вартістю сільськогосподарської продукції попереду знаходиться тваринництво, однак Канада відома у світі як найбільший виробник і експортер зернових, насамперед пшениці (15 % її світового виробництва).

Канада відома і як світовий виробник хутра, що поставляється тваринницькими фермами; за виловом риби країна посідає 8-е місце у світі.

Розміщення транспортної мережі на території країни характеризується значною нерівномірністю: дорожня мережа ніби витягнута на півдні вздовж кордону з США.

За вантажообігом 1-е місце належить залізничному транспорту, за пасажирообігом — автомобільному. Велику роль відіграє авіація, що забезпечує швидкий зв’язок як із віддаленими районами країни, так і з іншими державами.

Специфікою канадської транспортної системи є високий рівень трубопровідного (одного з найдовших у світі) і водного транспорту. Надзвичайна роль системи Великих озер і річки Св. Лаврентія.

8. Зовнішні економічні зв’язки

Канада належить до найбільших країн-експортерів. При населенні 0,5 % від світового її частка у світовому експорті становить 4 %.

За часткою канадського експорту за США ідуть Японія, Велика Британія, Південна Корея, Німеччина, Китай. Розвиток торгівлі в рамках Північноамериканського загального ринку збільшив зовнішньоекономічні зв’язки Канади з Мексикою. Склад експорту Канади відрізняється від експорту інших високорозвинених країн більшою часткою сировини, напівфабрикатів і продовольства (30 %). Частка автомобілебудування, машин і обладнання в експорті Канади становить — 34 %, готових промислових виробів — 31 % .

Головними інвесторами в канадську економіку є США, Велика Британія, Японія, Німеччина, Франція, Швейцарія. Інвестиції надходять здебільшого у промисловість, а також у сферу послуг. Зростають канадські зарубіжні капіталовкладення. Поступово розширюються зв’язки з Україною. Представники української діаспори відновлюють відношення зі своїми родичами, сприяючи культурному та економічному обміну між країнами.

V. Закріплення нових знань, умінь та навичок

Запитання для обговорення

 • Які проблеми в Канаді можуть бути пов’язані з багатонаціональним складом її населення?
 • Які головні особливості характеризують галузеву структуру канадської економіки?
 • Чи можна стверджувати, що спеціалізації сільського господарства Канади, як і США, властива зональність?
 • У яких напрямах, на ваш погляд, може розвиватися співпраця Канади і України?

Завдання 6. Побудуйте схему зовнішніх економічних зв’язків Канади.

VI. Підсумок уроку

 • Канада — друга за площею країна світу, що має багатий та різноманітний природно-ресурсний потенціал.
 • Канада — багатонаціональна країна, сучасне населення якої склалося в ході масової імміграції.
 • Канада — високорозвинена економічно країна, що входить до складу «Великої сімки». Канадська економіка великою мірою залежить від економіки США і кон’юнктури світового ринку.
 • Особливістю експортної спеціалізації Канади є висока частка сировини, напівфабрикатів і продовольства.

VII. Домашнє завдання

1. Підручник, опрацювати § ____ .

2. Позначити на контурній карті великі промислові центри Канади та їх спеціалізацію.

3. Порівняти особливості машинобудівної галузі (галузевий склад, особливості розміщення, найбільші центри, галузі міжнародної спеціалізації) Канади та США. Результати занести в таблицю. Зробити висновок.