Усі уроки до курсу «Біологія». 11 клас

УРОК 36. Узагальнення та контроль знань з теми. Популяція, екосистема, біосфера

Цілі уроку: узагальнити й закріпити знання про особливості функціонування екосистем, екологію особин і популяцій і вплив людської діяльності на стан біосфери, розвивати вміння практичного використання одержаних знань, виховувати повагу до всіх живих організмів і розуміння важливості діяльності людини для всього живого на нашій планеті.

Обладнання й матеріали: таблиці з теми, підручник, зошит.

Базові поняття й терміни: популяції, структура популяцій, екологічні чинники, адаптивні ритми, угруповання, екосистеми, сукцесія, мутуалізм, паразитизм, коменсалізм, симбіоз, кругообіг речовин, біосфера, ноосфера, біорізноманіття, охорона природи.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап

II. Обговорення й узагальнення матеріалів теми

Питання для бесіди

  • 1. Які показники характеризують стан популяцій?
  • 2. Які екологічні чинники впливають на живі організми й екосистеми?
  • 3. Які типи взаємодії організмів наявні в екосистемах?
  • 4. Яку роль для нашої планети відіграють живі організми?
  • 5. Чому треба зберігати біорізноманіття?
  • 6. Які методи застосовують в Україні для охорони природи?

III. Контроль знань з теми

Варіант І

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Взаємини окремих особин із навколишнім середовищем вивчає:

а) аутекологія;

б) демекологія;

в) синекологія;

г) генетика.

2. Риболовля — це фактор:

а) абіотичний;

б) біотичний;

в) антропогенний;

г) комплексний.

3. Органічні речовини з неорганічних утворюють:

а) редуценти;

б) продуценти;

в) консументи першого порядку;

г) консументи другого порядку.

4. До існування в умовах помірної вологості адаптовані:

а) мезофіти;

б) гігрофіти;

в) ксерофіти;

г) ксерофіли.

5. Установіть відповідність.

1

Продуценти

2

Консументи

3

Планктон

4

Нектон

А

Сукупність організмів, які мешкають у товщі води й здатні активно пересуватися незалежно від напрямку течії

Б

Сукупність організмів, які мешкають у товщі води й не здатні протидіяти течіям

В

Організми, які утворюють органічні сполуки з неорганічних

Г

Форма співіснування організмів різних видів, за якої кожний зі взаємопов’язаних видів одержує певну користь від іншого

Д

Гетеротрофні організми, які живляться готовими органічними речовинами

Відповідність

1

2

3

4

6. Розмістіть ланки ланцюга живлення згідно зі схемою переміщення речовини та енергії в послідовності від продуцента до редуцента:

а) спориш;

б) аспергіл;

в) лисиця;

г) кролик.

Послідовність

1

2

3

4

Варіант II

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Взаємини всередині популяцій вивчає:

а) аутекологія;

б) демекологія;

в) синекологія;

г) генетика.

2. Паразитизм — це фактор:

а) абіотичний;

б) біотичний;

в) антропогенний;

г) комплексний.

3. Харчуються живими організмами:

а) редуценти;

б) продуценти;

в) фотоавтотрофи;

г) консументи.

4. Слон — це:

а) редуцент;

б) продуцент;

в) консумент першого порядку;

г) консумент другого порядку.

5. Установіть відповідність.

1

Продуцент

2

Консумент першого порядку

3

Консумент другого порядку

4

Редуцент

А

Котяча блоха

Б

Пеніцил

В

Олень

В

Лисиця

Д

Верба

Відповідність

1

2

3

4

6. Розмістіть ланки ланцюга живлення згідно зі схемою переміщення речовини та енергії в послідовності від продуцента до редуцента:

а) мукор;

б) попелиця;

в) яблуня;

г) сонечко.

Послідовність

1

2

3

4

Варіант III

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Пліснява — це:

а) редуцент;

б) продуцент;

в) консумент першого порядку;

г) консумент другого порядку.

2. Середньорічна температура — це фактор:

а) абіотичний;

б) біотичний;

в) антропогенний;

г) комплексний.

3. Рештки загиблих організмів руйнують:

а) редуценти;

б) продуценти;

в) консументи першого порядку;

г) консументи другого порядку.

4. Автомобільні шляхи — це фактор:

а) абіотичний;

б) біотичний;

в) антропогенний;

г) комплексний.

5. Установіть відповідність.

1

Редуценти

2

Сапротрофи

3

Бентос

4

Перифітон

А

Сукупність організмів, які пересуваються по поверхневій плівці води або прикріплюються до неї знизу

Б

Організми, які живляться мертвою органікою, розкладаючи її до неорганічних сполук

В

Сукупність організмів, які поселяються на різних субстратах, розташованих у товщі води

Г

Сукупність організмів, які мешкають на поверхні чи в товщі дна водойм

Д

Організми, які живляться мертвою органікою

Відповідність

1

2

3

4

6. Розмістіть ланки ланцюга живлення згідно зі схемою переміщення речовини та енергії в послідовності від продуцента до редуцента:

а) яблуня;

б) пеніцил;

в) яблуневий довгоносик;

г) горобець.

Послідовність

1

2

3

4

Варіант IV

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Хемоавтотрофна бактерія — це:

а) редуцент;

б) продуцент;

в) консумент першого порядку;

г) консумент другого порядку.

2. Автотрофом є:

а) кактус;

б) кролик;

в) мукор;

г) акула.

3. Екосистеми, які створює, контролює та підтримує людина:

а) сукцесія;

б) біоценоз;

в) тундра;

г) агроценоз.

4. Висота снігового покриву — це фактор:

а) антропогенний;

б) біотичний;

в) абіотичний;

г) комплексний.

5. Установіть відповідність.

1

Гідробіонти

2

Нейстон

3

Червона книга

4

Чорний список

А

Список рідкісних і зникаючих видів організмів, які потребують охорони

Б

Список видів різних груп організмів, які вимерли, починаючи з 1600 року

В

Сукупність організмів, які мешкають у товщі води й здатні активно пересуватися незалежно від напрямку течії

Г

Організми, які населяють водойми різних типів

Д

Сукупність організмів, які пересуваються по поверхневій плівці води або прикріплюються до неї знизу

Відповідність

1

2

3

4

6. Розмістіть ланки ланцюга живлення згідно зі схемою переміщення речовини й енергії в послідовності від продуцента до редуцента:

а) людина;

б) мукор;

в) свиня;

г) буряк.

Послідовність

1

2

3

4

Варіант V

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Взаємодія кози й капусти:

а) хижацтво;

б) мутуалізм;

в) конкуренція;

г) паразитизм.

2. Гетеротрофом є:

а) кактус;

б) кролик;

в) троянда;

г) цибуля.

3. Угруповання взаємопов’язаних організмів, що спільно проживають:

а) сукцесія;

б) біоценоз;

в) агроценоз;

г) конкуренція.

4. Канібалізм — це фактор:

а) антропогенний;

б) біотичний;

в) абіотичний;

г) комплексний.

5. Установіть відповідність.

1

Агроценоз

2

Ноосфера

3

Екологічна ніша

4

Трофічна сітка

А

Положення популяції певного виду в біогеоценозі, що визначається взаємозв’язками з популяціями інших видів та умовами фізичного середовища існування

Б

Маловидові штучні угруповання організмів, створені людиною для одержання сільськогосподарської продукції

В

Структура біогеоценозу, що формується внаслідок переплетення різних ланцюгів живлення

Г

Новий стан біосфери, зумовлений розумовою діяльністю людини

Д

Сукупність організмів, які пересуваються по поверхневій плівці води або прикріплюються до неї знизу

Відповідність

1

2

3

4

6. Розмістіть ланки ланцюга живлення згідно зі схемою переміщення речовини та енергії в послідовності від продуцента до редуцента:

а) пшениця;

б) сова;

в) аспергіл;

г) миша.

Послідовність

1

2

3

4

Варіант VI

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Закономірний спрямований процес зміни угруповання:

а) сукцесія;

б) біоценоз;

в) агроценоз;

г) конкуренція.

2. Риболовля — це фактор:

а) антропогенний;

б) біотичний;

в) абіотичний;

г) комплексний.

3. Органічні речовини з неорганічних утворюють:

а) редуценти;

б) продуценти;

в) консументи першого порядку;

г) консументи другого порядку.

4. Взаємодія п’явки та людини:

а) хижацтво;

б) мутуалізм;

в) паразитизм;

г) конкуренція.

5. Установіть відповідність.

1

Поліфаги

2

Фітофаги

3

Мутуалізм

4

Симбіоз

А

Форма співіснування організмів різних видів, за якої кожний зі взаємопов’язаних видів одержує певну користь від іншого

Б

Сукупність організмів, які оселюються на різних субстратах, розташованих у товщі води

В

Організми, які живляться різною за походженням їжею

Г

Організми, які живляться рослинами

Д

Усі форми співіснування організмів різних видів

Відповідність

1

2

3

4

6. Розмістіть ланки ланцюга живлення згідно зі схемою переміщення речовини та енергії в послідовності від редуцента до продуцента:

а) спориш;

б) аспергіл;

в) лисиця;

г) кролик.

Послідовність

1

2

3

4

IV. Домашнє завдання