Усі уроки до курсу «Екологія». 11 клас

УРОК 34. ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ЗАПОВІДНИХ ОБ’ЄКТІВ. УЯВЛЕННЯ ПРО ЕКОМЕРЕЖІ. МІЖНАРОДНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПРОГРАМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Цілі уроку: ознайомити учнів з основними категоріями заповідних об’єктів, сформувати уявлення про екомережі; розвивати навички порівняльного аналізу; виховувати любов до рідного краю.

Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації із зображенням процесів природокористування, схеми біогеохімічних циклів.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

  • 1. Що таке біорізноманіття?
  • 2. Які причини деградації біорізноманіття?
  • 3. Чому треба зберігати біорізноманіття?

III. Вивчення нового матеріалу

Території та об’єкти природно-заповідного фонду України

Територія або об’єкт природно-заповідного фонду

Характеристика

Державний заповідник

Створюють для збереження в природному стані типових або унікальних для певної ландшафтної зони природних комплексів з усією сукупністю їх компонентів, для вивчення природних процесів і явищ, що відбуваються в них, а також для розробки наукових основ охорони природи

Державний природний національний парк

Створюють для збереження природних комплексів, що мають особливу екологічну, історичну та естетичну цінність у зв’язку зі сприятливим поєднанням природних і культурних ландшафтів і використанням їх у рекреаційних, освітніх, наукових і культурних цілях

Державний заказник республіканського значення

Територія, виділена з метою збереження, відтворення та відновлення окремих або кількох компонентів найбільш цінних типових чи унікальних комплексів

Державний заказник місцевого значення

Територія, виділена з метою збереження, відтворення та відновлення окремих або кількох цінних для регіону компонентів природи

Державний пам’ятник природи республіканського значення

Територія або окремий природний об’єкт, що мають особливу цінність і є унікальними або типовими для України. Беруть під охорону для збереження в природному стані в наукових, культурно-освітніх та естетичних цілях

Державний пам’ятник природи місцевого значення

Територія або окремий природний об’єкт, що мають особливу цінність і є унікальними або типовими для одного регіону

Державний ботанічний сад

Створюють з метою збереження, вивчення та збагачення у спеціально створених умовах різноманітних рослин для їх найбільш ефективного наукового, культурного й господарського використання

Державний дендрологічний парк

Створюють з метою збереження, вивчення та збагачення у спеціально створених умовах різноманітних видів дерев і чагарників для їх найефективнішого наукового, культурного й господарського використання

Державний зоологічний парк

Створюють з метою збереження та вивчення у спеціально створених умовах об’єктів дикої фауни для науково-освітніх, пізнавальних і науково-дослідних цілей

Державний парк-пам’ятник садово-паркового мистецтва республіканського значення

Найвизначніші зразки паркового будівництва беруться під охорону в естетичних, наукових, природоохоронних та оздоровчих цілях

Державний парк-пам’ятник садово-паркового мистецтва місцевого значення

Цінні зразки паркового будівництва беруться під охорону в естетичних, наукових, природоохоронних та оздоровчих цілях

Державне заповідне урочище

Лісові, степові та інші природні комплекси, що мають велике наукове, природоохоронне й естетичне значення. Виділені для їх збереження в природному стані

Екомережа — це едина територіальна система, яка утворюється з метою поліпшення умов для формування та відновлення довкілля, підвищення природно-ресурсного потенціалу території України, збереження ландшафтного й біорізноманіття, місць розселення та зростання цінних видів тваринного й рослинного світу, генетичного фонду, шляхів міграції тварин через поєднання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, які мають особливу цінність для охорони навколишнього природного середовища і, відповідно до законів та міжнародних зобов’язань України, підлягають особливій охороні.

Міжнародні й національні програми зі збереження різноманіття

Верховна Рада України ратифікувала Рамкову Конвенцію 29 листопада 1994 р. (Закон про ратифікацію), а також ухвалила низку законів щодо ратифікації, приєднання та виконання інших міжнародних договорів обов’язкового й необов’язкового характеру, що регулюють питання збереження та використання біологічного й ландшафтного різноманіття. На національному рівні координацію та реалізацію положень законів і відповідних програм здійснюють Національна Комісія з питань збереження біорізноманіття й Міністерство охорони навколишнього природного середовища України. Кабінет Міністрів України Розпорядженням № 675-р від 22 вересня 2004 р. схвалив Концепцію Загальнодержавної програми збереження біорізноманіття на 2005-2025 роки.

Розпочався Україно-Молдавський проект за підтримки ЄС, спрямований на відтворення деградованих земель, розвиток місцевого екологічного сільського господарства, охорону біорізноманіття і зменшення викидів СО2.

9 лютого 2011 р. об 11.00 у м. Києві у приміщенні Орхуського центру Міністерства екології та природних ресурсів України відбулася презентація міжнародного проекту «Посилені економічні й правові інструменти для збереження степового біорізноманіття, адаптації до зміни клімату та її пом’якшення (Степове біорізноманіття)», яка зібрала близько 20 представників державних органів, громадських організацій і міжнародних ініціатив, зацікавлених у питаннях охорони біорізноманіття в Україні.

Проект «Степове біорізноманіття» здійснюється за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках програми «Тематична програма охорони навколишнього природного середовища та сталого управління природними ресурсами, включаючи енергію». Проект буде впроваджувати в Україні всеукраїнська громадська організація «Українське товариство охорони птахів» у співпраці з Інститутом розвитку територіальних громад (Україна), Одеською обласною дорадчою сільськогосподарською службою «Центр розвитку та правової підтримки села» (Україна); Mott MacDonald (Нідерланди) та European Centre for Nature Conservation (Нідерланди).

IV. Практична робота

Тема роботи. Нанесення на контурну карту України основних елементів перспективної екомережі

Мета роботи: нанести на контурну карту України основні елементи перспективної екомережі.

Обладнання й матеріали: картки для практичної роботи з даними про природоохоронні території та об’єкти, які можуть увійти до екомережі України, робочий зошит.

Хід роботи

  • 1. Використовуючи картку для практичної роботи, відмітити на контурній карті України природоохоронні території, пам’ятки природи та інші об’єкти, які можуть увійти до екомережі України.
  • 2. Зробити висновок, у якому пояснити важливість створення екомережі України.

V. Домашнє завдання

Опрацювати теоретичний матеріал за відповідною темою.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.