Усі уроки до курсу «Географія». 10 клас

УРОК 40

Населення та господарство США

Мета: охарактеризувати демографічну ситуацію, етнічний склад, трудові ресурси, соціальну структуру населення США; сформувати знання про особливості галузевої та територіальної структури господарства США, виокремити галузі міжнародної спеціалізації, визначити найбільші промислові та сільськогосподарські райони, специфіку зовнішніх економічних зв’язків; розвивати вміння працювати з джерелами географічної інформації, складати та користуватися діаграмами, таблицями; виховувати активне самостійне мислення, уважність, ділові якості.

Обладнання: політична карта Північної Америки, карта господарства США, атласи, таблиці, діаграми, підручник.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань, умінь та навичок

Завдання 1. Охарактеризуйте економіко-географічне положення США та оцініть його вплив на розвиток господарства країни.

Завдання 2. Оцініть природно-ресурсний потенціал США та спрогнозуйте потенціальні можливості розвитку господарства країни на власній природній сировині.

Бесіда

  • Пригадайте, як відбувалося освоєння американських земель?
  • Які етнічні групи переселялися на американський континент?
  • З яких етнічних груп складається сучасне населення Америки?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

США — наймогутніша в економічному і військовому відношенні постіндустріальна держава, тому її нерідко називають головною країною сучасного світу. Частка США в сукупному промисловому виробництві розвинених країн складає близько 1/3, в сукупному сільськогосподарському виробництві — 1/4.

Неправильно було б вважати, що розвиток американської економіки являє собою постійне неухильне зростання. Як і економіки інших країн, вона переживає періоди кризи і підйому. Так, в 1983 р. у США почався семирічний господарський підйом — результат структурної перебудови економіки. Наприкінці 1980-х рр. почався період різкого сповільнення темпів економічного зростання. Тому головною задачею стало оздоровлення економіки. Мета була досягнута шляхом стимулювання інвестиційних процесів, використання державної підтримки науково-дослідних і проектних розробок, створення сприятливих умов для малого бізнесу тощо. У період економічного підйому 1993-1995 рр. темпи економічного зростання щорічно складали близько 4 %.

Однак на рубежі ХХ-ХХІ ст. США знову зіткнулися зі складними проблемами внутрішнього розвитку. Саме в США розпочалася фінансова криза, що спричинила кризу економічну, яка, у свою чергу, хвилею прокотилася по всіх країнах світу. Досягнувши найвищого рівня впливу на світові економіку і політику, США вступають у стадію глибокої трансформації різних сфер — економічної, політичної, соціальної.

Для того щоб визначити, як сформувався потужний господарський комплекс країни, охарактеризуємо її населення як головну продуктивну силу та дізнаємося про особливості господарства на сучасному етапі.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Населення

За кількістю населення США посідають 3-є місце у світі. Середньорічний приріст населення в США вищий за європейський — 5,5 %о. При цьому показник приросту темношкірого населення складає 21 %о, тому його частка в населенні країни неухильно зростає.

Найбільш густо заселені північно-східні райони країни, де густота населення перевищує 100 осіб/км2.

Вирішальну роль у формуванні населення країни відіграла імміграція, яка ще 50 років тому була абсолютно вільною. Зараз в’їзд до США суворо нормується, при цьому щорічно до країни в’їжджає близько 800 тис. осіб, серед яких багато фахівців високої кваліфікації, в тому числі вчених і наукових працівників. Сучасна американська нація — це результат етнічного змішування переселенців із різних частин світу, особливо з Європи та Африки.

Так зване «біле» населення переважає у всіх штатах США, крім Гавайїв, де переважає «азіатське», та округу Колумбія — тут домінує чорношкіре населення. Чисельність корінного населення — індіанців — унаслідок війн та епідемій скоротилася і на початку XX ст. складала всього 200 тис. осіб. Але зміна політики щодо аборигенів сприяло поступовому зростанню їх чисельності, яка на початок XXI ст. перевищила 2 млн. В США проживають представники всіх релігійних конфесій світу, проте переважають християни, більшість яких є протестантами.

Частка городян становить 80 % загальної кількості населення. Міст-мільйонерів 9: Нью-Йорк, Чікаґо, Лос-Анджелес, Х’юстон, Філадельфія, Детройт, Даллас, Фенікс, Сан-Дієґо. Однак якщо рахувати міста, що злилися з передмістями, то кількість міст-мільйонерів зросте до 20. Оскільки зберігається тенденція субурбанізації, то передмістя виявляються переважно «білими», а в центрах міст значна частка чорношкірого населення і вихідців з країн Латинської Америки й Азії.

Розширення близько розташованих міських агломерацій призводить до того, що вони починають зливатися, утворюючи мегалополіси.

Завдання 3. Знайдіть на карті мегалополіси США та визначте найбільші міста, які входять до їх складу.

У США мегалополісів три: Босваш (Бостон — Вашинґтон) на Атлантичному узбережжі, Чіппітський (Мілвокі — Піттсбурґ) в районі Великих озер і Сан-Сан (Сан-Франціско — Сан-Дієґо) в Каліфорнії.

2. Українська діаспора в США

Запитання. Що вам відомо про українську діаспору в США?

Початком еміграції українців до США вважається 1877 р. Саме тоді група селян-русинів із Закарпаття прибула на шахти східної Пенсільванії. Основна частина наступної хвилі еміграції прибула до США в другій половині 1920-х років. У післявоєнний період розпочалася третя хвиля еміграції (друга половина 1940-х років). Основну частину її становили «переміщені особи» та біженці з таборів західних зон окупації Німеччини і Австрії, а також з Італії.

За публікаціями американських учених, в США налічується близько 2 млн українців. Українська мова, географія, література, історія, соціологія України викладаються у 28 університетах та коледжах США. Утворилися і діють різноманітні українські громади політичного, релігійного та культурно-освітнього спрямування.

3. Господарство. Загальна характеристика

Валовий національний продукт (ВНП) країни у поточних цінах становить понад 14 трлн дол. Для її господарства характерний комплексний розвиток усіх сучасних виробництв, їх величезні розміри, новітні техніка, технологія та організація праці, високий освітній рівень населення. І хоча темпи економічного зростання США в XXI ст. істотно знизилися, їх економіка залишається провідною у світі.

Майже 2/3 зайнятих працюють у нематеріальній сфері, 0,6 % — у добувній, 19 % — в обробній промисловості, 6 % — у будівництві, 6 % — на транспорті, у сфері зв’язку і в комунальному господарстві, 2,7 % — у сільському господарстві, на лісорозробках і в рибальстві. Такий розподіл трудових ресурсів є прогресивним і відповідає сучасним вимогам.

Ринкова економіка США поєднує державну, велику корпоративну і дрібну приватну власність. Державна власність включає інфраструктурні об’єкти (транспортні, комунікаційні, енергетичні, екологічні, освітні, наукові), військове майно, їй належить майже 1/3 площі країни. Вирішальну роль у матеріальному виробництві відіграють великі корпорації. Створений транснаціональними корпораціями «комплекс закордонних підприємств» використовує додаткові трудові ресурси робітників і службовців, за кількістю рівний половині зайнятих в обробній промисловості США. На частку ТНК припадає до 2/3 зовнішньоекономічного обороту США.

Дрібна приватна власність особливо поширена в торгівлі, громадському харчуванні й обслуговуванні.

Засобами державного впливу на всю економіку є оподаткування, дозвіл або заборона, субсидії, закупки продукції, регулювання цін і умов діяльності. Важливим для країни галузям надається пряма державна допомога. У 80-ті роки таку допомогу одержали автомобільні корпорації, що опинилися в скрутному становищі внаслідок японської конкуренції. Важливою частиною господарства стали наукові дослідження, їх здійснюють урядові установи, лабораторії корпорацій та університети. Характерною ознакою США є наявність величезного військово-промислового комплексу. Військові замовлення уряду мають істотне значення для цілих галузей та територій.

4. Промисловість

Промисловість США характеризується повнотою галузевої структури, високою забезпеченістю природними ресурсами і кваліфікованою робочою силою, розвиненою науково-дослідною базою, а також значною концентрацією капіталу і виробництва.

Завдання 4. За картами атласа, текстом підручника, таблицями, діаграмами охарактеризуйте провідні галузі промисловості США. Результати оформіть у вигляді таблиці.

У результаті структурної перебудови промислового виробництва прискореними темпами розвиваються електроенергетика, машинобудування та хімічна промисловість. їх сукупна частка у продукції промисловості США перевищує 50 %, на них припадає до 60 % усіх інвестицій у промисловість.

За запасами енергоресурсів та їх видобутком США посідають одне з перших місць у світі. Частка США у світовому видобутку нафти становить 11 %. Найбільшими районами видобутку нафти є південно-західні штати — Техас, Луїзіана, Оклагома, Нью-Мексико (постачають майже половину нафти, що видобувається в країні), Тихоокеанське узбережжя у штаті Каліфорнія, Північна Аляска.

США також володіють найбільш розвиненою нафтопереробною промисловістю. Нафтопереробні заводи наближені до промислових вузлів Північного Сходу, портових центрів, вздовж трансмагістральних нафтопроводів.

За видобутком природного газу США — один з лідерів у світі. Більшість родовищ територіально збігаються із нафтоносними районами, відкриті у районі Скелястих Гір.

Найстарішим і найголовнішим районом видобутку вугілля є Аппалацький, за останні десятиріччя значно зріс видобуток вугілля у гірських штатах.

Запаси бурого вугілля сягають 460 млрд т. Вони розміщуються переважно у південних штатах та у районі Центральної Півночі США.

США є найбільшим у світі продуцентом електроенергії. У структурі виробництва електроенергії найбільший відсоток припадає на теплові — 68,6 % й атомні — 20,2 %. Потужності АЕС становлять 32,5 % світових потужностей атомних електростанцій. Зараз у США діє близько 80 АЕС.

Металургійна промисловість США базується на великих запасах залізних руд у районі озера Верхнє і коксівного вугілля Аппалацького басейну. Використовуються також імпортні руди з Канади, Венесуели, Бразилії.

Основний район чорної металургії країни — Приозерний. У кольоровій металургії США важливе місце посідає виплавлення алюмінію, втому числі із брухту (1-е місце у світі). Заводи повного циклу працюють у районах, забезпечених дешевою енергією,— на ГЕС річок Колумбія і Теннессі. США посідають також перші місця за виробництвом олова, свинцю. На базі власних родовищ виплавляють мідь у Приозер’ї. За останнє десятиріччя виплавлення кольорових і рідкісних металів перемістилося у морські порти переважно Атлантичного узбережжя (Нью-Йорк, Філадельфія, Балтимор), де переробляють імпортну сировину. Перспективним районом для розвитку кольорової металургії є Аляска, де знаходяться родовища кольорових металів.

Сучасна структура хімічної промисловості спрямована на виробництво полімерних матеріалів (синтетичного каучуку, хімічних волокон, пластмас і синтетичних смол). Потужні підприємства галузі функціонують у Лос-Анджелесі, Сан-Франціско. Заводи, що виробляють хімічні добрива, розміщені по всій території США.

Машинобудування є провідною галуззю промисловості США, це майже 40 % промислової продукції. США, як Німеччина і Японія, мають повну номенклатуру машинобудівного виробництва. Саме в Детройті, столиці автомобілебудування США, виник перший (в XIX ст.) найбільший світовий осередок автомобільної промисловості. Тут складається понад 3 млн автомобілів щороку. Великими сучасними центрами автомобілебудування є також Нью-Йорк, Сент-Луїс, Канзас-Сіті, Флінт, Атланта, Лос-Анджелес, Лансінґ, Даллас-Форт-Уейн, Балтімор та ін. Найбільшими є автомобільні монополії «Дженерал моторз» і «Форд моторз».

Важливою галуззю машинобудування США є авіаракетокосмічна промисловість, центри якої розмішуються у Тихоокеанських штатах (Каліфорнія, Вашинґтон). У центральній частині країни до важливих центрів належать Сент-Луїс, Колумбус, а на північному сході — Нью-Йорк, Бостон, Гартфорт (центр виробництва авіадвигунів). Великою корпорацією, що домінує в авіа-бізнесі, є «Боїнг» (м. Сіетл).

Підприємства електротехнічної та електронної промисловості сформувалися у великих міських аґломераціях півночі і північного сходу США, а також в районі Лос-Анджелеса, Далласа, Х’юстона, Нового Орлеана. США утримують лідерство за виробництвом комп’ютерів, випускаючи більше половини всіх ЕОМ світу.

З-поміж галузей легкої промисловості США найбільш розвинені текстильна і шкіряно-взуттєва.

Харчова промисловість роззосереджена на всій території США. До важливих галузей харчової промисловості США належать м’ясна, молочна, консервна, борошномельна, а також виробництво алкогольних та безалкогольних напоїв.

5. Сільське господарство

Сільське господарство США виробляє продукцію для власних потреб і на експорт. Цьому сприяє природне середовище й ефективне господарювання. Якщо в Індії один селянин обробляє 1 гектар землі, то один фермер США — 50-60 гектарів. Американські ферми високомеханізовані, мають прекрасну енергетичну, інфраструктуру і наукову забезпеченість. Для підтримки фермерів уряд уже протягом кількох десятиліть щорічно надає їм багатомільярдні субсидії. Більша частина товарної продукції давно вже надходить від великих господарств, які використовують найману робочу силу.

Частка сільськогосподарського виробництва у ВВП становить близько 2 %. Для сільського господарства США загалом характерно домінування тваринництва (52 %).

Різноманіття природних умов, розвиток транспорту, висока товарність створили передумови для доволі вузької спеціалізації не лише окремих ферм, а цілих районів, які в США прийнято називати «сільськогосподарськими поясами».

Завдання 5. За картами атласа, текстом підручника, таблицями, діаграмами визначте основні напрями рослинництва США і райони розміщення основних культур. Відповідь представте у вигляді таблиці.

Уздовж кордону з Канадою, від озера Верхнє до Кордільєр, проходить «пшеничний» пояс. Південніше від нього, між Великими озерами і рікою Огайо на сході, через міста Сент-Луїс і Канзас-Сіті на півдні і до Кордільєр простягається «кукурудзяно-соєвий» пояс. Середньоатлантичне узбережжя, середні і південні Аппалачі та рівнини, що до них прилягають, — це колишній «тютюновий» пояс. Півострів Флоріду і узбережжя Мексиканської затоки охоплює «бавовняний» пояс. Передгір’я Кордільєр використовуються як пасовища.

США виробляють понад 16 % зерна у світі. У структурі валового збору зернових найвагоміше значення мають кукурудза (1-е місце у світі) і пшениця (3-є місце).

Валовий збір зерна — 62,7 млн т — третій показник у світі після Китаю та Індії.

Важливою кормовою культурою є соя, яку вирощують у більшості районів, придатних для рільництва (1-е місце у світі).

У посушливій південній частині Великих рівнин культивують посухостійку кормову культуру — сорго (22,5 % світового виробництва). Товарний збір рису становить понад 9 млн т. Арахіс вирощують переважно у південних штатах (Джорджія).

Плантації цукрової тростини поширені у Флоріді, Луїзіані, а також на Гавайських островах. Цукровий буряк вирощують у Каліфорнії, Айдахо, Північній Дакоті і Міннесоті. За врожайністю цієї культури США посідають 3-є місце у світі після Франції і Німеччини.

Овочівництво, картоплярство і садівництво переважно зосереджені у західній частині США, Флоріді, на узбережжі Великих озер.

Тваринництво США характеризується м’ясним напрямом, орієнтуючись переважно на внутрішній ринок. За поголів’ям великої рогатої худоби США посідають 4-е місце у світі, а свиней — 2-ге. У США інтенсивно розвивається птахівництво, особливо промислова відгодівля м’ясних курчат (бройлерів).

США — одна з найбільших риболовних країн світу.

6. Транспорт

Залізниці побудовані ще в минулому столітті, їх довжина навіть зменшується. Практично немає населених місць, у тому числі й ферм, до яких не були б прокладені дороги з твердим покриттям. Найбільш ефектний вигляд має система швидкісних автострад — хайвеїв. Загальна довжина їх становить майже 70 тис. км. Залізниці й автомобільні дороги утворюють кілька широтних і меридіональних напрямів, які дістали назву «транспортних коридорів».

З’єднані між собою каналами річка Міссісіпі, Великі озера і річка Св. Лаврентія утворили найдовший у світі внутрішній водний шлях. Поглиблення каналів на річці Св. Лаврентія на території Канади дало можливість океанським суднам підніматись аж до Чікаґо і Дулута. Великим озерам офіційно надано статус четвертого морського узбережжя США. Розгалужена мережа трубопроводів з’єднує місця видобутку та споживання нафти й газу. Густота транспортної мережі є найбільшою в східній частині країни і в Каліфорнії.

США мають значний торговий флот. Найважливіші системи морських портів сформувалися навколо Нью-Йорка, Нового Орлеана, Х’юстона і Лос-Анджелеса.

Насиченість країни автомобілями є найвищою у світі — 500 одиниць легкових і 200 одиниць вантажних на 1000 жителів. Усього на ходу в країні майже 180 млн автомобілів, у тому числі — 125 млн легкових. Власна автомашина стала традицією і передумовою субурбанізації.

За насиченістю аеропортами, розмірами парку магістральних літаків і кількістю перевезених пасажирів США не мають рівних у світі. Аеропорти Чікаґо, Далласа, Атланти і Лос-Анджелеса вважаються чотирма найбільш завантаженими у світі.

7. Зовнішньоекономічні зв’язки

Сфера зовнішньоекономічних інтересів країни торкається всього світу. Основною формою зовнішньоекономічних операцій США є вивезення капіталу. Оборот підконтрольних американському капіталу зарубіжних підприємств перевищує 1,5 трлн дол., що удвічі більше за експорт товарів із США. Ввезення іноземного капіталу становить понад 100 млрд дол. щорічно. Іноземці купують у США облігації, акції, землю, нерухомість.

Важливою статтею зовнішньої торгівлі США є торгівля ліцензіями на право користування новими технологіями, дорогими машинами, інструментами, американськими методами управління і на прокат кінофільмів.

За обсягом зовнішньоторгового обороту країна перевершує всі інші країни світу: експорт оцінюється в 687,7 млрд дол., імпорт — в 1165 млрд дол. (2005 р.).

Країна експортує виробниче обладнання і машини, літаки і аерокосмічну техніку, зброю, вугілля, пшеницю, кормове зерно, сою, бавовну, тютюн, цигарки. Як експортер наукомістких товарів, патентів та інформації США — поза конкуренцією. Держава імпортує нафту і нафтопродукти, автомобілі, побутові техніку і вироби, газетний папір, продукти тропічного землеробства. Широкий імпорт трудомістких виробів, особливо споживчого призначення, виправданий високою вартістю американської робочої сили. Головними торговельними партнерами США є індустріально розвинені країни Європи, Канада і Японія. Регіонами прямих приватних інвестицій є Канада і Латинська Америка.

8. Зовнішньоекономічні зв’язки США та України

(повідомлення учнів)

Сполучені Штати Америки є стратегічним партнером України. Цей вибір зумовлюється виключно значною роллю США у світовій економіці й політиці.

За даними державного департаменту США, у травні 2006 р. було прийнято рішення про «Розширення експортних можливостей України через Генералізовану систему преференций (ГСП)». 23 січня 2006 р. Україну переєстрували як бенефіціара ГСП. Це означає, що Україна може безмитно експортувати в Сполучені Штати 3400 товарів. Безмитний режим у рамках ГСП дає певним експортним позиціям з України конкурентні переваги на ринку Сполучених Штатів, оскільки компанії-імпортери не сплачують тариф в розмірі від 1 % до 16 %, що діє для експорту.

Основу експорту України до США складають 4 товарні групи: чорні метали, продукти неорганічної хімії, добрива, вироби з чорних металів, на які припадає понад 80 % всього експорту.

Крім того, США надає Україні офіційну допомогу щодо техніко-економічної співпраці. Після добровільної відмови від ядерної зброї і схвалення відповідної резолюції Конгресом США в 1995 р. Україна перебувала на 3-ому місці серед отримувачів офіційної допомоги від США. США залишаються найбільшим донором офіційної технічної допомоги Україні. В рамках цієї програми у 2009 р. Україна отримала 96,18 млн дол.

V. Закріплення нових знань, умінь та навичок

Запитання для обговорення

  • Які основні чинники розміщення підприємств наукомістких галузей промисловості США? Наведіть конкретні приклади.
  • Чим пояснити зростання імпорту мінеральної сировини до США?
  • Чому в структурі господарства США збільшується частка сфери послуг?
  • Які заходи щодо подолання фінансової та економічної кризи уряд США обрав як пріоритетні?

Завдання 6. За картами атласа й текстом параграфа складіть схему зовнішньоекономічних зв’язків США.

VI. Підсумок уроку

  • США — високорозвинена держава, для господарства якої характерний комплексний розвиток усіх сучасних виробництв, висока організація праці і високий рівень освіти населення.
  • Величезне значення в економіці США мають її зовнішньоекономічні відносини з іншими країнами світу, провідну роль в яких відіграють ТНК і прямі інвестиції.
  • Територія США добре освоєна, всі її частини тісно пов’язані між собою завдяки транспортній інфраструктурі. Провідну роль у житті країни відіграють північно-східне узбережжя, район Великих озер, штати Каліфорнія, Техас і Флоріда.

VII. Домашнє завдання

1. Підручник, опрацювати § ____ .

2. Позначити на контурній карті:

а) найбільші центри машинобудування США;

б) сільськогосподарські пояси США.