Усі уроки до курсу «Біологія». 11 клас

УРОК 12. МУТАЦІЙНА МІНЛИВІСТЬ

Цілі уроку: розглянути особливості мутаційної мінливості та її значення для живих організмів; розвивати логічне мислення і навички порівняльного аналізу; виховувати бережливе ставлення до природи.

Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації, які демонструють особливості мутаційної мінливості, схема мейозу, схеми життєвих циклів тварин і рослин.

Базові поняття й терміни: мутаційна мінливість, гени, хромосоми, мутації, статеве розмноження, нестатеве розмноження, гамети.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

 • 1. Як реалізується комбінативна мінливість у мікроорганізмів?
 • 2. Як реалізується комбінативна мінливість у багатоклітинних організмів?
 • 3. Які переваги надає живим організмам комбінативна мінливість?
 • 4. Чи завжди комбінативна мінливість пов’язана зі статевим розмноженням?

III. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з елементами бесіди

Мутацією (лат. Mutation — зміна) називають зміну, яка зумовлена реорганізацією структур відтворення, перебудовою генетичного апарату. Цим мутації різко відрізняються від модифікацій, які не торкаються генотипу особини. Мутації виникають раптово, що іноді різко відрізняє організм від вихідної форми.

Ученим такі зміни були відомі давно. Мутаційній мінливості присвятили свої роботи С. І. Коржинський (1899) і Г. де Фриз (1901). Останньому належить термін «мутація». Крім того він сформулював основні положення теорії мутацій (1901-1903):

 • 1. Мутації виникають раптово, як дискретні зміни ознак.
 • 2. Нові форми є стійкими.
 • 3. На відміну від неспадкової мінливості мутації не утворюють безперервних рядів і не зосереджуються навколо якогось середнього типу. Вони є якісними змінами.
 • 4. Мутації проявляються по-різному. Вони можуть бути і шкідливими, і корисними.
 • 5. Вірогідність виявлення мутацій залежить від числа досліджених особин.
 • 6. Одні й ті самі мутації можуть виникати повторно.

Тепер відомі мутації в усіх класів тварин, рослин і вірусів. Існує багато мутацій і в людини. Саме мутаціями зумовлений поліморфізм людських популяцій: різна пігментація шкіри, волосся, колір очей, форма носа, вух, підборіддя тощо. У результаті мутацій з’являються й успадковуються аномалії в будові тіла, спадкові хвороби людини. З мутаційною мінливістю пов’язана еволюція — процес утворення нових видів, сортів і порід.

Заповнення таблиці разом з учнями

Нормальні й мутантні форми живих організмів

Живі організми

Нормальна форма

Мутантна форма

Ячмінь

Нормальна довжина стебла

Карликове стебло

Банан

Плоди з насінням

Плоди без насіння (культурна форма, яка розмножується вегетативно)

Сосна

Нормальна форма крони

Плакуча форма крони (отримана після дії хімічного мутагену)

Ворона

Чорне та сіре забарвлення пір’я

Біле забарвлення пір’я

Дрозофіла

Сірий колір тіла

Чорний колір тіла

Людина

П’ять пальців на руці

Шість пальців на руці

IV. Лабораторна робота

Тема. Спостереження нормальних і мутантних форм дрозофіл, їх порівняння

Мета: ознайомитися з нормальними й мутантними формами дрозофіл і провести їх порівняння.

Обладнання й матеріали: лупи, фотографії або малюнки нормальних і мутантних (три-чотири лінії) форм дрозофіл (за наявності бажано використовувати колекційні екземпляри імаго різних ліній дрозофіл), підручник, робочий зошит.

Хід роботи

 • 1. Розгляньте зображення нормальних екземплярів дрозофіл (дика форма). Відмітьте й запишіть характерні ознаки: колір тіла, форму крил, колір очей.
 • 2. Розгляньте зображення мутантних екземплярів дрозофіл (усіх наявних форм). Відмітьте й запишіть характерні ознаки: колір тіла, форму крил, колір очей.
 • 3. Зробіть висновок, у якому вкажіть особливості кожної з мутантних форм, за якими вона відрізняється від нормальних особин.

V. Домашнє завдання