Усі уроки до курсу «Біологія». 11 клас

УРОК 35. ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ. ОХОРОНА БІОСФЕРИ

Цілі уроку: проаналізувати проблеми й визначити шляхи збереження біорізноманіття й охорони природи; розвивати критичне мислення; виховувати відповідальність за наслідки своєї діяльності.

Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації, фотографії, відеофрагменти (за наявності) із зображенням діяльності людини зі збереження біорізноманіття й охорони природи.

Базові поняття й терміни: біорізноманіття, охорона природи, заповідники, заказники, національні парки, пам’ятки природи, зоопарки, реінтродукція.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

 • 1. Чи впливає діяльність людини на стан біосфери?
 • 2. До яких наслідків призводить забруднення навколишнього середовища?
 • 3. Чому внаслідок діяльності людини можуть вимирати певні види живих організмів?
 • 4. Чи може людина позитивно впливати на стан біосфери?
 • 5. Які види й чому внаслідок діяльності людини збільшили свою чисельність і розширили ареал?

IIІ. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з елементами бесіди

За визначенням, даним Всесвітнім фондом дикої природи (1989), біологічне різноманіття — це «все різноманіття форм життя на Землі, мільйонів видів рослин, тварин, мікроорганізмів з їх наборами генів і складних екосистем, що утворюють живу природу». Таким чином, біологічне різноманіття слід розглядати на трьох рівнях. Біологічне різноманіття на видовому рівні охоплює весь набір видів на Землі — від бактерій і найпростіших до багатоклітинних рослин, тварин і грибів. У більш дрібному масштабі біологічне різноманіття включає генетичну різноманітність видів, утворену як географічно віддаленими популяціями, так і особинами всередині однієї й тієї самої популяції. Біологічне різноманіття включає також розмаїття біологічних угруповань та екосистем, сформованих ними, і взаємодії між цими рівнями.

Для безперервного виживання видів і природних угруповань необхідні всі рівні біологічного різноманіття, всі вони важливі й для людини. Різноманітність видів демонструє багатство еволюційних і екологічних адаптацій видів до різних середовищ. Видове різноманіття є для людини джерелом різноманітних природних ресурсів. Наприклад, вологі тропічні ліси з їх найбагатшим набором видів виробляють чудову різноманітність рослинних і тваринних продуктів, які можуть використовуватися в їжу, у будівництві та медицині. Генетична різноманітність будь-якого виду необхідна для збереження репродуктивної життєздатності, стійкості до захворювань, здатності до адаптації в умовах, що змінюються. Генетична різноманітність домашніх тварин і культурних рослин є особливо цінною для тих, хто працює над селекційними програмами з підтримки й поліпшення сучасних сільськогосподарських видів.

Різноманітність на рівні угруповань являє собою колективний відгук видів на різні умови навколишнього середовища. Біологічні угруповання, характерні для пустель, степів, лісів і затоплюваних земель, підтримують безперервність нормального функціонування екосистеми, забезпечуючи її «обслуговування», наприклад, з допомогою регулювання паводків, захисту від грунтової ерозії, фільтрації повітря й води.

Необхідні терміни й поняття

Червона книга — затверджений перелік рідкісних видів і таких, що зникають, який містить стислі відомості про їхню біологію, поширення та вжиті заходи з охорони.

Зоологічні музеї — наукові установи, в яких зберігаються колекції тварин, як сучасних, так і тих, що зникли з певної території.

Зоологічні парки (зоопарки) — науково-просвітницькі установи, що, крім освітніх функцій, виконують ще й функції збереження та наукового дослідження рідкісних і зникаючих видів тварин.

Заповнення таблиці разом з учнями

Природоохоронні території України

Тип природоохоронних територій

Характеристика

Заповідники

Території, на яких заборонені будь-які види господарської діяльності й туризм

Заказники

Території, на яких охороняються певні види тварин і рослин і допускається обмежена господарська діяльність

Національні парки

Території, на яких в обумовлених межах дозволяються організований туризм і екскурсії

Заповідно-мисливські господарства

Території, на яких створені умови для розмноження промислових тварин і дозволяється полювання за особливими ліцензіями

Пам’ятки природи

Окремі природні об’єкти із заповідним режимом, що мають наукове, культурне, історичне або естетичне значення

Заповідники України

 • Державний заповідник Асканія-Нова.
 • Державний заповідник Дунайські плавні.
 • Канівський державний заповідник.
 • Карадазький державний заповідник.
 • Карпатський державний заповідник.
 • Луганський державний заповідник.
 • Державний заповідник Мис Мартьян.
 • Поліський державний заповідник.
 • Український державний степовий заповідник.
 • Чорноморський державний заповідник.
 • Ялтинський державний гірсько-лісовий заповідник.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

 • 1. Навіщо потрібно охороняти біосферу?
 • 2. Які засоби використовуються для збереження біорізноманіття?
 • 3. Чим заповідники відрізняються від заказників?
 • 4. Які функції виконують зоопарки й національні парки?

V. Домашнє завдання