Усі уроки до курсу «Економіка». 11 клас. I семестр

УРОК 18

Інші (крім зміни обсягів виробництва) способи збільшення прибутку підприємства. Перевірна робота

Мета уроку: з'ясувати фактори, що впливають на рівень прибутку; визначити механізм їх впливу та скласти перелік заходів з управління ними; визначити якість засвоєння матеріалу за допомогою контрольної роботи.

Основні поняття: фактор, механізм впливу, прибуток, ресурси, партнерська дисципліна, тарифні ставки, державне регулювання, менеджмент, мотивація.

Тип уроку: контролю, оцінювання й коригування знань учнів.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Ви вже встигли зрозуміти, що підприємництво — це боротьба, у якій перемагає найвинахідливіший, найенергійніший, найкомпетентніший. Зараз ми перевіримо ваші підприємницькі здібності. (Учитель об’єднує учнів у три групи, кожна з яких — уявне підприємство.) Уявіть, що наш кабінет — це ринковий простір, де діють лише три виробники молочної продукції. Кожна з фірм виробляє однаковий асортимент продукції, однак максимізує прибуток, використовуючи різні переваги: група 1 — ціну, група 2 — обсяг збуту, група 3 — політику управління витратами. Запропонуйте якнайбільшу кількість заходів зі збільшення прибутку, використовуючи лише свою конкурентну перевагу.

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

За умов загострення конкуренції підприємці повинні мати якнайбільший багаж умінь знижувати витрати та збільшувати прибутки. Крім класично відомих інструментів: ціни, витрат, обсягів збуту — наразі мають широко застосовуватись також інтелектуальні здібності персоналу, ефективні прийоми менеджменту, ресурсна політика тощо.

IV. Вивчення нового матеріалу

Фактори та механізм іх впливу на прибуток підприємства

V. Перевірка знань учнів

Варіант І

Задача 1

Оберіть найкращу комбінацію факторів виробництва, якщо ціна одиниці праці — 3 грн., а ціна одиниці капіталу — 15 грн.

Вид технології

L

К

А

5

12

Б

4

15

В

7

10

Г

9

6

Розв’язання

Вид технології

Витрати

А

195

Б

237

В

171

Г

117

Отже, найвигіднішою є технологія Г.

Задача 2

Фірма збільшує використання ресурсу L від 50 до 75 од., а використання ресурсу К — від 100 до 150 од., розширюючи при цьому виробництво продукції від 120 до 180 од. Яким у цьому випадку буде ефект від масштабу?

Розв’язання

Отже, наявний незмінний ефект масштабу.

Задача 3

Заповніть таблицю, якщо відомо, що вартість постійних витрат — 15 грн. за одиницю, а змінних ресурсів — 8 грн. за одиницю. Обчисліть ціну продукції за кожного обсягу виробництва, ураховуючи, що норма рентабельності є незмінною й дорівнює 15 %.

Кількість постійного ресурсу

Кількість змінного ресурсу

Q

FC

VC

ТС

AFC

AVC

АТС

МС

100

0

0

100

20

90

100

40

150

100

60

200

100

80

220

100

100

240

Розв’язання

Кількість постійного ресурсу

Кількість змінного ресурсу

Q

FC

VC

ТС

AFC

AVC

АТС

МС

Ціна

100

0

0

1500

0

1500

0

0

0

-

100

20

90

1500

160

1660

16,67

1,78

18,44

1,78

21,21

100

40

150

1500

320

1820

10,00

2,13

12,13

2,67

13,95

100

60

200

1500

480

1980

7,50

2,40

9,90

3,20

11,39

100

80

220

1500

640

2140

6,82

2,91

9,73

8,00

11,19

100

100

240

1500

800

2300

6,25

3,33

9,58

8,00

11,02

Задача 4

Обсяг збуту підприємця становить 300 од. на місяць. Дохід — 45 тис. грн. Змінні витрати на одиницю продукції — 50 грн. Прибуток дорівнює 20 тис. грн. Наступного місяця підприємець планує збільшити прибуток, тому аналізує такі варіанти своїх дій:

  • 1) скоротити постійні витрати на 20 %;
  • 2) закупити більш дешеву сировину, знизивши змінні витрати на 15%.

Який варіант має обрати підприємець?

Розв’язання

  • 1) Постійні витрати: 45000 - 300 • 50 - 20000 = 10000 (грн).
  • 2) Прибуток1: 45000 - 300 • 50 - 10000 • 0,8 = 22000 (грн).
  • 3) Прибуток2: 45000 - 300 • 50 • 0,85 - 10000 = 22250 (грн).

Отже, найбільш вигідним є другий варіант — закупити більш дешеву сировину.

Варіант II

Задача 1

Збільшуючи поступово кількість робітників від 1 до 5, підприємець фіксує зростання виробництва продукції так: 15, 18, 22, 27, 33. Обчисліть граничну та середню продуктивність праці.

Розв’язання

L

Q

APL

MPL

1

15

15

15

2

18

9

3

3

22

7,33

4

4

27

6,75

5

5

33

6,6

6

Задача 2

Підприємство планує реалізувати у звітному періоді 120 одиниць продукції. Постійні витрати становлять 15 тис. грн, змінні на одиницю продукції — 15 грн. За якою ціною підприємству слід продавати продукцію, щоб отримати прибуток у розмірі 20 тис. грн?

Розв’язання

1) Витрати: 15000 + 120 15 = 16800 (грн).

2) Дохід = витрати + прибуток = Q • Р;

Відповідь: 306,7 грн.

Задача 3

Заповніть таблицю, якщо відомо, що вартість постійних витрат — 5 грн. за одиницю, а змінних ресурсів — 3 грн за одиницю. Обчисліть ціну продукції за кожного обсягу виробництва, ураховуючи, що норма рентабельності є незмінною й дорівнює 20 %.

Кількість постійного ресурсу

Кількість змінного ресурсу

Q

FC

VC

ТС

AFC

AVC

АТС

МС

50

0

0

50

30

50

50

40

100

50

50

150

50

60

200

50

70

250

Розв’язання

Кількість постійного ресурсу

Кількість змінного ресурсу

Q

FC

VC

ТС

AFC

AVC

АТС

МС

Ціна

50

0

0

750

0

750

0

0

0

-

50

30

50

750

240

990

15,00

4,80

19,80

4,80

23,76

50

40

100

750

320

1070

7,50

3,20

10,70

1,60

12,84

50

50

150

750

400

1150

5,00

2,67

7,67

1,60

9,20

50

60

200

750

480

1230

3,75

2,40

6,15

1,60

7,38

50

70

250

750

560

1310

3,00

2,24

5,24

1,60

6,29

Задача 4

Обсяг збуту підприємця становить 450 од. на місяць. Дохід дорівнює 90 тис. грн. Змінні витрати на одиницю продукції — 80 грн. Прибуток у базовому періоді — 30 тис. грн. Наступного місяця підприємець планує збільшити прибуток, тому аналізує такі варіанти своїх дій:

  • 1) скоротити постійні витрати на 15%;
  • 2) закупити більш дешеву сировину, знизивши змінні витрати на 30%.

Який варіант має обрати підприємець?

Розв’язання

  • 1) Постійні витрати: 90000 - 450 • 80 - 30000 = 24000 (грн).
  • 2) Прибуток1: 90000 - 450 • 80 - 24000 • 0,85 = 33600 (грн).
  • 3) Прибуток2: 90000 - 450 • 80 • 0,7 - 24000 = 40800 (грн).

Отже, найбільш вигідним є другий варіант — закупити більш дешеву сировину.

VI. Підсумок уроку