Усі уроки до курсу «Художня культура». 11 клас

ПЕРЕДНЄ СЛОВО

В 11-му класі відбувається узагальнення мистецьких знань учнів, набутих під час навчання у 1—10-х класах, і втілюється ідея пропедевтики культурологічної освіти, що є базовою у старшій школі. Завдяки такому підходу забезпечуються послідовність і наступність змісту художньо-естетичної освіти, що систематизовано за видами мистецтва на прикладі світових взірців курсу «Зарубіжна художня культура» в 11-му класі.

Згідно з оновленою 2010 року програмою курсу (авт. Л. М. Масол, Н. Є. Миропольська) змістове наповнення тем передбачає формування в учнів ціннісно-смислових, загальнокультурних, навчально-пізнавальних та інформаційних компетенцій (що досягається вивченням шедеврів мистецтва різних епох і народів), а також комунікативних, творчо-діяльнісних і самоосвітніх компетенцій (що передбачає опанування учнями досвіду самостійної творчої діяльності, сприймання цієї діяльності як невід’ємної складової свого життя).

Орієнтовні практичні завдання до тем спрямовані на формування потреби у спілкуванні з творами мистецтва, розвиток творчих здібностей учнів та розширення їх внутрішнього досвіду, наповненого особистісним смислом.

Пропонований посібник покликаний допомогти вчителеві художньої культури ефективно розв’язати важливі завдання курсу.

Структура та зміст видання повною мірою відповідають вимогам чинної навчальної програми 2010 року «Художня культура. 11-й клас».

Посібник містить календарне планування уроків художньої культури в 11-му класі, а також структуровані плани-конспекти уроків.

Заняття, що розроблені відповідно до класичної структури уроків, містять змістовний теоретичний матеріал за темою уроку, запитання й завдання для перевірки та закріплення набутих знань і цікаві практичні завдання, що сприятимуть розвитку стійкого інтересу до вивчення предмета й набуттю художнього досвіду з чіткою проекцією на постійне художньо-естетичне самовдосконалення.

Поряд із традиційними уроками наведено значну кількість нетрадиційних форм проведення уроків (усний журнал, віртуальна екскурсія, телепередача, уявна мандрівка, ділова гра та ін.).

Докладні плани-конспекти містять різноманітний та інформативний матеріал до уроків, який учитель може використовувати на власний розсуд — повністю або частково (під час уроку або у позаурочній діяльності — для проведення тематичних тижнів художньої культури у школі).

Варто зазначити, що в оснащенні до кожного уроку запропоновано значний обсяг творів для сприймання (репродукцій художніх творів (архітектурних, скульптурних, живописних, декоративно-прикладного мистецтва та ін.); аудіозаписів фрагментів музичних творів; відеозаписів фрагментів кінофільмів та вистав тощо). Автор свідомо розширив арсенал цих матеріалів, щоб учитель мав змогу обирати певні твори, ураховуючи власні можливості, а також наявність якісних репродукцій художніх творів, аудіо- та відеозаписів та необхідного обладнання.

Учитель також може застосовувати творчий підхід до використання матеріалу посібника, зважаючи на рівень навчальних досягнень учнів конкретного класу, власні напрацювання, специфічні умови викладання курсу тощо. Це стосується, зокрема, активного використання музичного ряду під час опанування тем «Архітектура світу», «Скульптура — гімн людині», «Образотворче мистецтво Італії: Епоха ,,титанів“», «Видатні живописці Іспанії», «Фламандський і голландський живопис», «Російський живопис», «Образотворче мистецтво Далекого Сходу», «Декоративно-прикладне мистецтво Близького Сходу» та ін., тобто тем із вивчення візуальних видів мистецтва.

Посібник стане у пригоді як досвідченим учителям, так і початківцям, які ще не мають досвіду викладання курсу «Художня культура», а також студентам вищих навчальних закладів відповідного фаху.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

«Зарубіжна художня культура. 11-й клас» (рівень — стандарт)

17 год (0,5 год на тиждень), 1 год — резервний час

№ уроку

Тема уроку

Практичні завдання

Розділ І. ВІЗУАЛЬНІ МИСТЕЦТВА

Тема 1. Архітектура світу

1

Перлини готики. Взірці архітектури бароко. Модерн в архітектурі. Культова арабо-мусульманська архітектура. Храми Індії. Храми Далекого Сходу

Складання альбому «Культурна спадщина народів світу» (сторінка «Архітектура світу»)

Тема 2. Скульптура — гімн людині

2

Античні скульптори (Мирон, Фідій, Пракситель та ін.). Мікеланджело — утілене відчуття форми («Оплакування Христа», «Давид», «Мойсей», гробниця Медичі та ін.)

Складання альбому «Культурна спадщина народів світу» (сторінки «Антична скульптура», «Скульптури Мікеланджело Буонарроті — утілене відчуття форми»)

Тема 3. Образотворче мистецтво Італії: Епоха «титанів»

3

Леонардо да Вінчі. Живопис як одна з форм утілення всеосяжної геніальної натури митця («Джоконда», «Тайна вечеря»). Рафаель. Зображення чистоти та чарівності жіночого образу, його духовного зв’язку з природою («Сікстинська Мадонна», «Прекрасна садівниця»), благородного і духовного спілкування людей (фреска «Афінська школа»)

Складання репродукцій картин «Джоконда» Леонардо да Вінчі та «Тайна вечеря» Рафаеля Санті із пазлів;

складання альбому «Культурна спадщина народів світу» (сторінки «Творчість Леонардо да Вінчі» та «Творчість Рафаеля Санті»)

Тема 4. Видатні живописці Іспанії

4

Ель Ґреко — поєднання візантійських та готичних традицій у творчості. Дієґо Веласкес: вершина іспанського живопису XVII ст. Франсіско Гойя — найвизначніший, неперевершений живописець і графік XIX ст. Сальвадор Далі — яскравий виразник модерністських течій у культурі XX ст.

Складання колективного твору (роздуму-враження) «Переглядаючи твори іспанського живопису»; аналізування одного із живописних творів С. Далі, Д. Веласкеса, Ель Ґреко та Ф. Гойї; малювання композиції у стилі сюрреалізму;

складання альбому «Культурна спадщина народів світу» (сторінка «Найвидатніші іспанські живописці»)

Тема 5. Фламандський і голландський живопис

5

Творчість П. П. Рубенса. Рембрандт — «великий голландець». Жанри (побутовий, портретний, біблійний)

Створення «живих сценок» за сюжетами картин голландського та фламандського живопису XVII ст.;

складання альбому «Культурна спадщина народів світу» (сторінка «Мистецтво Рубенса, Рембрандта та „малих голландців"»)

Тема 6. Російський живопис

6

Історичний живопис (І. Рєпін, В. Суриков, В. Васнецов). Пейзажний живопис (І. Левітан). Портрети В. Серова. Геній М. Врубеля

Написання творів-описів за картинами (В. Васнецова «Іван-Царевич на Сірому Вовку»; В. Серова «Міка Морозов»; І. Левітана «Золота осінь»; М. Врубеля «Царівна-Лебідь»);

складання альбому «Культурна спадщина народів світу» (сторінка «Російський живопис XIX — початку XX ст. та його найяскравіші митці»)

Тема 7. Образотворче мистецтво Далекого Сходу

7

Естетичний феномен китайського живопису. Жанри: портрет, пейзаж, каліграфічне письмо. Символічне навантаження кольору

Малювання сувоїв тушшю у стилях китайського живопису («квіти та птахи», «гори та води», «люди»);

складання альбому «Культурна спадщина народів світу» (сторінка «Китайський живопис»)

Тема 8. Декоративно-прикладне мистецтво Близького Сходу

8

Багдадська книжкова мініатюра. Турецьке гончарне мистецтво. Дамаські тканини. Іранське килимарство

Малювання ескізу орнаменту за східними мотивами (для килима, тканини, книжкової мініатюри, гончарного виробу); складання альбому «Культурна спадщина народів світу» (сторінка «Декоративно-прикладне мистецтво народів Близького Сходу»)

Тема 9. Паркова культура

9

Версаль — зразок європейського парку. Природні парки Великої Британії. Духовне начало японського ландшафтного саду. Філософія ікебани та чайної церемонії

Складання альбому «Культурна спадщина народів світу» (сторінка «Паркова культура Заходу та Сходу»)

Розділ II. МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

Тема 1. Європейська музична культура

10

Відень — центр європейської музичної культури (В. А. Моцарт та ін.). Видатні композитори-романтики (Ф. Шопен, Ф. Ліст та ін.). Французькі шансоньє

Аналіз музичних творів за темою уроку;

складання альбому «Культурна спадщина народів світу» (сторінка «Музичне мистецтво Європи»)

Тема 2. Музична культура Індії і Далекого Сходу

11

Індійський танець. Значення поз, жестів, позицій рук (мудра). Китайська опера

Складання схеми «Різновиди індійського танцю»;

складання альбому «Культурна спадщина народів світу» (сторінка «Індійський танець і китайська опера як невід’ємні складові культури Сходу»)

Тема 3. Музичні ритми Америки

12

Види і напрями сучасної популярної музики: блюз, джаз, рок- і поп-музика. Видатні музиканти і співаки

Аналіз музичних творів за темою уроку;

складання альбому «Культурна спадщина народів світу» (сторінка «Сучасна популярна музика»)

Розділ III. ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

Тема 1. Японський театр

13

Театр Но: єдність драми, танцю та речитативу.

Театр кабукі

Складання альбому «Культурна спадщина народів світу» (сторінка «Театр Японії: від найдавніших часів до сьогодні»)

Тема 2. Російський балет

14

Російський балет. Видатні композитори (П. Чайковський, І. Стравінський та ін.) і виконавці (А. Павлова, В. Ніжинський, Г. Уланова, М. Плісецька та ін.)

Складання альбому «Культурна спадщина народів світу» (сторінка «Російський балет як невід’ємна складова світової культурної спадщини»)

Розділ IV. КІНОМИСТЕЦТВО

Тема 1. Світове кіномистецтво

15

Франція — батьківщина мистецтва кіно (видатні режисери, актори).

Кіно США. Основні жанри американського кіно (пригодницький, мюзикл, бойовик, фантастика, фільми жахів, фільми катастроф та ін.)

Підготовка та проведення уроку-телепередачі «Дивовижний світ кінематографа»;

складання альбому «Культурна спадщина народів світу» (сторінка «Кінематограф Франції та США: минуле й сьогодення»)

Розділ V. ПРОСТІР КУЛЬТУРИ І ЗУСТРІЧІ В НЬОМУ

Тема 1. Мистецтво — посередник між культурами (узагальнення курсу)

16

Смисл будь-якої культури — її «провідність» щодо інших культур. Зразки взаємопроникнення культур різних національних картин світу. Україна в сучасному мистецькому світовому просторі

Дискусія на тему «Закон культурного плюралізму»; складання альбому «Культурна спадщина народів світу» (сторінка «Взаємозбагачення культур різних країн та народів світу»)

17

Узагальнення знань

Презентація альбому «Культурна спадщина народів світу»

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

ЗмістПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.