Усі уроки до курсу «Біологія». 11 клас

УРОК 26. Узагальнення й контроль знань з теми. Індивідуальний розвиток організмів

Цілі уроку: узагальнити й закріпити знання про особливості розвитку живих організмів, їх життєві цикли й сучасні ембріотехнології та технології клонування, розвивати вміння практичного використання одержаних знань, виховувати повагу до всіх живих організмів і розуміння важливості діяльності людини для всього живого на нашій планеті.

Обладнання й матеріали: таблиці з теми, підручник, зошит.

Базові поняття й терміни: онтогенез, ембріональний розвиток, постембріональний розвиток, стадії розвитку, життєвий цикл, зміна поколінь, ембріотехнології, клонування.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап

II. Обговорення й узагальнення матеріалів теми

Питання для бесіди

  • 1. Які періоди розвитку виділяють у багатоклітинних організмів?
  • 2. Як впливає генотип на розвиток організму?
  • 3. Як фактори зовнішнього середовища впливають на розвиток організму?
  • 4. Як проводять діагностику та корегування вад розвитку людини?
  • 5. З яких стадій складаються життєві цикли рослин і тварин?
  • 6. Яке значення для людини мають ембріотехнології та технології клонування?

III. Контроль знань з теми

Варіант І

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Першою утворюється:

а) гаструла;

б) зигота;

в) бластула;

г) мезодерма.

2. Першим періодом постембріонального розвитку є:

а) пубертатний;

б) смерть;

в) ювенільний;

г) гаструла.

3. Ріст, за якого всі органи ростуть з однаковою швидкістю:

а) періодичний;

б) обмежений;

в) ізометричний;

г) безперервний.

4. З ектодерми ссавців утворюється:

а) спинний мозок;

б) хорда;

в) сім’яники;

г) печінка.

5. Установіть відповідність.

1

Гамета

2

Зародковий листок

3

Тканина

4

Орган

А

Дихальна система

Б

Епітелій

В

Яйцеклітина

Г

Ектодерма

Д

Підшлункова залоза

Відповідність

1

2

3

4

6. Розмістіть стадії розвитку мурахи в послідовності від останньої до першої:

а) лялечка;

б) імаго;

в) яйце;

г) личинка.

Послідовність

1

2

3

4

Варіант II

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Другою утворюється:

а) гаструла;

б) зигота;

в) бластула;

г) мезодерма.

2. Першою стадією розвитку джмеля є:

а) імаго;

б) лялечка;

в) личинка;

г) яйце.

3. Ріст, за якого короткочасні періоди збільшення розмірів тіла змінюються періодами, упродовж яких розміри тіла не змінюються:

а) періодичний;

б) обмежений;

в) ізометричний;

г) безперервний.

4. З ентодерми ссавців утворюється:

а) спинний мозок;

б) хорда;

в) сім’яники;

г) сітківка.

5. Установіть відповідність.

1

Овогенез

2

Сперматогенез

3

Гістогенез

4

Органогенез

А

Процес утворення чоловічих статевих клітин

Б

Процеси формування зачатків органів та їхня подальша диференціація

В

Процес утворення жіночих статевих клітин

Г

Процес розвитку організмів від їхнього зародження до смерті

Д

Сукупність процесів, що забезпечують формування тканин

Відповідність

1

2

3

4

6. Розмістіть стадії розвитку зародка ссавців у послідовності від останньої до першої:

а) гаструла;

б) зигота;

в) бластула;

г) органогенез.

Послідовність

1

2

3

4

Варіант III

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Третьою утворюється:

а) гаструла;

б) зигота;

в) бластула;

г) мезодерма.

2. Другою стадією розвитку джмеля є:

а) імаго;

б) лялечка;

в) личинка;

г) яйце.

3. Ріст, що триває до певних меж:

а) періодичний;

б) обмежений;

в) ізометричний;

г) безперервний.

4. З мезодерми ссавців утворюється:

а) спинний мозок;

б) хорда;

в) сім’яники;

г) печінка.

5. Установіть відповідність.

1

Партеногенез

2

Онтогенез

3

Регенерація

4

Фрагментація

А

Стадія зародкового розвитку багатоклітинних тварин, що утворюється внаслідок дроблення; складається з одного шару клітин

Б

Процес відновлення організмом утрачених або ушкоджених частин

В

Процес розвитку організмів від їхнього зародження до смерті

Г

Розвиток організму з незаплідненої яйцеклітини

Д

Форма вегетативного розмноження, що здійснюється шляхом відокремлення певних багатоклітинних частин тіла

Відповідність

1

2

3

4

6. Розмістіть стадії розвитку метелика в послідовності від останньої до першої:

а) лялечка;

б) личинка;

в) яйце;

г) імаго.

Послідовність

1

2

3

4

Варіант IV

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Останньою утворюється:

а) гаструла;

б) зигота;

в) бластула;

г) мезодерма.

2. Третьою стадією розвитку джмеля є:

а) імаго;

б) лялечка;

в) личинка;

г) яйце.

3. Ріст, що триває без зупинок, протягом усього періоду росту організму:

а) періодичний;

б) обмежений;

в) ізометричний;

г) безперервний.

4. З ектодерми ссавців утворюється:

а) сітківка;

б) підшлункова залоза;

в) серце;

г) кров.

5. Установіть відповідність.

1

Бластула

2

Гаструла

3

Акросома

4

Нейрула

А

Стадія зародкового розвитку багатоклітинних тварин; складається з двох або трьох зародкових листків

Б

Стадія зародкового розвитку багатоклітинних тварин, що утворюється внаслідок дроблення; складається з одного шару клітин

В

Зародок хордових тварин на стадії утворення зачатка центральної нервової системи

Г

Органела сперматозоїда, що забезпечує його проникнення в яйцеклітину

Д

Запліднена яйцеклітина

Відповідність

1

2

3

4

6. Розмістіть стадії розвитку мурахи в послідовності від першої до останньої:

а) лялечка;

б) імаго;

в) яйце;

г) личинка.

Послідовність

1

2

3

4

Варіант V

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Останнім періодом постембріонального розвитку є:

а) бластула;

б) смерть;

в) ювенільний;

г) пубертатний.

2. Четвертою стадією розвитку джмеля є:

а) імаго;

б) лялечка;

в) личинка;

г) яйце.

3. Ріст, що триває протягом усього життя організму:

а) періодичний;

б) необмежений;

в) ізометричний;

г) безперервний.

4. З ентодерми ссавців утворюється:

а) сітківка;

б) підшлункова залоза;

в) серце;

г) кров.

5. Установіть відповідність.

1

Зародковий листок

2

Гамета

3

Орган

4

Тканина

А

Дихальна система

Б

Епітелій

В

Яйцеклітина

Г

Ектодерма

Д

Підшлункова залоза

Відповідність

1

2

3

4

6. Розмістіть стадії розвитку зародка ссавців у послідовності від першої до останньої:

а) гаструла;

б) зигота;

в) бластула;

г) органогенез.

Послідовність

1

2

3

4

Варіант VI

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Останнім періодом постембріонального розвитку є:

а) гаструла;

б) смерть;

в) ювенільний;

г) пубертатний.

2. Другою утворюється:

а) мезодерма;

б) зигота;

в) гаструла;

г) бластула.

3. Ріст, за якого короткочасні періоди збільшення розмірів тіла змінюються періодами, упродовж яких розміри тіла не змінюються:

а) ізометричний;

б) періодичний;

в) обмежений;

г) безперервний.

4. З ентодерми ссавців утворюється:

а) хорда;

б) спинний мозок;

в) сітківка;

г) сім’яники.

5. Установіть відповідність.

1

Лялечка

2

Сперматозоїд

3

Яйцеклітина

4

Зигота

А

Запліднена яйцеклітина

Б

Сукупність процесів, що забезпечують формування тканин

В

Стадія розвитку комах з повним перетворенням

Г

Жіноча статева клітина

Д

Чоловіча статева клітина

Відповідність

1

2

3

4

6. Розмістіть стадії розвитку метелика в послідовності від першої до останньої:

а) лялечка;

б) личинка;

в) яйце;

г) імаго.

Послідовність

1

2

3

4

IV. Домашнє завданняПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.