Серія «Конструктор уроку». «Всесвітня історія». 10 клас

Урок 29. Югославія та Угорщина

Мета: сформувати в учнів уявлення про Югославію та Угорщину в 1920-х рр.; створити умови для розуміння учнями причин створення Югославії; проаналізувати національні відносини в Югославії; описати становлення режиму М. Хорті; розглянути основні положення Видовданської конституції; охарактеризувати зовнішню політику Угорщини та Югославії; навчити учнів порівнювати становлення Угорщини та Югославії і висловлювати свою думку щодо монархічного правління в XX ст.

Обладнання: підручник, атлас, стінні карти світу, Європи.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття: регент, легітимісти, Партія національної єдності, Корфська декларація, Національна рада словенців, хорватів і сербів, Народне віче, Видовданська конституція, Народна Скупщина, Неттунська конвенція, «Біла рука».

Історичні постаті: А. Трумбич, король Александр, С. Радич, М. Хорті, І. Бетлен.

Основні дати та події: 1920 р. — ліквідація парламентської республіки та проголошення М. Хорті регентом, 1922, 1925 рр. — прийняття виборчих законів, липень 1917 р. — підписання Корфської декларації, 1 грудня 1918 р. — проголошення Королівства сербів, хорватів і словенців, червень 1921 р. — прийняття Видовданської конституції, 6 січня 1929 р. — державний переворот, жовтень 1929 р. — проголошення Югославії.

Очікувані результати: учні навчаться:

І. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь

Навчальна гра «Що було далі?»

Закінчити речення.

 • 1. 21 квітня 1920 р. між урядом Української Народної Республіки і Польщею було укладено Варшавський договір ... .
 • 2. 12 травня 1926 р. війська під командуванням Ю. Пілсудського почали наступ на Варшаву ... .
 • 3. Конституція Чехословаччини, прийнята Національними зборами 20 лютого 1920 р., закріпила ... .

III. Вивчення нового матеріалу

План вивчення нового матеріалу

 • 1. Становлення та особливості соціально-економічного і політичного розвитку Угорщини.
 • 2. Становлення та особливості соціально-економічного і політичного розвитку Югославії.

Робота з підручником

Опрацювати відповідний матеріал підручника і заповнити порівняльну таблицю: перша група — матеріал з історії Угорщини, друга — з історії Югославії.

Зразок відповіді

Югославія, 1920-ті рр.

План характеристики

Характеристика

Назва країни

Югославія

Місцезнаходження

Європа

Державний устрій

Конституційна монархія

Голова держави

Король (Александр)

Представницькі органи влади

Народна Скупщина

Політичні партії

Хорватська селянська партія, Сербська демократична партія, Радикальна партія

Політична ситуація

Прийняття Видовданської конституції. Невирішеність політичних питань з національним ухилом призвела до частих урядових криз, активізації терористичних груп, антисербських виступів, парламентської кризи тощо. Січень 1929 р. — державний переворот короля Александра

Економічна ситуація

Лютий 1919 р. — аграрна реформа, кредити, економічні кризи

Зовнішня політика

Союз із Францією, входила до Малої Антанти і Балканської Антанти (Югославія, Греція, Румунія, Туреччина). Найбільш напружені відносини склалися з Італією та Болгарією

Видатні особи

Король Александр, Н. Пашич, С. Радич, П. Живкович

Основні дати та події

Липень 1917 р. — підписання Корфської декларації, 1 грудня 1918 р. — проголошення Королівства сербів, хорватів і словенців, червень 1921 р. — прийняття Видовданської конституції, 6 січня 1929 р. — державний переворот, жовтень 1929 р. — проголошення Югославії

Угорщина, 1920-ті рр.

План характеристики

Характеристика

Назва країни

Угорщина

Місцезнаходження

Європа

Державний устрій

Монархічна держава

Голова держави

М. Хорті (регент)

Представницькі органи влади

Національні збори

Політична ситуація

16 листопада 1918 р. Угорщина була проголошена республікою. Коаліційний уряд очолив граф Каройї. 21 березня 1919 р. Угорщина була проголошена Радянською республікою. 1 серпня 1919 р. Угорська Радянська республіка пала. У листопаді 1919 р. в країні встановилася авторитарна диктатура адмірала М. Хорті

Економічна ситуація

В економічних відносинах у 20-х рр. XX ст. Угорщина була аграрно-індустріальною державою. У країні прискорено відбувався процес концентрації виробництва і власності, який призводив до подальшого збіднення основної маси населення, що складалася з малоземельних і безземельних селян-бідняків.

Зовнішня політика

У 20-ті рр. XX ст. зовнішня політика Угорщини була орієнтована на кредити, які надали їй США, Англія і Франція

Видатні особи

М. Хорті

Словничок

Регент — у монархічних державах тимчасовий правитель, який виконує обов’язки глави держави замість монарха

Авторитаризм — державний лад, який характеризується режимом особистої влади, диктаторськими методами управління за допомогою репресивного апарату й соціальної демагогії.

Зверніть увагу!

Особливу увагу потрібно приділити характеристикам та порівнянню авторитарних режимів М. Хорті та короля Александра (від 1929 р.).

IV. Закріплення вивченого матеріалу

Робота з таблицею

Визначити причини встановлення диктаторських режимів в Угорщині та Югославії, заповнити таблицю.

Фронтальне опитування

 • 1. Коли і яким чином була утворена Югославія?
 • 2. Охарактеризуйте міжнаціональні відносини в Югославії.
 • 3. Охарактеризуйте Видовданську конституцію.
 • 4. Дайте оцінку внутрішньої політики урядів Югославії в 1920-ті рр.
 • 5. Охарактеризуйте внутрішню і зовнішню політику режиму М. Хорті.

V. Підсумки уроку

Основні висновки

 • Югославія опинилася в скрутному становищі — під гаслами розподілу поміщицької землі посилювався селянський рух, тривали воєнні дії проти Антанти.

VI. Домашнє завдання

П: ____ .

Зразок відповіді

М. Хорті (Угорщина)

Король Александр (Югославія)

Січень 1920 р. — обраний парламент ліквідував республіканський устрій і обрав М. Хорті регентом.

Необмежена влада М. Хорті. Консерватизм.

Обмеження демократичних прав і свобод.

Збереження представницьких демократичних інститутів влади.

Легальне існування опозиції.

Обмеження діяльності лівих сил.

Панування традиційної еліти (земельної аристократії).

Відсутність масової партії — опори правлячого режиму.

Монархічна, націоналістична демагогія

Державний переворот у 1929 р.

Скасування Видовданської конституції.

Розпуск парламенту.

Створення королівського уряду на чолі з П. Жавковичем.

Заборона діяльності політичних партій.

Створення державного суду в політичних справах.

Заміна органів місцевого самоврядування інститутом державних комісарів.

Перейменування Королівства сербів, хорватів і словенців на Югославію (листопад 1929 р.).

Адміністративна реформа (поділ території країни на дев’ять банів, які не враховували історичних та етнічних меж).

«Сербізація» державного апарату.

Поширення ідеологічної концепції, існування в Югославії «триіменного народу» (серби, хорвати, словенці)

Роздавальний матеріал

Роздавальний матеріал

Із маніфесту короля до сербо-хорвато-словенського народу. 6 січня 1929 р.

Мої сподівання та сподівання народу, що розвиток нашого внутрішнього політичного життя принесе порядок країні та зміцнить її, не виправдалися. Парламентський лад і всі політичні погляди дедалі більше виказують свої негативні риси, від яких народ і держава зазнають самих лише збитків. Замість того щоб розвивати і зміцнювати дух національної й державної єдності, парламентаризм у тому вигляді, яким він є зараз, починає спричиняти духовну дезорганізацію й національний розбрат. Мій священний обов’язок берегти всіма засобами національну єдність держави. Я впевнений, що цієї відповідальної години всі — серби, хорвати і словенці — зрозуміють це щире слово свого короля і що вони вірно служитимуть мені у моїх подальших прагненнях, спрямованих цілковито лише на найскоріше здійснення такого устрою управління й такої організації держави, що найкращим чином відповідатимуть загальним потребам народів і державним інтересам. Унаслідок цього я вирішив і постановив, що Конституція Королівства сербів, хорватів і словенців від 28 червня 1921 р. втратила свою чинність. Усі закони країни залишаються в силі доти, доки вони не будуть скасовані моїм указом. Якщо знадобиться, то в майбутньому буде оприлюднено таким же чином нові закони. Скупщина, обрана 11 вересня 1927 р., розпускається.

Запитання до документа

 • 1) Що спонукало короля Александра видати цей маніфест?
 • 2) Які результаті дії маніфесту?

Угорський історик академік М. Ормош про М. Хорті

Хорті... був старомодним аж до анахронізму. Його контрреволюційний вождизм не мав нічого спільного з формами нацизму або фашизму. Хорті не розробляв і навіть не сприймав жодної нової ідеології. Він слідував тим позиціям і поглядам, що їх засвоїв під час монархії в батьківському домі та у військовому училищі... До влади Хорті ставився з повагою, але не був одержимий владою. Політичним керівництвом у роки свого правління він поступався урядові та перебирав його на себе переважно в кризових ситуаціях.

Запитання до документа

 • 1) Охарактеризуйте ставлення Хорті до влади.
 • 2) У чому проявлявся консерватизм Хорті?