Усі уроки до курсу «Екологія». 11 клас

УРОК 8. ОСОБЛИВОСТІ ВОДОКОРИСТУВАННЯ У СВІТІ ТА УКРАЇНІ

Цілі уроку: ознайомити учнів з особливостями водокористування у світі та Україні; розвивати вміння використовувати знання попередніх курсів; виховувати бережливе ставлення до природи.

Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації із зображенням процесів водокористування в Україні й світі.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

 • 1. Що таке гідросфера?
 • 2. Яку роль у геосистемі Землі відіграє гідросфера?
 • 3. Яке значення мають водні ресурси світу?
 • 4. Яке значення мають водні ресурси України?

III. Вивчення нового матеріалу

Водокористування — це використання водних об’єктів для задоволення потреб населення та об’єктів господарської діяльності.

Водокористування класифікується за такими ознаками:

 • за цілями водокористування — господарсько-питне, комунально-побутове, промислове, сільськогосподарське, для потреб енергетики, для рибного господарства, для водного транспорту та лісосплаву, для лікувальних і курортних потреб тощо;
 • за об’єктами водокористування — поверхневі, підземні, внутрішні й територіальні морські води;
 • за способом використання — з вилученням води та з її поверненням, з вилученням води без повернення, без вилучення води;
 • за технічними умовами водокористування — із застосуванням технічних споруд, без застосування споруд.

Залежно від цілей водокористування джерела водопостачання поділяються на дві категорії.

До І категорії належать водні об’єкти, що використовуються як джерела централізованого або нецентралізованого господарсько-питного водопостачання, а також для водопостачання підприємств харчової промисловості.

До II категорії належать водні об’єкти для культурно-побутових цілей і ті, що знаходяться в межах населених пунктів.

Вимоги щодо складу та властивостей води регламентуються залежно від категорії водних об’єктів.

Під час водокористування має місце водоспоживання, що може бути безповоротним, повторним, оборотним. З метою раціонального використання води запроваджено норми споживання води на одного мешканця й на умовну одиницю продукції, характерну для підприємств кожної з галузей промисловості. У районах з обмеженими водними ресурсами слід дотримуватися водогосподарського балансу, котрий передбачає порівняння водокористування з потенційними ресурсами водних басейнів.

За характером використання води системи водопостачання поділяються на прямотічні, послідовні, оборотні, підживлювальні.

Прямотічна вода використовується у виробничому процесі один раз, після чого скидається у водоймища або каналізацію.

Послідовно використовувана вода споживається в декількох технологічних процесах.

Оборотна вода використовується у виробництві багатократно, з періодичним або безперервним її очищенням. На добре обладнаних підприємствах показник ступеня оборотного та послідовного водопостачання становить 30-90 %. При цьому слід ураховувати й те, що спорудження водозворотних систем у 10 разів дешевше, ніж будівництво очисних установок відповідної потужності.

Створений в Україні господарський комплекс потребує значних обсягів води. Найбільші валові потреби в ній у населення й галузей економіки мали місце 1990 року — 103 км3, а 1999 року вони зменшилися до 60,7 км3, або на 41 % . Задовольняються ці потреби забором води з поверхневих джерел на 26 %, підземних — 5, за рахунок морської води — на 1 % і за рахунок вод, залучених в оборотні й повторно-послідовні системи, — на 67 %.

1999 року з водних джерел було забрано 19,7 км3 води, у тому числі у водозабірному басейні Дніпра — 11,5 (58 %), Сіверського Дінця — 2,4 (12 %), Дністра — 1,5 (8 %), Південного Бугу — 1,2 (6 %), Дунаю — 0,7 (4 %), у водозбірному басейні Західного Бугу — 0,3 км3(близько 2 %).

У галузевій структурі водокористування на промисловість припадає 46 %, у тому числі на електроенергетику — 22, сільське господарство — 36, комунальне господарство — 17 %.

Основний вплив водокористування на водні ресурси зумовлюється безповоротним забором води і скиданням забруднених вод у водні об’єкти. Критичний стан водних ресурсів настає тоді, коли об’єм річкового стоку не забезпечує принаймні 10-кратного розбавлення забруднених вод.

IV. Практична робота

Тема роботи. Порівняння структури водокористування різними країнами світу

Мета роботи: порівняти структуру водокористування різними країнами світу.

Обладнання й матеріали: картка для практичної роботи; таблиці або слайди презентації із зображенням процесів водокористування в Україні та світі, робочий зошит.

Хід роботи

 • 1. Використовуючи картку для практичної роботи з теоретичними відомостями, ознайомитися зі структурою водоспоживання в Україні та окремих країнах світу.
 • 2. Знайти відмінності й схожі риси у структурі водоспоживання різних країн.
 • 3. Запропонувати власний перелік рис схожості й відмінності в структурі водопостачання різних країн.

Теоретичні відомості для виконання роботи

Структура водоспоживання в Україні, %

Галузь

1960

1970

1980

1990

1995

2000

Повне водоспоживання

Промисловість

74,2

65,0

52,5

46,1

43,1

49,6

Комунальне господарство

6,3

7,5

9,8

10,7

15,0

25,8

Сільське й рибне господарство

19,5

27,5

37,7

43,2

41,9

24,6

Безповоротне водоспоживання

Промисловість

38,2

33,3

25,6

16,4

18,3

12,2

Комунальне господарство

10,9

10,2

11,0

13,7

15,0

29,9

Сільське й рибне господарство

50,9

56,5

63,4

69,9

66,7

57,9

Структура водоспоживання в деяких країнах світу, %

Галузь водоспоживання

Білорусь

Росія

США

Франція

Фінляндія

Сільськогосподарське

22

22

49

51

10

Промислове

32

33

41

37

80

Комунально-побутове

46

45

10

12

10

V. Домашнє завдання

Опрацювати теоретичний матеріал за відповідною темою.