Усі уроки до курсу «Екологія». 11 клас

УРОК 18. ЕНДЕМІЧНІ, РЕЛІКТОВІ, РІДКІСНІ ТА ЗНИКАЮЧІ ВИДИ ТВАРИН. ОХОРОНА ТВАРИН В УКРАЇНІ

Цілі уроку: ознайомити учнів з ендемічними, реліктовими, рідкісними й зникаючими видами тварин, розглянути особливості охорони тварин в Україні; розвивати вміння виокремлювати головне, істотне; виховувати активну життєву позицію.

Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації із зображенням ендемічних, реліктових, рідкісних і зникаючих видів тварин, карта з позначеними заповідними територіями України.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

  • 1. Яку роль відіграють тварини в біосфері?
  • 2. Як люди використовують тварин?
  • 3. Які головні тенденції у використанні ресурсів тварин Світового океану?
  • 4. Чи треба охороняти тварин?

III. Вивчення нового матеріалу

Ендеміки (від грецьк. endemos — місцевий) — види, родини та інші таксони (систематичні категорії) тварин, обмежені у своєму поширенні відносно невеликою територією. Інколи ареали ендеміків вузько обмежені (вузькоендемічні, або вузько локальні).

В Україні відомо понад 45 тис. видів тварин. Певна кількість видів є ендеміками та субендеміками. Ендемічними для України є 12 хребетних. Своєрідними центрами, де найбільше ендеміків, є Карпати і Крим.

Релікти (від лат. relictum — залишок), реліктові тварини — види, що входять до складу тваринного світу певної країни або області як пережитки фаун минулих геологічних епох і перебувають у деякій невідповідності із сучасними умовами існування. Реліктами їх називають через їх зв’язки з рослинним або тваринним світом минулих епох або певними типами тварин. Так, третинними (правильніше неогеновими) реліктами називаються види, що збереглися без видимих змін щонайменше з плеоцену; наприклад, бурозубка альпійська, хохуля руська.

Рідкісні: види, популяції яких невеликі й наразі не належать до категорії «зникаючих» чи «вразливих», хоча їм і загрожує небезпека.

Зникаючі: види, що знаходяться під загрозою зникнення, збереження яких є малоймовірним, якщо триватиме згубна дія факторів, що впливають на їх стан.

Вразливі: види, які в найближчому майбутньому можуть бути віднесені до категорії «зникаючих», якщо триватиме дія факторів, що впливають на їх стан.

2009 р. вийшло третє видання Червоної книги України. До нього занесено 542 види тварин. Кількість видів тварин у третьому порівняно з другим виданням збільшилася на 160 видів, а у другому порівняно з першим — на 297 видів. Таким чином, з урахуванням приблизно однакових проміжків часу між виданнями Червоної книги України, спостерігається певне вповільнення темпів зменшення втрати різноманіття окремих таксономічних груп фауни України. Разом з тим, викликає занепокоєння суттєве збільшення в Червоній книзі Україні кількості видів риб і ссавців.

У Червоній книзі України про кожний із видів тварин і рослин, занесених до неї, вказуються такі відомості: категорія, поширення, основні місцезнаходження, чисельність у природі, у тому числі за межами України, її зміни, відомості про розмноження або розведення в неволі (культурі), заходи, що вжиті та які необхідно здійснити для їх охорони, джерела інформації. У книзі також містяться картосхеми поширення та фотографії (малюнки) занесених до неї видів тварин і рослин.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

  • 1. Які види тварин є ендемічними?
  • 2. Які види тварин можна назвати реліктовими?
  • 3. Чому треба охороняти зникаючі види тварин?
  • 4. Як здійснюється охорона тварин в Україні.

V. Домашнє завдання

Опрацювати теоретичний матеріал за відповідною темою.