Серія «Конструктор уроку». «Всесвітня історія». 10 клас

Додаток до уроку 35

Узагальнюючий урок за темою «Період стабілізації в Європі та Північній Америці (1924—1929 рр.)»

Варіант 1

1. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Веймарська конституція.

Б Початок режиму «санації».

В Початок радянсько-польської війни.

Г Переворот Кароля II в Румунії.

Д Проголошення Королівства сербів, хорватів і словенців.

Е Прийняття Видовданської конституції.

2. Установіть відповідність між прізвищами політичних діячів та назвами держав.

1 Е. Бенеш

2 Б. Муссоліні

3 В. Гардінг

4 С. Болдуїн

А США

Б Італія

В Франція

Г Чехословаччина

Д Велика Британія

3. Дайте визначення понять.

«Масова культура» — це ____

«Нова економічна політика» — це ____

4. Порівняйте режим правління М. Хорті і Ю. Пілсудського.

М. Хорті

Ю. Пілсудський

5. Визначте, які протиріччя існували між представниками політичних партій США. Заповніть таблицю.

Республіканці

Демократи

6. Укажіть, яка система була запроваджена в Італії.

А корпоративна

Б комуністична

В кооперативна

Г колоніальна

7. Укажіть форму державного устрою Чехословаччини за Конституцією 1920 р.

А конституційна монархія

Б республіка

В абсолютна монархія

Г диктаторська країна

8. Укажіть, як було перейменоване Королівство сербів, хорватів і словенців.

А Сербія

Б Югославія

В Хорватія

Г Словенія

9. Укажіть європейські монархії 1920-х рр.

Росія, США, Велика Британія, Італія, Німеччина, Румунія, Болгарія, Угорщина, Югославія, Польща, СРСР, Франція, Індія, Іран, Мексика.

10. Визначте наслідки «сухого закону» для США.

11. Поясніть роль країн Антанти в становленні європейських держав.

12. Як вплинули наукові винаходи на зміни в суспільстві?

Варіант 2

1. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Латеранський пакт.

Б Запровадження «сухого закону».

В «Пивний» путч.

Г Прийняття Конституції Чехословаччини.

Д Прийняття Конституції Румунії.

Е Початок непу.

2. Установіть відповідність між прізвищами політичних діячів та назвами держав.

1 П. фон Гінденбург

2 Ю. Пілсудський

3 Кароль II

4 Т. Масарик

А Чехословаччина

Б Румунія

В Угорщина

Г Німеччина

Д Польща

3. Дайте визначення понять.

«Диво на Віслі» — це ____

«Втрачене покоління» — це ____

4. Порівняйте політичні режими СРСР та Італії.

Політичний режим СРСР

Політичний режим Італії

5. Визначте, які протиріччя існували між політичними партіями Великої Британії. Заповніть таблицю.

Консерватори

Лейбористи

6. Укажіть назву міста, на честь якого виникла назва держави в Німеччині.

А Берлін

Б Гамбург

В Веймар

Г Кіль

7. Укажіть, як називається війна між громадянами однієї країни.

А націоналістична

Б вітчизняна

В громадянська

Г державна

8. Укажіть назву країни, у якій започаткували «сухий закон».

А Велика Британія

Б Франція

В Німеччина

Г США

9. Укажіть монархів європейських держав 1920-х рр.

Борис III, Кароль II, М. Хорті, В. Еммануїл, Б. Муссоліні, М. Ганді, Александр, М. Карої, А. Грамші, В. Вільсон.

10. Визначте наслідки нової економічної політики для радянської Росії.

11. Поясніть роль європейських держав у становленні тоталітарних держав.

12. Як вплинули події Першої світової війни на розвиток літератури?

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст