Усі уроки до курсу «Економіка». 11 клас. I семестр

УРОК 9

Структура національної економіки за формами власності й організаційними формами. Перевірна робота

Мета уроку: з'ясувати співвідношення питомої ваги підприємств різних форм власності підприємств і організаційних форм, причини та наслідки структурних диспропорцій; визначити якість засвоєння матеріалу за допомогою контрольної роботи.

Основні поняття: структура національної економіки, показники діяльності підприємств.

Тип уроку: контролю, оцінювання й коригування знань учнів.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Учитель ставить одному з учнів перше запитання (наприклад: Які функції виконує підприємець?). Після відповіді цей учень ставить своє запитання будь-якому зі своїх однокласників. Учні продовжують по ланцюжку.

IIІ. Закріплення нових знань і вмінь учнів

Співвідношення видів підприємств є проявом рівня економічного розвитку країни. Так, в економічно розвинених країнах найбільша частка припадає на малі підприємства за розміром та на приватні — за формою власності.

Основні показники діяльності підприємств України у 2009 році

Показник для порівняння

Підприємства

великі

середні

малі

Частка кількості підприємств відповідного розміру в загальній кількості, %

0,5

5,8

93,7

Обсяг реалізованої продукції, млн грн.

1249361,4

1034 749,3

456667,8

Частка в загальному обсязі реалізованої продукції, %

45,6

37,7

16,7

Структура національної економіки за формами власності та організаційно-правовими формами

Структура підприємницького сектору за формами власності, %

Структура підприємств державної форми власності, %

Співвідношення видів кооперативів, %

• Запитання для дискусії

 • 1. Як ви вважаєте, чому переважання частки приватних підприємств є рушійною силою розвитку ринкових відносин?
 • 2. Чим, на вашу думку, зумовлене переважання кооперативів у сфері обслуговування?
 • 3. Назвіть фактори, що сприяють поширенню товариств з обмеженою відповідальністю.

IV. Перевірка знань учнів

Варіант І

1. Визначте вид підприємницької діяльності (виробнича, комерційна, фінансова).

 • 1) Кредитна спілка «Надія» надала одному зі своїх вкладників грошову допомогу для лікування.
 • 2) Приватна будівельна фірма звела дитячий садок на замовлення місцевих органів влади.
 • 3) Діяльність мережі супермаркетів.
 • 4) Консультант з економічних та юридичних питань надає консультаційні послуги із застосування положень нового Податкового кодексу.

2. Установіть відповідність між функціями підприємницької діяльності та їхнім змістом.

А ресурсна

Б організаційна

В інноваційна

1 використання передових методів управління для успішного функціонування підприємства.

2 розробка і реалізація творчих ідей.

3 мобілізація всіх факторів виробництва

3. Заповніть таблицю.

Підприємство

Форма власності

Форма організації

Розмір

1. Фірма «Колобок», що виробляє і реалізує хлібні вироби; власники та працівники — сім’я Іващуків

2. Завод «Мебліпром»; налічує 240 працівників; заснований трьома підприємцями, які несуть обмежену відповідальність. Річний дохід становить 87 млн грн.

3. Підприємство займається виробництвом вогнепальної зброї та спеціального обладнання для потреб силових структур України. Чисельність персоналу — 340 осіб

4. Розв’яжіть задачу.

Підприємець володіє фірмою з пошиття одягу. У нього працюють 12 осіб із загальною річною зарплатою 60 тис. грн. За оренду приміщення він платить 20 тис. грн на рік. Витрати на матеріали становлять 180 тис. грн на рік. Річний виторг — 430 тис. грн. Річна відсоткова ставка за депозитами — 18%. Підприємцю пропонували посаду менеджера із зарплатою 40 тис. грн на рік. Він відмовився. Обчисліть економічний та бухгалтерський прибутки.

Варіант II

1. Визначте вид підприємницької діяльності (виробнича, комерційна, фінансова).

 • 1) Підприємство ВАТ «Баланс» здійснює виробництво і реалізацію лікарських засобів.
 • 2) Посередницька фірма здійснює реалізацію лікарських засобів ВАТ «Баланс» через мережу аптек.
 • 3) Фондова біржа — осередок збуту й купівлі цінних паперів.
 • 4) Фірма «Window» здійснює виробництво вікон, а також надає послуги з їх монтажу.

2. Установіть відповідність між підприємствами за формою власності та їхніми ознаками.

1 діє на основі колективної власності засновника (засновників);

2 юридична особа, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян або юридичної особи;

3 діє на основі державної власності

3. Заповніть таблицю.

Підприємство

Форма власності

Форма організації

Розмір

1. Підприємство «Будівельник» було засноване одним власником; налічує 42 працівники; обсяг виторгу становить 1,6 млн грн на рік

2. Київське експериментальне протезно-ортопедичне казенне підприємство. Кількість працівників — 320

3. ТОВ «Супертехніка» займається реалізацією комп’ютерної техніки. Кількість працівників — 46; річний виторг — 13 млн грн.

А приватне;

Б колективне;

В державне

4. Розв’яжіть задачу.

Підприємець заснував власний бізнес з порошкового фарбування виробів і різних поверхонь. Його річні витрати становили: амортизація обладнання — 15 тис. грн; сировина — 35 тис.; оплата праці найманих робітників — 45 тис.; витрати на електроенергію й опалювання — 8 тис.; інші витрати — 4 тис. грн. Річний дохід дорівнює 212 тис. грн. Підприємець мав змогу покласти гроші на депозит за ставкою 18%. Йому пропонували посаду менеджера із зарплатою 45 тис. грн на рік. Чи правильне рішення прийняв підприємець, створивши власний бізнес?

• Відповіді

Варіант І

Завдання 1

1. Фінансова. 2. Виробнича. 3. Комерційна. 4. Виробнича.

Завдання 2

А— 3; Б — 1;В — 2.

Завдання 3

Підприємство

Форма власності

Форма організації

Розмір

1

Приватна

Одноосібне володіння

Мале

2

Приватна

Партнерство

Середнє

3

Державна

Казенне

Велике

Завдання 4

 • 1) Явні витрати: 60 + 20 + 180 = 260 (тис. грн).
 • 2) Неявні витрати: 260 • 0,18 + 40 = 86,8 (тис. грн).
 • 3) Бухгалтерський прибуток: 430 - 260 = 170 (тис. грн).
 • 4) Економічний прибуток: 430 - 260 - 86,8 = 83,2 (тис. грн).

Відповідь: бухгалтерський прибуток — 170 тис. грн, економічний прибуток — 83,2 тис. грн.

Варіант II

Завдання 1

1. Виробнича. 2. Комерційна. 3. Фінансова. 4. Виробнича.

Завдання 2

А— 2; Б — 1;В — 3.

Завдання 3

Підприємство

Форма власності

Форма організації

Розмір

1

Приватна

Одноосібне володіння

Мале

2

Державна

Казенне

Середнє

3

Колективна

Партнерство

Мале

Завдання 4

 • 1) Явні витрати: 15 + 35 + 45 + 8 + 4 = 107 (тис. грн).
 • 2) Неявні витрати: 107 • 0,18 + 45 = 64,26 (тис. грн).
 • 3) Бухгалтерський прибуток: 212 - 107 = 105 (тис. грн).
 • 4) Економічний прибуток: 212 - 107 - 64,26 = 40,74 (тис. грн).

Відповідь: підприємцю доцільно займатися власним бізнесом, оскільки в цьому випадку він отримує більшу економічну вигоду.

V. Підсумок уроку