Усі уроки до курсу «Економіка». 11 клас. I семестр

УРОК 29

Засади управління проектами. Тип, масштаб, тривалість, вид проекту. Інноваційні проекти

Мета уроку: розкрити сутність поняття «проект», визначити його характеристики; скласти класифікацію проектів; охарактеризувати особливості інноваційних проектів; розвивати ораторські здібності учнів, навички командної роботи.

Основні поняття: проект, масштаб, інновація.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

• Розв'яжіть кросворд.

 • 1. Інтегральна соціальна, економічна, психологічна характеристика, що є результатом фінансового, конкурентного, ресурсного, виробничого та іншого благополуччя, позитивний наслідок і значні досягнення в діяльності.
 • 2. Фінансова винагорода підприємця.
 • 3. Послідовність дій, що складається з установлення стандартів, вимірювання фактично досягнутих результатів і здійснення коригування в разі суттєвого відхилення досягнутих результатів від попередньо встановлених стандартів.
 • 4. Процес заохочення себе та інших до праці з метою досягнення особистих цілей або цілей організації.
 • 5. Передбачення майбутнього стану внутрішнього і зовнішнього середовищ підприємства, що базується на наукових методах та інтуїції.
 • 6. Організаційна структура управління, за якої накази передаються безпосередньо від керівника до підлеглого і далі до інших підлеглих.
 • 7. Процес систематичного коригування багатьох завдань і взаємин між людьми, які їх виконують.
 • 8. Розроблення змісту та послідовності дій, спрямованих на досягнення запланованих цілей управління.
 • 9. Організаційна структура управління, за якої накази делегуються керівником вищого рівня управління, що керує певною функцією менеджменту, керівнику нижчого рівня, який керує аналогічною функцією.
 • 10. Головне призначення і причина існування підприємства, з точки зору його самого.

Відповіді: 1. Успіх. 2. Прибуток. 3. Контроль. 4. Мотивація. 5. Прогнозування. 6. Лінійна. 7. Організація. 8. Планування. 9. Функціональна. 10. Місія.

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Поняття «проект» наразі набуло значного поширення. Його використовують для визначення діяльності, спрямованої на досягнення конкретних результатів, скоординованого виконання багатьох дій, набору документації тощо.

Спробуємо розібратися з визначенням і характеристиками проекту.

Ми дізнаємося про те, які характеристики має проект, які існують види проекту, головні завдання і напрями управління проектом.

IV. Вивчення нового матеріалу

Проект — це обмежена в часі цілеспрямована діяльність зі зміни параметрів системи з урахуванням вимог щодо результату та ресурсних обмежень.

Характеристики проекту:

 • 1) цілеспрямована зміна кількісних або якісних параметрів системи;
 • 2) неповторність;
 • 3) задана тривалість життєвого циклу;
 • 4) комплексність робіт;
 • 5) організаційне відмежування від інших видів діяльності на підприємстві.

Серед усіх проектів сьогодні дуже актуальними є інноваційні проекти. Інноваційний проект — це комплект документів, що визначає процедуру і комплекс усіх необхідних заходів (у тому числі інвестиційних) зі створення і реалізації інноваційного продукту і(або) інноваційної продукції. Інновації — це новостворені (застосовані) і(або) удосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного чи іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і соціальної сфери.

Управління проектом передбачає виконання низки послідовних функцій та проходження кількох етапів: стадію концепції, планування, виконання та завершення.

Фази

У кожному проекті завжди бере участь чимала кількість учасників. Умовно їх можна поділити на такі групи:

Учасники проекту

Ініціатор проекту

Замовник (власник)

Інвестор

Керівник проекту, команда проекту

Генеральний контрактор, субконтрактори

Проектувальники

Генеральний підрядник, субпідрядники

Постачальники

Юридичні, консалтингові, інжинірингові компанії

Органи влади

Власник земельної ділянки

Населення

Покупці кінцевої продукції

Конкуренти

Інші зацікавлені сторони

V. Закріплення знань і вмінь учнів

Робота в групах

Учитель роздає малим групам ситуаційне завдання, прочитавши яке, учні повинні відповісти на запитання.

До вашої уваги — ідея проекту, що була висунута Остапом Бендером на зібранні любителів шахів у приволзькому місті Васюки (8 тис. жителів).

«В Васюках надо у строить международный шахматный турнир ... Подумайте над тем, как красиво будет звучать: «Международный васюкинский турнир 1927 года»... Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Ведь на турнир с участием величайших гроссмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества пассажиров поднять не сможет. Следовательно, будет построена железнодорожная магистраль «Москва — Васюки». Это — раз. Два — это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три — поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячи километров: гостей нужно снабжать — овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты. Дворец, в котором будет происходить турнир,— четыре. Пять — постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это — в-шестых. Теперь относительно железнодорожной магистрали «Москва — Васюки». Несомненно, она не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перевести в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт «Большие Васюки»...

Мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Подумайте, что будет, когда турнир окончится и когда уедут все гости. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда переезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, Москва — в Старые Васюки... Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира...

А впоследствии и вселенной. Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы международного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания межпланетный шахматный конгресс!»

• Запитання

 • 1) За якими ознаками пропозицію Остапа Бендера можна зарахувати до проекту?
 • 2) Прокласифікуйте проект за відомими вам класифікаційними ознаками. Чи можна зарахувати його до інноваційних?
 • 3) Назвіть можливих учасників цього проекту. Які з них будуть зовнішніми щодо проекту, а які — внутрішніми?

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

 • 1. Опрацювати теоретичний матеріал.
 • 2 Письмово охарактеризувати ознаки проекту, що відрізняють його від інших видів діяльності. Навести приклади.