Серія «Конструктор уроку». «Всесвітня історія». 10 клас

Урок 19. Революційні події в Азії та Африці

Мета: сформувати уявлення учнів про революційні події в Азії та Африці; створити умови для розуміння причин та наслідків революційних перетворень в Туреччині й Ірані; проаналізувати дії Комуністичної партії Китаю та Індійського Національного Конгресу; навчити учнів визначати особливості революційних перетворень в Африці; розглянути події в країнах Азії та Африки; охарактеризувати процес революційних перетворень в Ірані та Туреччині; навчити учнів порівнювати реформи в країнах Азії та Африки і висловлювати свою думку щодо впливу релігій на революційні події.

Обладнання: підручник, атлас, стінні карти світу, Європи, Азії, Африки.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття: меджліс, Великі Національні збори, «Рух 4 травня», Гоміндан, Індійський Національний Конгрес, Мусульманська Ліга, апартеїд.

Історичні постаті: М. Кемаль (Ататюрк), Сунь Ятсен, Чай Кайші, М. Ганді, Д. Неру, Реза-шах-Пехлеві.

Основні дати та події: 1921 р. — договір Туреччини з Росією, військовий переворот в Ірані на чолі з Резою-ханом, 1923 р. — проголошення Туреччини республікою, 1925 р. — переворот в Ірані, проголошення шаха Реза-шах-Пехлеві, 4 травня 1919 р. — студентська демонстрація в Китаї, 1925—1927 рр. — революційні події в Китаї, лютий 1919 р. — перший Панафриканський конгрес у Парижі.

Очікувані результати: учні навчаться:

І. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь

Перевірка творчого домашнього завдання

Учитель пропонує двом-трьом учням презентувати кросворди біля дошки.

Експрес-контроль

Виконати тест 11 посібника.

Фронтальне опитування

  • 1. Яким було становище Італії після Першої світової війни?
  • 2. Чому виникла назва «червоне дворіччя»?
  • 3. Як відбувалося створення фашистської партії?
  • 4. Чому фашисти змогли легально отримати владу?
  • 5. Складіть історичну характеристику Б. Муссоліні.

III. Вивчення нового матеріалу

План вивчення нового матеріалу

  • 1. Реформи Ататюрка та Реза-хана Пехлеві.
  • 2. Боротьба проти англійських колонізаторів в Індії.
  • 3. Революційні події в Китаї.
  • 4. Революційні зміни в африканських країнах.

Слово вчителя

Революційні події XX ст. поширилися в усьому світі — зміни відбулися не тільки в європейських, а й в азіатських та африканських країнах. Це і світські реформи в Туреччині, і революційні війни в Китаї, і боротьба з колонізаторами в Індії, і зміни в Ірані, і виникнення Панафриканського руху.

Робота в групах

Опрацювати матеріал підручника про революційні події в певній країні.

Після закінчення роботи представники груп презентують результати. Із кожної групи обираються по два учні, які аналізують доповіді представників груп і порівнюють революційні події в різних країнах (одні учні визначають спільні риси, інші — відмінні).

Висновки учнів-«експертів»

Спільні риси: реформи в Ірані та Туреччині — світська сторона реформ, освітні реформи, відокремлення церкви від держави, допомога радянської Росії.

Відміні риси: Іран та Туреччина — реформи, незалежність; Індія та африканські країни залишилися в колоніальній залежності, Китай — революційні битви, громадянська війна (Гоміндан та Китайська комуністична партія).

IV. Узагальнення й систематизація знань

Робота з таблицею

Заповнити порівняльну таблицю.

Робота за завданнями посібника

V. Підсумки уроку

Основні висновки

  • Перша світова війна справила значний вплив на народи Близького і Середнього Сходу.

VI. Домашнє завдання

1. П: ____ .

2. ТЗ: Скласти розгорнутий план про революційні події в одній із країн Африки чи Азії.

Зразок таблиці

Критерії для порівняння

Туреччина

Іран

Китай

Індія

Державний устрій

Лідери

Революційні події

Результати