Серія «Конструктор уроку». «Всесвітня історія». 10 клас

Урок 21. Узагальнюючий урок за темами «Повоєнне облаштування світу» та «Період повоєнної кризи та революції 1917—1923 рр.»

Мета: оцінити рівень навчальних досягнень учнів, набутих у ході вивчення тем «Повоєнне облаштування світу» та «Період повоєнної кризи та революцій (1917—1923 рр.)».

Обладнання: атлас, стінні карти світу, Азії, Європи.

Тип уроку: перевірки знань, умінь і навичок.

Очікувані результати: учні зможуть одержати оцінку знань, умінь і навичок, набутих у ході вивчення тем «Повоєнне облаштування світу» і «Період повоєнної кризи та революцій (1917—1923 рр.)».

І. Організаційний момент

II. Перевірка знань, умінь і навичок

1. Контрольна робота

(Тестові завдання у двох варіантах див. на с. 105—110.)

2. Урок узагальнюючого оцінювання також можна провести за посібником:

Всесвітня історія. 10 клас. Рівень стандарту: Комплексний зошит для контролю знань. / О. Є. Святокум. — X.: Вид-во «Ранок», 2010.

III. Підсумки уроку

Вибірково перевірити виконання завдань, проаналізувати типові помилки.

IV. Домашнє завдання

Випереджальне завдання з теми «Період стабілізації в Європі та Північній Америці» (скласти кросворд, написати твір-роздум, реферат тощо).

Для нотаток

Додатковий матеріал до уроку

  • 1. Воронянський О. В., Міщенко Н. Л. Всесвітня історія: Довідник. — X.: Вид-во «Ранок», 2010.
  • 2. Скирда І. М., Земерова Т. Ю. Всесвітня історія у визначеннях, схемах, таблицях. — X.: Вид-во «Ранок», 2010.