Серія «Конструктор уроку». «Всесвітня історія». 10 клас

Додаток до уроку 21

Узагальнюючий урок за темами «Повоєнне облаштування світу» та «Період повоєнної кризи та революції 1917—1923 рр.»

Варіант 1

1. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Повстання моряків у Кілі

Б Лютнева революція в Росії

В Завершення Громадянської війни в Росії

Г Жовтневий переворот більшовиків

Д Студентська демонстрація в Китаї

Е Проголошення Угорщини республікою

2. Установіть відповідність між прізвищами політичних діячів і назвами держав.

1 Б. Муссоліні

2 Б. Кун

3 М. Кемаль

4 Сунь Ятсен

А Туреччина

Б Китай

В Німеччина

Г Італія

Д Угорщина

3. Дайте визначення понять.

«Воєнний комунізм» — це ____

«Авентінський вихід» — це ____

4. Порівняйте революційні події в країнах, заповніть таблицю.

Лютнева революція в Росії

Листопадова революція в Німеччині

5. Визначте, які протиріччя існували між Комуністичною партією Китаю та партією Гоміндана.

6. Укажіть прізвище голови тимчасового уряду в Росії.

А О. Керенський

Б В. Ленін

В Ф. Дзержинський

Г Й. Сталін

7. Укажіть дату проголошення Угорщини республікою.

А 28 лютого 1917 р.

Б 7 листопада 1917 р.

В 3 листопада 1918 р.

Г 16 листопада 1918 р.

8. Укажіть, кого називали Ататюрком.

А М. Кемаля

Б М. Ганді

В Б. Куна

Г Резу-шаха-Пехлеві

9. Укажіть назви країн, у яких у 1920-х рр. виникли тоталітарні режими.

Росія, США, Велика Британія, Італія, Німеччина, Франція, Індія, Іран, Мексика.

10. Визначте наслідки Руху непокори для Індії.

11. Поясніть на конкретних прикладах роль країн Антанти в придушенні революції.

Варіант 2

1. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Військовий переворот в Ірані на чолі з Резою-ханом

Б Російсько-польська війна

В Національні збори в Німеччині

Г Проголошення Туреччини республікою

Д «Похід на Рим»

Е Початок Громадянської війни в Росії

2. Установіть відповідність між прізвищами політичних діячів та назвами держав.

1 Д. Неру

2 Ф. Еберт

3 М. Карої

4 Реза-шах-Пехлеві

А Іран

Б Італія

В Індія

Г Угорщина Д Німеччина

3. Дайте визначення понять.

«Червона атака на капітал» — це ____

«Рух 4 травня» — це ____

4. Порівняйте процеси встановлення влади в Угорщині та Італії. Заповніть таблицю.

Радянська республіка в Угорщині

Фашистська Італія

5. Визначте, які протиріччя в Росії існували між «білими» і «червоними».

6. Укажіть події, які стали початком революції в Німеччині.

А демонстрація жінок у Берліні

Б повстання моряків у Кілі

В збройний переворот у Мюнхені

Г підписання Комп’єнського перемир’я

7. Укажіть, як називається війна між громадянами однієї країни.

А націоналістична війна

Б вітчизняна війна

В громадянська війна

Г державна війна

8. Укажіть політичну силу, яка боролася за незалежність Індії.

А Індійський Національний Конгрес

Б Азіатський Національний Конгрес

В Буддійська Ліга

Г Делійський Національний Союз

9. Укажіть керівників тоталітарних держав.

Ф. Еберт, В. Ленін, М. Хорті, Б. Муссоліні, М. Ганді, М. Карої, А. Грамші, В. Вільсон.

10. Поясніть роль європейських держав на розвиток Китаю у 1920-х рр.

11. Як вплинув британський протекторат на Близький Схід?