Серія «Конструктор уроку». «Всесвітня історія». 10 клас

Урок 23. Велика Британія

Мета: сформувати уявлення учнів про Велику Британію після Першої світової війни; створити умови для розуміння учнями причин та наслідків втрати Великою Британією своєї світової ролі; проаналізувати передумови світової економічної кризи, закон про промислові конфлікти та тред-юніони 1927 р.; описати внутрішню політику консервативних і лейбористських урядів у Великій Британії; розглянути реформи Д. Ллойд Джорджа; охарактеризувати загальний страйк гірників 1925—1926 рр. у Великій Британії; навчити учнів порівнювати дії лейбористів та консерваторів і висловлювати свою думку щодо існування колоніальної імперії в XX ст.

Обладнання: підручник, атлас, стінні карти світу, Європи, Азії, Америки.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття: консерватори, ліберали, лейбористи, Ірландська республіканська армія (ІРА), загальний страйк, Британський конгрес тред-юніонів, Четвертий союз, локаут, криза перевиробництва.

Історичні постаті: Д. Ллойд Джордж, Б. Лоу, С. Болдуїн, Д. Макдональд.

Основні дати та події: 1918 р. — надання виборчого права жінкам, 1919—1921 рр. — англо-ірландська війна, 1920 р. — Закон про майбутнє Ірландії, 1918, 1923, 1924, 1929 рр. — вибори у Великій Британії, 1923 р. — нота Керзона, 1926 р. — загальний страйк, 1929 р. — початок кризи.

Очікувані результати: учні навчаться:

І. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь

Перевірка творчого домашнього завдання

Учитель пропонує двом-трьом учням зачитати складені звіти.

Експрес-контроль

Виконати тест 12 посібника.

Фронтальне опитування

 • 1. До яких змін в економічному житті США привела Перша світова війна?
 • 2. Яку зовнішню політику проводив В. Вільсон?
 • 3. Що таке «політика ізоляціонізму» і чому вона була популярна в США?
 • 4. Назвіть причини доби «проспериті».
 • 5. Що привело США до «великої депресії»?

III. Вивчення нового матеріалу

План вивчення нового матеріалу

 • 1. Велика Британія після Першої світової війни.
 • 2. Консерватори і лейбористи при владі.
 • 3. Загальний страйк шахтарів 1925—1926 рр.
 • 4. Ірландське питання.
 • 5. Початок кризи у Великій Британії.

Учитель розповідає про зміни в становищі Великої Британії після Першої світової війни і характеризує політичні сили, які перебували при владі.

Голова уряду

Період правління

Партійна належність

Д. Ллойд Джордж

1918—1922 рр.

Ліберальна партія

Б. Лоу

1922—1923 рр.

Консервативна партія

С. Болдуїн

1923—1924 рр.

Консервативна партія

Д. Макдональд

1924 р.

Лейбористська партія

С. Болдуїн

1924—1929 рр.

Консервативна партія

Д. Макдональд

1929 р.

Лейбористська партія

Д. Макдональд

1929—1935 рр.

Коаліційний уряд: лейбористська, консервативна, ліберальна партії

Додаткова інформація

Після Першої світової війни відбулися вибори (грудень 1918 р.), які стали поворотним пунктом в історії Великої Британії (уперше у виборах взяли участь жінки і лейбористська партія стала провідною опозиційною партією).

Робота в групах

За допомогою матеріалу підручника та додаткових джерел інформації проаналізувати ситуацію у Великий Британії після Першої світової війни: перша група — зовнішнє політичне становище Великої Британії, друга — внутрішньополітичне, третя — економічне становище.

Зразок відповіді

Внутрішня політика Великої Британії: реформи Д. Ллойд Джорджа; ліквідація надзвичайних законів періоду війни; згортання системи державного регулювання і контролю; демобілізація армії (4 мли вояків); скорочення воєнних витрат; підвищення заробітної плати і скорочення робочого тижня до 40 годин; реформа виборчого права: ліквідація майнового цензу, надання жінкам, яким виповнилося 30 років, права голосу; прийняття програми допомоги безробітним та будівництво дешевого житла для малозабезпечених; реформування системи освіти: запровадження в 1918 р. восьмирічної освіти, а у 1921 р. — обов’язкової дев’ятирічної безкоштовної освіти; надання Ірландії статусу домініону (1921 р.), крім шести графств на півночі (Ольстер).

Економічне становище Великої Британії: скорочення на 20 % промислового виробництва; спад виробництва в традиційних галузях (вуглевидобувній, металургійній, суднобудівній тощо); зростання ролі хімічної, автомобільної, авіаційної, машинобудівної галузей економіки; втрата деяких традиційних ринків збуту; скорочення експорту; купівельний бум (1918—1920 рр.), який переростає в кризу перевиробництва; зміцнення економіки в країнах-домініонах; зростання податків у шість разів.

Робота з таблицею

Заповнити порівняльну таблицю урядів Великої Британії в 1920-ті рр.

Зразок таблиці

Критерії для порівняння

Консерватори

Лейбористи

Керівники партії

Коли очолювали уряд

Основні досягнення урядів

Робота з документом

Опрацювати вислів Д. Кейнса і відповісти на запитання.

Робота з підручником

Ознайомитись із матеріалом підручника, охарактеризувати страйк гірняків за планом:

 • 1) Причини й передумови.
 • 2) Перебіг подій до страйку.
 • 3) Основні події страйку.
 • 4) Результати страйку.

Дискусія

Обговорити події, пов’язані із вирішенням ірландського питання, а саме — питання Ольстеру. Одна група учнів наводить аргументи на захист католиків Ольстеру, друга — на користь протестантів Ольстеру.

Словничок

Домініон — колонія, яка отримала право самоуправління в рамках Британської колоніальної імперії.

Робота з документом

Опрацювати витяг із угоди між Великою Британією та Ірландією і відповісти на запитання.

Розповідь учителя

У 1929 р. лейбористи здобули беззаперечну перемогу і самостійно сформували уряд. Але згодом світова економічна криза досягла і Великої Британії.

Метод «Навчаючи — учусь» (робота в парах)

Один учень із пари має знайти в матеріалі підручника підтвердження кризи перевиробництва, другий — приклади структурної кризи економіки. Після підготовки матеріалів учні розповідають один одному підготовлену інформацію.

IV. Узагальнення й систематизація знань

Робота з таблицею

Порівняти становище США і Великої Британії після війни й у 1920-х рр. за самостійно визначеними критеріями (див. таблицю). (Стовпчик «Франція» заповнюється на наступному уроці.)

V. Підсумки уроку

Основні висновки

 • Перша світова війна привела Велику Британію до великих втрат людських і матеріальних ресурсів.

VI. Домашнє завдання

1. П: ____ .

2. ТЗ: Написати звіт поліцейського в 1920-ті рр. з Ольстеру.

Зразок таблиці

Критерії для порівняння

США

Велика Британія

Франція

Роздавальний матеріал

Роздавальний матеріал

Економіст Д. Кейнс про політичну ситуацію у Великій Британії після Першої світової війни

...Ліберали, втративши здатність завойовувати політичну владу, стали постачати консервативну партію «найкращими умами і характерами», а лейбористів — ідеями.

Запитання до документа

 • 1) Розкрийте роль лібералів у політичному житті тогочасної Великої Британії.
 • 2) Чому ліберали втратили здатність завойовувати політичну владу?
 • 3) Чому саме так розподілив ресурси Д. Кейнс?

Угода між Великою Британією та Ірландією. 6 грудня 1921 р.

1. Ірландія матиме той самий конституційний статус у товаристві націй, який називається Британською імперією, що й домініон Канада, Австралійський Союз, домініон Нова Зеландія й Південно-Африканський Союз, із парламентом, що має право видавати закони з метою збереження миру, порядку і доброго врядування в Ірландії, та з виконавчою владою, відповідальною перед цим парламентом; і вона називатиметься й буде Ірландською вільною державою...

6. Аж до укладення такої угоди між Британським та Ірландським урядами, за якою Ірландська вільна держава візьме на себе свою власну берегову оборону, оборону Великої Британії та Ірландії з боку моря візьмуть на себе імперські сили Його Величності...

9. Порти Великої Британії та Ірландської вільної держави будуть повністю відкриті для кораблів іншої країни зі сплатою встановленого портового та інших зборів.

Запитання до документа

 • 1) Назвіть причина появи цієї угоди між Великою Британією та Ірландією.
 • 2) Що мала на меті Велика Британія, підписуючи цю угоду?
 • 3) Які події передували підписанню угоди?