Усі уроки до курсу «Біологія». 11 клас

Тема. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ

УРОК 21. ЗАПЛІДНЕННЯ. ПЕРІОДИ ОНТОГЕНЕЗУ В БАГАТОКЛІТИННИХ ОРГАНІЗМІВ: ЕМБРІОГЕНЕЗ І ПОСТЕМБРІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

Цілі уроку: розглянути особливості процесу запліднення, ембріогенезу й постембріонального розвитку в багатоклітинних організмів; розвивати вміння використовувати отримані раніше знання; виховувати позитивне мислення.

Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації зі схемами процесу запліднення, ембріогенезу й постембріонального розвитку різних видів рослин і тварин, схеми життєвих циклів декількох видів рослин і тварин.

Базові поняття й терміни: гамети, запліднення, зигота, ембріогенез, постембріональний розвиток, етапи розвитку.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

  • 1. Які переваги має статеве розмноження порівняно з нестатевим?
  • 2. Які типи статевих клітин вам відомі?
  • 3. Які особливості будови притаманні чоловічим статевим клітинам?
  • 4. Які особливості будови притаманні жіночим статевим клітинам?
  • 5. Як відбувається процес сперматогенезу?
  • 6. Як відбувається процес овогенезу?

IIІ. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з елементами бесіди

Заплідненням називають процес з’єднання (злиття) зрілої чоловічої та жіночої статевих клітин, у результаті якого утворюється одна клітина (зигота), що є початком нового організму.

Ембріональний розвиток тварин

Після проникнення сперматозоїда в яйцеклітину і злиття їх ядер утворюється одноклітинний зародок — зигота, яка починає ділитися. Ряд послідовних мітотичних поділів зиготи називають дробленням. Під час дроблення передсинтетичний період інтерфази практично відсутній, тому клітини, що утворюються,— бластомери — мають дедалі меншу кількість цитоплазми порівняно з яйцеклітиною. За високої швидкості дроблення синтезу білка не відбувається, і бластомери повністю використовують білки, накопичені в цитоплазмі яйцеклітини.

Характер дроблення дуже залежить від кількості жовтка, запасеного в цитоплазмі яйцеклітини. Жовткові гранули перешкоджають просуванню веретена поділу до полюсів клітини й утворення перетяжки, тому у тварин з великою кількістю жовтка (плазуни, птахи) дроблення неповне: ядра з відособленими ділянками цитоплазми зосереджуються біля одного полюса клітини, а протилежний полюс заповнений жовтком. Яйцеклітини, що мають незначну кількість жовтка або не мають його взагалі (ссавці, плоскі черви), піддаються повному дробленню. Розрізняють рівномірне та нерівномірне дроблення. За рівномірного дроблення бластомери однакові. У разі нерівномірного дроблення бластомери відрізняються формою й розмірами.

Період дроблення завершується формуванням бластули. У типовому випадку бластула складається із шару бластомерів, які оточують щільним кільцем порожнину — бластоцель.

Наступна стадія ембріонального розвитку називається гаструляцією, а зародок на цій стадії — гаструлою. У більшості багатоклітинних тварин гаструла формується шляхом вгинання (інвагінації) частини стінки бластули всередину бластоцеля. Зародок на цій стадії складається з двох шарів клітин (зародкових листків): зовнішнього — ектодерми і внутрішнього — ентодерми. Унаслідок вгинання утворюється порожнина — гастроцель (гастральна порожнина) і отвір, яким вона сполучається з навколишнім середовищем — бластопор (первинний рот).

Бластоцель розміщена між енто- й ектодермою. У неї проникають бластомери, що дають початок третьому зародковому листку — мезодермі.

Зародкові листки дають початок тканинам і органам ембріонів, що розвиваються. З ектодерми формуються зовнішній епітелій, шкірні залози, поверхневий шар зубів, рогових лусок, нервова система. Похідними ентодерми є епітелій середньої кишки, епітелій дихальної системи, травні залози. Клітини мезодерми розвиваються в м’язову і сполучну (зокрема, кісткову та хрящову) тканини, канали органів виділення, кровоносну і, частково, статеву системи. Процес формування органів з певних комплексів клітин ембріона називається органогенезом.

Постембріональний розвиток організмів

Постембріональний розвиток — період онтогенезу після народження або виходу із зародкових оболонок до настання статевої зрілості. У цей період відбувається ріст і розвиток організму, диференціювання тканин і органів (наприклад, статевих залоз у ссавців). У комах і амфібій постембріональний розвиток пов’язаний з метаморфозом.

Безпосередньо після народження в більшості багатоклітинних організмів іде період росту. Ріст — збільшення розмірів і маси особини за рахунок збільшення кількості клітин або їх розтягування. Розрізняють обмежений і необмежений типи росту. За обмеженого типу ріст припиняється після досягнення певного віку (більшість ссавців, комах, птахів). У разі необмеженого типу росту особини ростуть упродовж усього життя (молюски, риби, рослини). Процесу росту властива періодичність (сезонна, добова та ін.) — переривчастий ріст. Так, у рослин помірних широт ріст у зимовий час припиняється, а весною поновлюється. Період тимчасового фізіологічного спокою в розвитку називається діапаузою. Діапауза характеризується різким зниженням інтенсивності метаболізму клітин. Вона властива комахам, багатьом хребетним. У деяких ссавців північних широт діапауза відбувається в зимовий час (ведмеді, соні, байбаки) і називається гібернацією (сплячкою). Діапауза комах може тривати від декількох годин до декількох років.

Постембріональний розвиток тварин може бути прямим або супроводжуватися перетворенням — метаморфозом. За прямого розвитку новонароджені тварини мають усі основні риси організації дорослої особини й відрізняються меншими розмірами й недостатньо розвиненими статевими залозами. У цьому випадку постембріональний розвиток зводиться до росту й досягнення статевої зрілості.

У випадку розвитку з перетворенням з яйця виходить личинка, зазвичай влаштована набагато простіше за дорослий організм.

Але вона має спеціальні личинкові органи, які відсутні в дорослому стані.

Глибоке перетворення будови організму, у процесі якого личинка перетворюється на дорослу особину, називається метаморфозом. У багатьох комах личинка схожа на дорослу комаху; зміни в організації супроводжуються, в основному, поступовим розвитком крил. У цьому випадку говорять про розвиток з неповним перетворенням. В інших комах личинка червоподібна й не схожа на імаго ні зовнішнім виглядом, ні внутрішньою будовою, ні способом живлення. Тому перехід від личинкової стадії до імаго здійснюється через стадію лялечки. У цьому випадку говорять про розвиток з повним перетворенням.

IV. Лабораторна робота

Тема. Ембріогенез хордових

Мета: ознайомитися з основними стадіями ембріогенезу хордових.

Обладнання й матеріали: таблиці, фотографії або малюнки головних стадій ембріогенезу хордових, підручник, робочий зошит.

Хід роботи

  • 1. Розгляньте зародок хордових на стадії бластули. Запишіть, з яких основних елементів складається бластула і внаслідок яких процесів вона утворюється.
  • 2. Розгляньте зародок хордових на стадії гаструли. Запишіть, з яких основних елементів складається гаструла і внаслідок яких процесів вона утворюється.
  • 3. Розгляньте зародок хордових на стадії формування тканин і органів. Запишіть, які основні процеси відбуваються на цій стадії.
  • 4. Зробіть висновок, у якому поясніть, чому ембріогенез хордових складається з кількох етапів і чому ранні етапи ембріогенезу різних груп хордових дуже схожі між собою.

V. Домашнє завданняПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.